dnes je 18.5.2024

Input:

Úvod

11.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.1
Úvod

Ing. Jindřich Stiebitz

V roce 1934 byl vedle báňských hejtmanství zřízen Ústřední báňský inspektorát pro kontrolu bezpečnostních zařízení v dolech. Vládním nařízením č. 146/1943 Sb. byla báňská inspekce zrušena a její úkoly přešly na státní báňskou správu. Tento stav, s drobnými změnami, zůstal až do r. 1954, kdy byl vládním nařízením č. 20/1954 Sb. ustaven zcela nezávislý Ústřední báňský úřad jako ústřední orgán státní správy, odpovědný vládě republiky a obvodní báňské úřady.

Kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. byl ustaven Český báňský úřad.

V roce 1972 byla rozšířena působnost státní báňské správy nad činnostmi prováděnými hornickým způsobem zákonem č. 24/1972 Sb., který zrušil vládní nařízení č. 20/1954 Sb.

Uvedené zákony zůstaly v platnosti až do roku 1988, kdy byl vydán zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

V roce 2007 byla

Nahrávám...
Nahrávám...