dnes je 12.7.2020

Input:

V ČR je prvních 15 "Specialistů v ergonomii", další kurs se koná na podzim

28.6.2020, Zdroj: Česká ergonomická společnost (www.ergonomicka.cz)

Na jaře letošního roku uspořádal tým České ergonomické společnosti vzdělávací kurz "Specialista v ergonomii" na který navazovala zkouška organizovaná Výzkumným ústavem bezpečnosti práce Praha, jakožto autorizovanou osobou.

Ve dnech 26. až 27. 5. 2020 probíhala závěrečná část kursu, zakončená písemnou, praktickou i ústní zkouškou. Všichni uchazeči prvního běhu byli členy České ergonomické společnosti. Zároveň se ve všech případech jednalo o zkušené ergonomy z praxe, což se projevilo tím, že náročnou zkoušku všichni úspěšně zdolali.

S velkou radostí a potěšením lze tedy konstatovat, že v Čechách máme prvních patnáct držitelů profesní kvalifikace Specialista v ergonomii. 

Na podzim letošního roku (září až listopad 2020) Česká ergonomická společnost a její partnerská firma Sundisk organizují druhý běh tohoto kursu. Zkoušku za účelem získání profesní kvalifikace bude pak v listopadu 2020 organizovat Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i. . 

Přihláška na podzimní běh je ke stažení na: CES_Specialista_kurz_prihlaska_podzim 2020 
(interaktivní PDF soubor si stáhněte, vyplňte a pošlete na adresu zaneta.vindysova@sundisk.cz)