dnes je 27.3.2023

Input:

Výklad pojmů

9.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.2
Výklad pojmů

JUDr. Anna Janáková

Nemoci z povolání

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Nemoci z povolání jsou regulovány nařízením vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a nařízení vlády č. 168/2014 Sb. Jsou definovány tak, že se jimi rozumí nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 1995 a vznikly přede dnem účinnosti nařízení vlády č. 290/1995 Sb., za podmínek uvedených v tomto seznamu.

Ohrožení nemocí z povolání

Zákoník práce

Zákoník práce v ust. § 347 definuje ohrožení nemocí z povolání tak, že se jím rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke

Nahrávám...
Nahrávám...