dnes je 25.5.2024

Input:

Zásady bezpečné práce při tvorbě a fixaci manipulačních jednotek

10.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.4
Zásady bezpečné práce při tvorbě a fixaci manipulačních jednotek

Ing. Antonín Dušátko

Všeobecně platné zásady

  1. Pro tvorbu manipulační jednotky možno použít pouze bezvadné přepravní prostředky, které jsou v řádném technickém stavu.
  2. Každý přepravní prostředek, ještě před svým ložením, musí být řádně zkontrolován; poškozené a neoznačené přepravní prostředky nesmějí být ke tvorbě manipulační jednotky použity.
  3. Manipulační jednotky mají být rozměrově a hmotnostně tak vytvářeny, aby bylo možno z menších manipulačních jednotek sestavovat jednotky větší.
  4. Dovolené způsoby manipulace, přepravy a skladování manipulačních jednotek musí být zřejmé z jejich označení, popř. z průvodní dokumentace.
  5. Manipulační jednotky určené, resp. též určené, pro ruční manipulaci musí být pro tuto manipulaci uzpůsobeny.
  6. Manipulační jednotky, u kterých se těžiště nenachází v jejich geometrickém středu, musí mít skutečnou polohu těžiště řádně vyznačenu.
  7. Přepravní prostředky musí být při vytváření manipulační jednotky loženy rovnoměrně a tak, aby ložený materiál nepřesahoval přes vnější půdorysné rozměry vytvářené manipulační jednotky a současně nezasahoval do nabíracích otvorů - a to ani při pozdějším nastohování.
  8. Nabírací otvory pro vidlicovou manipulaci, závěsná místa pro závěsnou manipulaci, popř. uzpůsobení pro jinou uvažovanou manipulaci musí být na manipulačních jednotkách vytvářeny a umístěny tak, aby
Nahrávám...
Nahrávám...