dnes je 19.5.2022

Input:

Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7
Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem

Josef Černý

Vzor

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) ………………………...

stáhnout .pdf

Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem

Naměřené hodnoty koncentrace – analýza ovzduší

Označení a typ měřícího přístroje:        
                        
Výrobní číslo měřicího přístroje:             
                   
Měření a vyhodnoceníprovedl(i): (jméno )  
 
Podpis:  
 


DATUM MÉŘENÍ   HODINA MÉŘENÍ   MÍSTO MĚŘENÍ, resp. ODBĚRU VZORKU   PŘEDMĚT MĚŘENÍ – látka (y) (koncentrace plynů, par, prachu v ovzduší   MEZE VÝBUŠNOSTI MĚŘENÉ LÁTKY v % obj. DLE BEZPEČNOSTNÍHO LISTU, příp. PTCH   POVOLENÁ HODNOTA JE max. 25 % DMV, tj.   SKUTEČNÉ NAMĚŘENÁHODNOTA   VYHODNOCENÍNAMÉŘENÉHODNOTY   OPATŘENÍ  
DOLNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI(DMV)   HORNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI(HMV)   VYHOVUJE /NEVYHOVUJE  
                   
                   
                   
                   
                   

Způsob měření a postup odebrání vzorku ovzduší, provedení laboratorního rozboru, vyhodnocení a určení opatření je v kompetenci odborně způsobilé osoby v PO („OZO v PO”), resp. technika

požární ochrany („TPO”).

POZNÁMKY:

  1. nebezpečnou koncentrací – koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů se vzduchem nebo jiným oxidovadlem od 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy,
  2. prostorem s nebezpečím výbuchu s následným požárem – prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se nacházejí výbušniny nebo látky obsahující výbušniny anebo jiné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií mohou být příčinou výbuchu s následným požárem,
  3. prostorem s nebezpečím požáru – prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující látky tuhé, kapalné nebo plynné anebo hořlavé látky obsažené ve
Nahrávám...
Nahrávám...