dnes je 18.5.2024

Input:

Zásady bezpečné práce při povrchové úpravě materiálů

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.5
Zásady bezpečné práce při povrchové úpravě materiálů

Ing. Vojtěch Mráz

Nejtypičtějšími nebezpečími při povrchové úpravě materiálu nátěrovými hmotami jsou nebezpečí od nebezpečných látek a nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Největšími nebezpečími při metalizaci je škodlivost použitých kovů pro lidské zdraví a nebezpečí od otevřeného plamene.

Při zinkování je největším nebezpečím popálení nebo opaření při manipulaci s výrobky v žhavé kovové nebo oplachové lázni nebo při chladnutí výrobků.

Při galvanickém pokovení a chemické úpravě kovů je největším nebezpečí od používaných toxických a žíravých látek.

Je třeba

  • provádění povrchových úprav a související činnosti zajišťovat jen v prostorách pro činnost určených a vybavených účinným větráním a zařízením pro zachycování škodlivin

  • dodržovat výrobcem nebo zaměstnavatelem stanovené technologické postupy a bezpečnostní pokyny,

  • v prostorách udržovat pořádek,

  • udržovat a kontrolovat zařízení podle pokynů výrobce nebo zaměstnavatele,

  • zabraňovat kontaminaci životního prostředí úniky nebezpečných chemických látek.

  • používat předepsané ochranné pracovní prostředky,

  • nebezpečné látky ukládat v k tomu

Nahrávám...
Nahrávám...