Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záznamový arch ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.4
Záznamový arch ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Josef Černý

VZOR

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) 

.............................. 

Záznamový arch ověření  znalostí

(školení o PO - vedoucí zaměstnanci)

Pouze vzor

Jméno, příjmení, titul: ........................................................................................................ 

Zařazení : ............................................................................................. 

Pokyn k vyplnění: značení správných odpovědí „X” a hodnocení úspěšnosti. U každé otázky je z nabízených 3 možností jen jedna správná. Za každou správnou odpověď je 1 bod.  

Číslo
otázky
 
a)   b)   c)       Číslo otázky   a)   b)   c)       Číslo otázky   a)   b)   c)      
1                   11                   21                  
2                   12                   22                  
3                   13                   23                  
4                   14                   24                  
5                   15                   25                  
6                   16                   26                  
7                   17                   27                  
8                   18                   28                  
9                   19                   29                  
10                   20                   30                  

  

Ověření znalostí se uskutečnilo dne: ............ 20...

Způsob ověření znalostí byl stanoven v souladu s § 36 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Počet dosažených bodů: 0 - 27 neprospěl, 28- 30 prospěl

Dosažený počet bodů:

Hodnocení:

PROSPĚL: ... NEPROSPĚL: … 

Za hodnotící komisi: 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: