Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.2
Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Josef Černý

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) 

.............................. 

ZÁZNAM

o provedeném školení o požární ochraně vedoucího zaměstnance 

Jméno, příjmení, titul:

Pracovní zařazení (funkce):

Místo výkonu práce:

Datum školení:

Výsledek ověření znalostí: 

Tematický plán a časový rozvrh (obsah) školení o PO, podle kterého bylo školení o PO vedoucích zaměstnanců provedeno, odpovídá § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a byl doplněn o konkrétní povinnosti vedoucích zaměstnanců, tak jak vyplývají, s ohledem na kategorie provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí, z platných právních, technických a interních předpisů (zde uvést název podnikatelského subjektu). 

Školení bylo dále provedeno s ohledem na konkrétní postavení a pracovní zařazení školeného vedoucího zaměstnance. 

Školený svým vlastnoručním podpisem potvrzuje, že

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: