dnes je 13.6.2024

Input:

Záznamy v knize úrazů a vyplnění hlášení o úrazu

13.11.2013, , Zdroj: Videocampus BOZP, Délka videa: 00:07:39

Kapitoly videa

Seminář seznámí zaměstnance i zaměstnavatele s povinností vést evidenci o úrazech na pracovišti a podávat hlášení o vybraných typech úrazů orgánům státního dozoru. Dále informuje o případech, kdy je zaměstnavatel odpovědnosti za úraz, který by byl jinak klasifikován jako pracovní, sproštěn. Zmíněna je také problematika pojištění zaměstnavatelů  a náhrady za újmy vzniklé zaměstnanci na zdraví v důsledku pracovního úrazu.    

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...