dnes je 19.5.2022

Input:

Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.2
Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Josef Černý

Vzor

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) 

.............................. 

ZÁZNAM

o provedeném školení o požární ochraně vedoucího zaměstnance 

Jméno, příjmení, titul:

Pracovní zařazení (funkce):

Místo výkonu práce:

Datum školení:

Výsledek ověření znalostí: 

Tematický plán a časový rozvrh (obsah) školení o PO, podle kterého bylo školení o PO vedoucích zaměstnanců provedeno, odpovídá § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022 a byl doplněn o konkrétní povinnosti vedoucích zaměstnanců, tak jak vyplývají, s ohledem na kategorie provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí, z platných právních, technických a interních předpisů (zde uvést název podnikatelského subjektu). 

Školení bylo dále provedeno s ohledem na konkrétní postavení a pracovní zařazení školeného vedoucího zaměstnance. 

Školený svým vlastnoručním podpisem potvrzuje, že byl

Nahrávám...
Nahrávám...