dnes je 19.5.2024

Input:

Zákazy a omezení některých manipulačních prací

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.3
Zákazy a omezení některých manipulačních prací

Ing. Antonín Dušátko

Základní informace

Těhotné a kojící ženy, jakož i matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí být zaměstnávány manipulačními pracemi, které by mohly ohrozit jejich mateřství (§ 238 zákona č. 262/2006 Sb.). Zaměstnavatel musí věnovat pozornost též mladistvým zaměstnancům, kteří mohou být pověřování pouze přiměřenými manipulačními pracemi, s ohledem na jejich fyzický rozvoj (§ 244 zákona č. 262/2006 Sb.).

Zákazy pro těhotné ženy

Těhotným ženám jsou zakázány manipulační práce spojené s neúměrnou fyzickou zátěží, vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, ohrožujících jejich mateřství (§.238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve vazbě na § 2 písm. d) vyhlášky č. 288/2003 Sb.), zejména pak:

  1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle ustanovení vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
  2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,
  3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 288/2003 Sb., při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ/min,
  4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle ustanovení vyhlášky č. 432/2003 Sb., a dále manipulační práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,
  5. manipulační práce spojené se zvýšeným rizikem úrazu: kupř. prováděné ve výškách nad 1 500 mm pří měření od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou

Poznámka:

Specifikované zákazy se dále dotýkají kojících žen a matek do konce devátého měsíce po porodu.

Zákazy pro mladistvé

Nahrávám...
Nahrávám...