dnes je 25.5.2024

Input:

Zaměstnanec v drážní dopravě

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.4
Zaměstnanec v drážní dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Úkoly zaměstnance

Při provozování drážní dopravy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec:

 1. nestoupal a nesedal na hlavu kolejnic, srdcovku, přídržnici, jazyk nebo opornici výměn, narážecí a táhlové ústrojí a na další zařízení drážních vozidel (s výjimkou stupaček a míst k tomu určených),
 2. nepodlézal drážní vozidla a nevstupoval mezi ně, pokud jsou v pohybu,
 3. nepřecházel koleje před a za stojícími drážními vozidly ve vzdálenosti menší než 5 metrů a nepřecházel koleje bezprostředně před a za jedoucími drážními vozidly,
 4. neprocházel mezerami mezi drážními vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 metrů, pokud se nepřesvědčil, že tato vozidla nebudou uvedena do pohybu,
 5. nevystupoval, nesestupoval a nestál na brzdové plošině, schůdcích a bočních stupátkách drážních vozidel, pokud se nemůže přidržovat madla,
 6. nevystupoval na střechy drážních vozidel a jejich náklady na kolejištích s trolejovým vedením, pokud toto vedení není vypnuto a řádně zajištěno,
 7. při posunu drážních vozidel na ně naskakoval a seskakoval z nich jen tehdy, odpovídá-li rychlost drážního vozidla rychlosti jeho chůze,
 8. nenaskakoval a neseskakoval z drážních vozidel za nepříznivé povětrnostní situace, zejména za mlhy, deště, sněhu a náledí,
 9. ručně nesvěšoval a nerozvěšoval drážní vozidla, která jsou v pohybu,
 10. nerozvěšoval drážní vozidla tyčí v případě, že jejich rychlost neodpovídá rychlosti chůze,
 11. nerozvěšoval drážní vozidla při spojeném brzdovém, vzduchovém a jiném potrubí, při spojených kabelech elektrického topení a ovládání vozidel a při spuštěných
Nahrávám...
Nahrávám...