dnes je 28.9.2022

Input:

VZOR: Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.5.2
VZOR: Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

NÁVRH NA PŘEZKOUMÁNÍ

LÉKAŘSKÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Lékařský posudek, jehož se návrh týká: uvede se pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku, datum a místo jeho vydání a poskytovatel, který jej vydal.

Datum předání posudku (jehož se návrh týká) navrhovateli: datum prokazatelného předání lékařského posudku navrhovateli, aby bylo patrné, zda je návrh podán v zákonné lhůtě.

Nesprávnost lékařského posudku,

kterou v něm navrhovatel spatřuje, spočívá v: uvedou

Nahrávám...
Nahrávám...