Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařování

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.1
Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařování

Josef Černý

V Z O R 

SEZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI V MÍSTECH SVAŘOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

 

OZNAČENÍ FIRMY: 
(název, sídlo, IČ)

PROHLÁŠENÍ odpovědného zástupce dodavatele: svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s místem – prostorem, kde bude naše firma provádět svařování a místy – prostorami souvisejícími, včetně míst vedení rozvodů elektrické energie, plynu, produktovodů, spojovacích kabelů apod. Dále jsem byl seznámen v místě svařování se způsobem vyhlášení požárního poplachu, umístěním spojovacích, případně dalších prostředků určených k vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární pomoci, umístěním a použitím věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení, únikovými cestami a východy, umístěním a ovládáním hlavních uzávěrů vody, plynu, dalších produktovodů apod. a vypínačů rozvodů, elektrické energie, strojů včetně technologických linek. Byl jsem také seznámen s tím, u kterých zařízení je zastavení provozu zakázáno. Potvrzuji, že jako dodavatelská firma známe a jsme si vědomi povinností, které pro nás vyplývají z předpisů o požární ochraně(1) a dotčených technických předpisů a norem(2). Dále osvědčuji, že dodavatel i jeho zaměstnanci, kteří budou nebezpečné práce provádět, jsou držiteli právními nebo technickými předpisy požadovaných oprávnění a osvědčení. 

Objekt (budova): 

 
Podlaží:   Místnost (prostor):  
Nosné stěny, sloupy:   Příčky:  
Strop:   Podlaha:  
       

Prostupy technologických rozvodů: 

Zvláštní upozornění(3)

Množství hořlavých kapalin v místě dle tříd nebezpečnosti 

Tlakové láhve s technickými plyny v místě (počet, druh, hmotnost): 

Soustředění hořlavých materiálů (druh, umístění): 

Zvláště důležitá zařízení-předměty, vyžadující zvýšené ochrany (např. IT – informační technologie apod.):

Upozornění na další důležité skutečnosti (např. EPS, EZS apod.):

V …………………… dne ……………………….

Seznámení a školení o PO provedl (jméno, podpis):

Vedoucí pracoviště - provozu (jméno, podpis):

Zástupce dodavatele (jméno, podpis):

Poznámky, vysvětlivky

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: