dnes je 22.2.2024

Input:

Velikost skříní v šatně

31.1.2019, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Nikde se nemohu dočíst, je-li předepsaná velikost ocelových šatních skříní (minimální vnitřní velikost na uložení civilních i pracovních oděvů), jejich vzájemné vzdálenosti, počet na určitou velikost šatny apod.

Odpověď:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 54, odst. 1 uvádí, že provedení a vybavení sanitárního zařízení musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a

Nahrávám...
Nahrávám...