dnes je 2.4.2023

Input:

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Úvod

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Úvod

Ing. Miroslava Horská

Úvod

Než se dostaneme k jednotlivým interním aktům řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), je nutno si uvědomit obsah ustanovení  § 349 zákoníku práce (tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který objasňuje, co jsou právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a co pokyny k zajištění BOZP. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky (podle nového chemického zákona směsmi) a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Jsou to rozhodnutí vedoucích zaměstnanců adresovaná jejich podřízeným, která v souladu s právními předpisy upravují na konkrétní podmínky zaměstnavatele práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 

Ve smyslu výše uvedeného jsou to i interní (vnitropodnikové) akty řízení - organizační normy, směrnice, pokyny, příkazy apod. Zaměstnavatelé mají zákonnou odpovědnost za oblast BOZP a musí sami vydávat vlastní pravidla nebo pokyny či jiné předpisy, které budou odpovídat jejich provozním podmínkám a reagovat na všechna ustanovení části páté zákoníku práce, respektive dalších

Nahrávám...
Nahrávám...