Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závěrečné informace - práce v lese

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.12
Závěrečné informace – práce v lese

Ing. Zdeněk Juránek

Práce prováděná v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou jedny z nejrizikovějších, což je způsobeno zejména neustále se měnícími podmínkami při práci v terénu, často nepříznivým klimatem a nezbytnými navazujícími činnostmi. Naprostá většina v této oblasti prováděných prací navíc klade na zaměstnance zvýšené nároky v oblasti odborné způsobilosti i zdravotních předpokladů k vykonávané práci, zejména pak nutnost nezbytných fyzických předpokladů.

Dozor orgánů inspekce práce

S ohledem na nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti, tedy vyšší četnost smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší jak 5 dnů v oblasti lesnictví, je každoročně věnována pozornost této oblasti i ze strany orgánů inspekce práce. V roce 2016 byl na kontrolu dodržování bezpečnosti pracovních postupů při těžbě a při soustřeďování dříví v lese zaměřen úkol „Bezpečnost práce při těžbě a při soustřeďování dříví v lese” jako logické pokračování kontrol v letech minulých. Tato činnost bude pokračovat i v průběhu roku 2017, kdy budou ze strany inspekce práce prováděny kontroly organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru s cílem především preventivního působení v oblasti pracovní úrazovosti. Součástí prováděných kontrol bude prověření stavu a úrovně dodržování bezpečnostních předpisů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru a to nejen u velkých

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: