dnes je 21.5.2024

Input:

Vyhotovení záznamu o úrazu a odborová organizace

24.8.2015, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Máme nárok jako odborová organizace působící ve firmě, aby nám zaměstnavatel poskytl jedno vyhotovení záznamu o úrazu, při jehož šetření jsme byli účastni?

Odpověď:

Proces účasti odborové organizace na šetření pracovního úrazu je legislativně ošetřen tak, že zaměstnavatel má povinnost ohlásit bez zbytečného odkladu pracovní úraz odborové organizaci (ust. § 4 odst. 1 psím. b) a odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 201/2010

Nahrávám...
Nahrávám...