dnes je 28.3.2023

Nejnovější

Posudková činnost a právní domněnkyGarance

28.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vytvoření právní jistoty na úseku posudkové péče a lékařských posudků, pracovnělékařských služeb a posuzování nemocí z povolání zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (v hlavě IV) obsahuje na několika místech právní domněnky.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odborná způsobilost elektro u zahraničních pracovníkůQ&A

28.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V případě, že kolega z Německa, Bulharska nebo jiné evropské země přijede na servis/opravu elektrického zařízení/stroje. Stačí těmto zahraničním kolegům školení, které si přivezou ze své země pro práci na el. zařízeních? Nebo musí projít školením, dle české legislativy? To by znamenalo proškolení na ...

Návštěvy a dodavatelé jiné firmy na pracovišti zaměstnavateleQ&A

27.3.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak poznám, do jaké skupiny patří osoby vstupující do firmy? Co je rozlišovacím kritériem "návštěvy versus cizí zaměstnanci" a jak mám vůči osobám vstupujícím do naší firmy (z pohledu BOZP) postupovat? Jaké povinnosti máme (v této souvislosti) vůči inspektorům (OIP/KHS)? Bc. Zdeněk Šenk Z pohledu ...

Proč se francouzské podniky rozhodly pro řízení rizik souvisejících s prací využívat nástroj OiRA

27.3.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Proč se francouzské podniky rozhodly pro řízení rizik souvisejících s prací využívat nástroj OiRAJak mohou mikropodniky a malé podniky začít provádět dlouhodobě udržitelné hodnocení rizik?

Práce s křovinořezem v nociQ&A

26.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je sekání trávy pomocí křovinořezu nebo motorové kosy v nočních hodinách v souladu s bezpečností práce? Pokud ano, tak za jakých podmínek? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Žádný právní předpis nezakazuje sekání trávy pomocí křovinořezu nebo motorové kosy v nočních hodinách. Aby však tato práce byla v souladu ...

První komplexní online systém pro řízení bezpečnosti dodavatelů a návštěv je na světěTRH

24.3.2023, Zdroj: QC SOLUTIONS

První komplexní online systém pro řízení bezpečnosti dodavatelů a návštěv je na světěVe 21. století je už automatizováno kde co. Výrobní a ekonomické systémy se staly běžnou součástí našich pracovních životů a těší se ve firmách velké popularitě. Jednoznačně proto, že automatizují až 80 % lidských činností. Přitom v BOZP se stále utápíme v obří…

Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudkůGarance

23.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určité druhy posudkové činnosti stanoví zákon č. 373/2011 Sb., specifická pravidla.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zdravotní způsobilost vysokoškoláků ke studiu, praktické výuce a praxiGarance

21.3.2023, MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách”) oproti zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Musí mít příruční sklad vypracovaný místní provozně bezpečnostní řád?Q&A

20.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych se zeptala, jestli se povinnost mít vypracovaný místní řád skladu vztahuje i na příruční sklad, čili pro pracoviště, kde trvale nikdo nepracuje? JUDr. Eva Dandová V daném případě nezáleží až tak dalece, jestli někdo ve skladu trvale pracuje nebo nepracuje, ale záleží na tom, co se ve skladu ...

Kontroly žebříkůQ&A

20.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím poraďte nám, jak často se ze zákona musí provádět kontrola žebříků na pracovišti? Stačí jednou za měsíc, nebo by frekvence měla být větší? JUDr. Eva Dandová V obecně závazném právním předpise (tedy zákoně, nařízení vlády či vyhlášce) odpověď na Váš dotaz nenalezneme. O práci na žebřících však ...

více článků
Nejčtenější

Příklad osnovy vstupního školení BOZPGarance

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Praktické příklady využití prevenčních nástrojů - konzervárenský průmyslGarance

22.1.2009, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konzervárenský průmysl produkuje širokou škálu odpadů, které vykazují mnoho specifických vlastností. Je to dáno surovinami, které se zde zpracovávají, což jsou nákladně produkované a rychle se kazící organické látky. Při vlastním zpracování se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuGarance

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená elektrická zařízení - úvod a základní definiceArchiv

25.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika, rozdělení a typologie vyhrazených elektrických zařízení. Skupiny nevyhrazených elektrických zařízení. Základní pojmy provozu elektrických zařízení a závaznost technických norem.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

ILNO a jeho náležitosti

12.4.2023, On-line, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Sestavení Identifikačního listu nebezpečného odpadu je jednou ze základní povinností pro každého původce nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech. Lze ho vytvořit velmi rychle a jednoduše např. v některé z aplikací, které jsou nabízeny na trhu, pomocí zadání čísla odpadu. Informace se automaticky doplní z databáze. Vypadá to jednoduše, ale žádná aplikace ani program nedokáže obsah textů v ILNO přizpůsobit konkrétním podmínkám. A to může být velký problém při havárii nebo kontrole. Na webináři si ukážeme, kde jsou slabá místa a jak si je zkontrolovat a na co si dát pozor.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

17.4.2023, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Řízení udržitelnosti ve firmách

18.4.2023, Praha, Jan Kurka

Změna klimatu, nedostatek zdrojů a masivní vymírání druhů jsou hlavními výzvami naší doby. Podnikatelský úspěch stále více závisí na tom, jak společnosti transparentně a důvěryhodně prezentují svůj výkon v oblasti udržitelnosti a jak se v něm průběžně zlepšují.

Předcházení havarijním stavům v průmyslu

19.4.2023, Praha, Ing. Tomáš Lank, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Tento seminář má za cíl shrnout a připomenout si vše podstatné, co patří ke zvládnutí mimořádné události zaviněné havárií. Pokud taková situace nastane, musí vše bez prodlev do sebe zapadnout, aby se minimalizovaly škody na lidském zdraví a na životním prostředí. Seminář se také pokusí poněkud nadčasovou formou reagovat na připravovanou novelu vodního zákona vznikající jako reakce na havárii na řece Bečvě. Z pohledu odpadového hospodáře může mimořádná situace nastat při převozu odpadů, vysvětlíme si tedy, jaké dokumenty k tomu patří, a jak je mít v souladu s ostatní firemní dokumentací. Přeprava nebezpečných věcí bude pak vysvětlena a demonstrována na modelovém příkladu převozu neupravených kalů.

Podnikový energetik

26.4.2023, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou. Pro pochopení souvislostí je zapotřebí rozšířit kompetence energetických manažerů z původních technických do ekonomicko-strategických.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...