dnes je 18.5.2024

Input:

Zvýšení protiskluznosti ploch se znečišťovanými povrchy

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.4
Zvýšení protiskluznosti ploch se znečišťovanými povrchy

Ing. Antonín Dušátko

Historický pohled

Po určení adhezních součinitelů bezpečného pohybu osob se ukázalo, že v celé řadě provozních podmínek nelze stanovené součinitele smykového tření dodržet, a to i při pravidelném úklidu a čištění příslušných ploch. Jednalo se zejména o technologie či provozy, kde nelze únik kapalin vyloučit, jako jsou kuchyně, jatky, plavecké stadiony atd., dále pak o činnosti vázané na povětrnostní vlivy (kupř. v zemědělství) a konečně o provozy sice s nežádoucími, ale přesto existujícími úniky zejména olejů a mastnot, jako např. v dřívějších obrobnách. V naznačených podmínkách byla snaha problém řešit zejména zdrsňováním povrchů podlahovin nebo vytváření plastických výstupků, ale bez výrazného úspěchu.

Určitých výsledků bylo dosaženo u plastických reliéfních podlahovin, u kterých po polití vodou je výstupek dříve suchý, neboť voda z něj rychleji steče. Pokud ale dojde k znečištění jakéhokoliv povrchu látkami s vysokou přilnavostí, jako jsou mastnoty, zůstane i na výstupcích film příslušné látky a celý povrch je stejně kluzký, jako kdyby na něm žádný reliéf nebyl.

Penízkovité podlahoviny

Naznačený problém se podařilo řešit využitím efektu deformační práce, potřebné k postupnému stlačení pružného materiálu, do něhož se zamáčkne výstupek z jiného materiálu o vyšší tvrdosti, než má deformovaný materiál. Odpor, který klade deformovaný materiál přesouváním výstupku vlivem působení síly (od hmotnosti pohybující se osoby) způsobí stejný efekt jako třecí síla mezi dvojicí třecích materiálů. Uvedeného odporu lze tudíž využít místo klasického smykového tření při řešení protiskluznosi u trvale kluzkých povrchů.

Penízkovité podlahoviny, jejichž výroba byla u nás zahájena před cca 25 lety, lze stále ještě spatřit kupř. v dopravních prostředcích (zejména autobusech a tramvajích), ale i na podlahách řady stavebních objektů. Pro jejich funkčnost je ale nutno zajistit následující podmínku:

Výrazného zvýšení protiskluznosti u všech běžných penízkovitých
podlahovin lze dosáhnout pouze za předpokladu použití
obuvi s měkkou podešví.

Pokud uvedená podmínka není splněna, potom chůze po penízkovitých podlahách je vždy spojena s větším rizikem uklouznutí, než chůze po klasických hladkých podlahách za stejných podmínek.

Podlahoviny opatřené výtlakovým prostorem

Vzhledem k tomu, že výše uvedenou podmínku nelze vždy splnit, ukázaly se penízkovité podlahoviny při řešení problému zvýšení protiskluznosti znečištěných povrchů jako málo efektivní. Konečné řešení problému se podařilo pomocí podlahovin s výtlakovým prostorem. Takovéto podlahoviny, které mají provedenu protismykovou úpravu základní plochy, po které se chodí, jsou pod touto plochou opatřeny ještě volným prostorem. Po došlápnutí na stykovou plochu se příslušná kapalina vytěsní do volného – výtlakového prostoru.

Jako podlahoviny s výtlakovým prostorem se mohou označit pouze takové, u kterých velikost výtlakového prostoru dosahuje minimální hodnoty 4 ml/0,01m2. Jsou označovány značkou "V“ a doplňkovým číslem, které udává hodnotu výtlakového prostoru. V praxi se lze setkat s těmito hodnotami:

Označení výtlakového prostoru Minimální objem výtlakového prostoru (ml/0,01m2)
V 4
V 6
V 8
V 10
4
6
8
10

Přehled požadavků na protiskluznost

Dále uvedený přehled požadavků na protiskluznost podlah může pro zaměstnavatele a zodpovědné zaměstnance být orientační pomůckou při výběru vhodných podlahových krytin, zejména u objektů a prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Výchozí hodnota protiskluznosti (součinitel smykového tření) nové podlahoviny je ale v provozu snižována působením celé řady provozních vlivů, jako jsou nečistoty apod., ale kupř. i usazovaný prach.

Jednotlivé hodnotící skupiny s odpovídajícími stupni sklonu ve vazbě na související hodnoty součinitele smykového tření jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Hodnotící skupina Střední hodnota sklonu Součin. smyk. tření
R 10
R 11
R 12
R 13
10° až 19°
19° až 27°
27° až 35°
více než 35°
0,18 až 0,34
0,34 až 0,51
0,51 až 0,70
více než 0,70

Podlahové materiály ve skupině R 10 splňují nejméně a ve skupině R 13 nejvíce požadavky na protiskluznost.

Pro usnadnění orientace zaměstnavatelů, jakož i zodpovědných zaměstnanců v dané problematice slouží následující přehled:

                                 
Pracoviště Hodnotící skupina Výtlakový prostor
 Výroba margarinu, jedlého tuku, stolního oleje:
 • rozpouštění tuku R 13 V 6
 • rafinérie stolního oleje R 13 V 4
 • výroba a balení margarinu a jedlého tuku, stáčení stolního oleje R 12
 Zpracování mléka, výroba sýra:
 • zpracování čerstvého mléka včetně výroby másla a zmrzliny R 12
 • výroba, skladování a balení sýra R 11
 Výroba čokolády a sladkostí
 • výroba cukru (prostory, kde se cukr vaří) a výroba kakaa R 12
 • výroba surové hmoty a výroba dutých částí a pralinek R 11
 Výroba pečiva (pekárny, cukrárny) a trvanlivého pečiva
 • příprava těsta R 11
 • prostory, kde se převážně zpracovávají tuky, tekuté hmoty R 12
 • prostory na omývání nádobí R 12 V 4
 Porážka, zpracování masa:
 • jatky a místnosti na zpracování vnitřností, čištění střev R 13 V 10
Nahrávám...
Nahrávám...