dnes je 25.5.2024

Input:

Základní nedostatky zjišťované u ručních vozíků

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.4
Základní nedostatky zjišťované u ručních vozíků

Ing. Antonín Dušátko

Dlouhodobá absence bezpečnostně technických požadavků na bezmotorové vozíky dodnes způsobuje technické zaostávání zejména starších vozíků.

Nezajištění kol – koleček

Lze odhadnout, že z celkové úrazovosti vykazované u bezmotorových vozíků (2 595 – 3 415 pracovních úrazů za rok) je plných 16,8 % úrazů způsobováno při přejetí dolních končetin. Z toho ale vyplývá, že u nás každoročně dochází k cca 436 – 574 úrazům v souvislosti s najetím kola – kolečka vozíku na nohu obsluhy vozíku, popř. další osoby. K vyloučení, či alespoň k podstatnému omezení uvedených úrazů je potřebné, aby kola (kolečka) u vozíků vybavených úchyty pro tažení, či tlačení, byla buďto zapuštěna do podvozku (kapotována) – opatření vhodné zejména pro nově vyráběné vozíky, nebo krytována – opatření pro vozíky v provozu. Jak při kapotování, tak i krytování je nutné sledovat, aby vzdálenost krytu (zajištění) od podlahy či terénu nebyla větší než 35 mm. Popsaný způsob zajištění kol a koleček je vhodné realizovat též u vozíků vybavených ojí. (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. (viz čl. 5.6.1 ČSN EN 1757-1, čl. 5.3.2 ČSN EN 1757-3 a čl. 5.6 ČSN EN 1757-4).

Nechránění držadel zejména u vozíků rudlového typu

Při obsluze rudlů, koleček a dalších vozíků obdobného provedení, dochází poměrně často k poranění hřbetu ruky, zejména pak v případech, když jsou takovéto vozíky provozovány na nedostatečně dimenzovaných (dodatečně zastavěných) manipulačních uličkách a na dalších komunikačních a manipulačních plochách. Ve všech naznačených případech by mělo být samozřejmostí použití vozíku vybaveného bočními chrániči rukou. (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.).

Nevybavení vozíku brzdou

Tuto skutečnost si lze uvědomit zejména v souvislosti s potřebou urychleného zastavení vozíku – zejména pak plně naloženého. Potřeba vybavování vozíků brzdou, schopnou plnit svoji funkci v tom okamžiku, kdy přestane působit tlačná či tažná síla na madlo či oj se objevovala již v minulosti. Nově dodávané vozíky musí být v současné době již vybavovány parkovací brzdou, která může být ovládána buď nožním pedálem, nebo ovladačem umístěným na

Nahrávám...
Nahrávám...