dnes je 25.5.2024

Input:

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3.1
Zdvihadla a pojízdná zdvihadla

Ing. Pavel Krejcar

Zdvihadlo je zdvihací zařízení, zavěšené nebo jinak upevněné, kterým se přemísťují břemena svislým pohybem.

Pojízdné zdvihadlo je zdvihací zařízení, jimiž se přemísťují břemena svislým i vodorovným pohybem jen ve svisle vymezené ploše.

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla jsou vyhrazená technická zařízení.

Povinnosti provozovatelů

Provozovatel musí zajistit:

 • dostatečnou mechanickou pevnost konstrukce zařízení,

 • zabránění pádu břemene (tj. např. nepřetržení lana, nepoškození háku, vázacích a závěsných prostředků, stabilita, nepřetěžování zdvihadla, funkční brzda zdvihu, zabránění nekontrolovaného rozkývání břemene vlivem nesprávného seřízení brzdy pojezdu, nezávadnost ovladačů, fungující koncový vypínač zdvihu),

 • zabránění samovolnému spuštění nebo vypnutí pohonu (správná funkce ovladačů, blokování),

 • zabránění kolize břemen nebo zařízení a osob (dodržení průjezdných profilů, nepřístupnost nebezpečných míst),

 • zabránění přímému dotyku s nechráněnými vodivými částmi (scházející kryty, poškozená izolace),

 • provedení ochrany před nebezpečným dotykem (nepoškozování ochranných vodičů, použití vhodné ochrany),

 • dostatečné zajištění bezpečného stavu zařízení při údržbě a opravách (zařízení zabezpečit ve vypnutém nebo zajištěném stavu),

 • pokračování pohybu po obnovení dodávky energie (blokování nulové polohy ovladačů, nepoškozené elektroinstalace),

 • dostatečné instrukce pro obsluhu, opravy a údržbu zařízení,

 • návody pro obsluhu,

 • umístění vhodných tabulek,

 • technickou dokumentaci zařízení.

Provoz u elektrických kladkostrojů

Hák musí být vybaven pojistným uzávěrem. Při ovládání kladkostroje z podlahy nesmí být rychlost pojezdu větší než 0,8 m/s. Kladkostroje musí být dále vybaveny zařízením na ukládání lana, které zabezpečuje navíjení lana na buben v jedné vrstvě. Brzdy zdvihového a pojezdového mechanismu musí být automatické. Při rychlosti pojezdu kladkostroje nad 0,5 m/s musí být pojezdový mechanismus vybaven brzdou. Zdvihový mechanismus musí být vybaven koncovými vypínači s nuceným ovládáním, které omezují horní a dolní polohu háku. Tlačítka ovládacího přístroje musí být ve společném tělese a musí mít vysvětlovací označení (symboly).

Provoz, údržba

Zkoušky zařízení provádí revizní technik. Pro provoz a údržbu platí ČSN ISO 12480-1 a ČSN 27 0142.

K zajištění provozu je nutno ve smyslu vyhlášky č. 19/1997 Sb. zajistit následující:

 • zkoušky po opravách,

 • revize a revizní zkoušky.

Pro účely činnosti kontrolních orgánů je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce na sjednaný den a za podmínek stanovených tímto orgánem.

Doklady

Doklady a záznamy potřebné k provozování:

 • technická dokumentace (statický výpočet, dokumentace kladkostroje apod., statické ověření nosné konstrukce při zavěšení kladkostrojů),

 • záznam o revizní zkoušce (u elektrického kladkostroje též zpráva o revizi elektrického zařízení),

 • deník zdvihacího zařízení se záznamy o provozu, zejména o předání a převzetí zařízení (při střídání směn apod.), o čištění, mazání, prohlídkách a údržbě, o závadách a jejich odstranění; deník je uložen na stanovišti obsluhy, případně u provozního technika,

 • zápisy o zkouškách, které obsahují výsledky revizních zkoušek, a zápisy o zkouškách zdvihacích zařízení po jeho opravách.

Revize

Kromě revizí a revizních zkoušek, prováděných dle ČSN 27 0142, se v jejich mezidobí provádějí i pravidelné prohlídky technického stavu sledovaných zařízení bez zkoušky zatížení, a to nejméně jedenkrát za 12 měsíců; provádí je provozní technik.

Funkční zkoušky elektrického zařízení elektrických kladkostrojů dle ČSN 33 2550 provádí pracovník s kvalifikací alespoň podle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Obsluha-jeřábník, vazač

Obsluhovat, tj. samostatně ovládat zdvihadla, mohou jen osoby:

 • duševně a tělesně způsobilé, starší 18 let (osoby

Nahrávám...
Nahrávám...