dnes je 21.5.2019
Input:

Zajištění závodních zdravotních služeb pro zaměstnance v České republice

24.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Zajištění závodních zdravotních služeb pro zaměstnance v České republice

JUDr. Anna Janáková

Porovnáme-li statistická data o zajištění závodních zdravotních služeb pro zaměstnance v době přípravy zdravotnické reformy, jejímž výsledkem byla nová právní úprava pracovnělékařských služeb, vidíme po letech fungování nové legislativy značný rozdíl.

Zatímco v roce 2008 byla závodní zdravotní péče zajištěna plně u 64 % subjektů kontrolovaných orgány ochrany veřejného zdraví, v roce 2015 (pozn. 2) (tedy tři roky po fungování nové právní úpravy PLS) byly pracovnělékařské služby zajištěny plně už u 78 % kontrolovaných subjektů. (pozn. 1)

Kontrolovaných subjektů, které neměly závodní zdravotní péči v roce 2008 zajištěnu vůbec, bylo 2,6 %, zatímco v roce 2015 těchto subjektů bylo 2 %.

V roce 2008 kontroly ukázaly, že u 23 % subjektů byly zajišťovány jen lékařské prohlídky u registrujících praktických lékařů a závodní preventivní péče byla zajištěna nedostatečně u 11 % kontrolovaných subjektů (tedy dohromady u 34 %). V roce 2015 kontroly ukázaly, že pracovnělékařské služby byly zajištěny nedostatečně u 20 % kontrolovaných subjektů.

Dá se tedy konstatovat, že vývoj zajišťování závodní