dnes je 25.5.2024

Input:

Základní zásady bezpečné práce v lesním hospodářství

26.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.5
Základní zásady bezpečné práce v lesním hospodářství

Ing. Milan Tomeček

 1. Nikdy nesmíš při této práci zejména:

  a) Při těžbě dříví

  • podřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá

  • odřezávat zavěšený strom po špalcích

  • skácet jiný strom přes strom zavěšený v korunách

  • lézt na zavěšené stromy a opracovávat stromy ležící pod závěsem

  • ponechávat zavěšené nebo podříznuté stojící stromy na pracovišti déle než do konce následující směny

  b) Při soustřeďování dříví

  • se soustřeďovacím prostředkem se pohybovat v kratší vzdálenosti od pracovníků provádějících kácení, než je dvojnásobná výška káceného stromu

  • provádět soustřeďování dříví, jsou-li v prostoru ohroženém lanem navijáku nepovolané osoby

  • pracovat se soustřeďovacím prostředkem na svahu, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví

  • pracovat za bouřky, silného větru a při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou délku kácených stromů

  • zdržovat se pod zavěšeným nákladem

  c) Při odvozu dříví

  • zajíždět s odvozní soupravou k pracovišti, kde se kácí, na menší vzdálenost, než je dvojnásobná délka kácených stromů

  • pohybovat se po odjištění klanic mezi soupravou a skládkou, není-li náklad zajištěn proti samovolnému pohybu

  • vystupovat na náklad

  • pohybovat se po dobu manipulace s břemenem v ohroženém prostoru (tj. v dosahu zdvihacího zařízení a břemene)

  • pracovat s hydraulickou rukou, je-li poškozena některá její část důležitá pro bezpečný provoz, v ochranném pásmu el. vedení nebo pohybují-li se v prostoru ohroženém HR a neseným břemenem další osoby

  d) Při manipulaci dříví

  • vystupovat na hromadu dříví nebo provádět zkracování dlouhého dříví, není-li zbývající část hromady zajištěna proti posunutí a rozvalení

  • přidržovat nebo podpírat kmen, který je zkracován, rukou nebo nohou

  • zaujímat při zkracování napružených kmenů polohu ve směru pružení kmene

  • překračovat skladová zařízení mimo určené přechody

  • provádět ruční vagonování dříví z rampy, není-li mezera mezi rampou a vstupem do vagonu zabezpečena odpovídajícím krytem

  e) Při práci s řetězovou pilou

  • pracovat s pilou

   • pokud některá její část důležitá pro bezpečný provoz neplní svoji funkci (bezp. brzda řetězu, spojka, zachycovač přetrženého řetězu...)

   • při poškození nebo opotřebení

Nahrávám...
Nahrávám...