dnes je 18.4.2024

Input:

Závěrečné informace - práce v lese

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.12
Závěrečné informace – práce v lese

Ing. Zdeněk Juránek

Práce prováděná v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou jedny z nejrizikovějších, což je způsobeno zejména neustále se měnícími podmínkami při práci v terénu, často nepříznivým klimatem a nezbytnými navazujícími činnostmi. Naprostá většina v této oblasti prováděných prací navíc klade na zaměstnance zvýšené nároky v oblasti odborné způsobilosti i zdravotních předpokladů k vykonávané práci, zejména pak nutnost nezbytných fyzických předpokladů.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce

S ohledem na nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti, tedy vyšší četnost smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší jak 5 dnů v oblasti lesnictví, je každoročně věnována pozornost této oblasti i ze strany orgánů inspekce práce. V roce 2016 byl na kontrolu dodržování bezpečnosti pracovních postupů při těžbě a při soustřeďování dříví v lese

Nahrávám...
Nahrávám...