Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor tematického plánu a časového rozvrhu

14.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.2
Vzor tematického plánu a časového rozvrhu

Josef Černý

Příklad
Vzor

VZOR

RÁMCOVÝ TÉMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH

ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY- POŽÁRNÍHO DOHLEDU*PŘI SVAŘOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ*5

Tematický plán - zaměření odborné přípravy (teoretická a praktická část):

  • požárně bezpečnostní charakter objektu (prostoru, pracoviště, místa), kde se svařování bude provádět,

  • požárně bezpečnostní charakter souvisejících (navazujících) prostor a jejich využití

  • rizika provozované(ných) činnosti(í),

  • základní úkoly preventivní požární hlídky - požárního dohledu*7,

  • další úkoly preventivní požární hlídky - požárního dohledu, zejména : setrvání na místě po celou dobu provádění prací - svařování, zákaz provádění činností nesouvisejících s činností požárního dohledu, sledovat, případně zajistit zachování volných únikových a zásahových cest, únikových východů, zajištění pohotovosti hasebních prostředků, provedení požárního zásahu, přivolání požární pomoci, organizace evakuace, kontrola stanovených opatření k zajištění požární bezpečnosti při svařování, hlášení přerušení a ukončení svařování určenému vedoucímu zaměstnanci, předání místa svařování určené osobě,

  • seznámení s rozmístěním a způsobem použití hasebních prostředků, umístěním a ovládáním hlavních vypínačů, uzávěrů plynů, případně dalších sítí a technologických zařízení a dále s případy, kdy technologii nelze vypínat nebo zastavovat, kdy k hašení nelze použít vodu, pěnu (přítomnost elektrických zařízení pod napětím, látek reagujících s vodou - fosfor, apod.), prášek (hrozící poškození jemných mechanismů, zařízení, součástek apod.),

  • umístěním dostupných spojovacích zařízení,

  • způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární pomoci,

  • oprávněním požárního dohledu pro případ, kdy došlo k porušení předpisů o PO, nedodržení opatření stanovených příkazem k zajištění požární bezpečnosti při svařování nebo pokud by další pokračování prací vedlo k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví a majetku vznikem požáru, výbuchu, případně jinému škodlivému následku,

  • oprávnění vykázat s objektu (prostoru, pracoviště, místa), kde se svařování bude provádět a míst souvisejících zaměstnance, kteří zde nemají co pohledávat, resp. jiné nepovolané osoby. 

Poznámky pod čarou: 

*1) předpisy o požární ochraně: zákon č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů, předpisy vydané na jeho základě (například vyhláška MV č. 87/2000 Sb.) a jiné předpisy pokud upravují plnění povinností na úseku požární ochrany

*2) Technické předpisy a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: