dnes je 13.6.2024

Input:

Základní povinnosti obsluhy pily

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.4
Základní povinnosti obsluhy pily

Ing. Zdeněk Juránek

Pracovník obsluhující pilu je povinen:

 • - ověřit funkci bezpečnostní prvků pily před začátkem práce,
 • - případné závady ohlásit ihned vedoucímu zaměstnanci, do jejich odstranění je obsluze zakázáno pilu používat,
 • - vykázat všechny osoby z blízkosti s ohledem na nebezpečí pořezání, úrazu vymrštěným přetrženým řetězem apod. (před začátkem práce),
 • - zkontrolovat řezaný materiál, zda se v něm nenachází cizí tělesa (možnost poškození pilového řetězu a zranění osob),
 • - zastavovat chod pily, pokud přechází na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti,
 • - při přecházení s pilou s motorem v chodu zablokovat chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou,
 • - před prováděním kontrol, oprav a údržby pily zastavit chod motoru,
 • - neporušovat zákazy stanovené návodem, zejména obsluha nesmí pracovat s pilou:
  1. při poklesu teploty pod -15 °C (po celou dobu výkonu práce),
  2. nad výšku ramen obsluhy,
  3. ze žebříků,
  4. na svazích, kde současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci tehdy, hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví (popř. jiného materiálu),
  5. drženou pouze jednou rukou,
   1. pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného nástroje,
   2. nevybavenou všemi bezpečnostními prvky (popř. pokud tyto nejsou plně funkční),
   3. která má nadměrně zbroušené, vylámané či jinak poškozené zuby pilového řetězu,
   4. s poškozenou nebo opotřebenou řezací částí (nad hodnotu stanovenou
Nahrávám...
Nahrávám...