dnes je 25.5.2024

Input:

Výklad některých odborných pojmů v požární ochraně

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Výklad některých odborných pojmů v požární ochraně

kpt. Ing. Pavla Tománková

Požár

Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Požární bezpečnost

Požární bezpečnostní se rozumí souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

Hořlavá látka

Hořlavé látky jsou látky v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, které jsou za předvídatelných podmínek schopny hořet nebo při své fázové změně vytvářet produkty schopné hořet.

Požární nebezpečí

Požární nebezpečí je pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem.

Věcné prostředky požární ochrany

Věcnými prostředky požární ochrany se rozumí prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky pro činnost jednoty požární ochrany (například hasicí přístroje).

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující

Nahrávám...
Nahrávám...