dnes je 25.2.2024

Input:

Zařazení prací do kategorií

8.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9
Zařazení prací do kategorií

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ PRACÍ DO KATEGORIE

V z o r

Adresát žádosti:

krajská hygienická stanice příslušná podle místa činnosti žadatele

Žadatel: identifikační údaje v rozsahu:

  • v případě fyzické osoby jméno, příjmení (resp. již jen jméno ve smyslu nového občanského zákoníku),
    identifikační číslo a adresu zapsanou v živnostenském popř. obchodním rejstříku, popř. jinou adresu
    pro doručování,

  • v případě právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Žádám o zařazení prací do kategorie uvede se třetí nebo čtvrté

a k žádosti uvádím následující údaje:

Označení práce:

Název a umístění pracoviště: kde je daná práce vykonávána,

Výsledky hodnocení expozice

Nahrávám...
Nahrávám...