dnes je 5.8.2021

Input:

Zakázané práce a fyzická zátěž

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3.7
Zakázané práce a fyzická zátěž

MUDr. Anna Šplíchalová

Práce zakázané ženám

Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Práce zakázané ženám

Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce:

 • při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,

 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,

 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,

 • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,

 • spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,

 • spojené s tlakem na břicho,

 • při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,

 • vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,

 • spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N (§ 2, odst. 1, písm. c),

 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (§ 2, odst. 1, písm. d).

Zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce:

 • při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,

 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,

 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,

 • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,

 • spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,

 • spojené s tlakem na břicho,

 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (§ 4).

Těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázané práce spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství (ust. § 2 odst. 1 písm. d, a ust. § 4 vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání). Jedná se zejména práce:

vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé,

spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,

spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících limity uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ.min-1 netto,

spojené s opakovaným zaujímáním

Nahrávám...
Nahrávám...