dnes je 30.3.2020

Rizikové faktory

Rizikové faktory pracovních podmínek

Rizikové faktory pracovních podmínek
Hluk
Vibrace

Fyzická zátěž

Úvod k rizikovému faktoru fyzická zátěž
Vliv fyzické zátěže na lidské zdraví
Měření a hodnocení fyzické zátěže při práci
Hygienické limity u fyzické zátěže
Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěže
Opatření k omezení rizika fyzické zátěže
Zakázané práce a fyzická zátěž 

Ionizující záření 

Tepelná a chladová zátěž

Úvod k rizikovému faktoru tepelná a chladová zátěž
Mikroklimatické podmínky a pracoviště
Poškození organismu vlivem tepelné a chladové zátěže
Měření a hodnocení tepelné a chladové zátěže a přípustné hodnoty
Kategorizace prací u faktoru tepelné a chladové zátěže
Opatření k omezení rizika tepelné a chladové zátěže
Zakázané práce a zátěž teplem a chladem
Dozor a sankční oprávnění v souvislosti s ohrožením teplem a chladem - osnova školení
Dozor a sankční oprávnění v souvislosti s ohrožením teplem a chladem

Chemické látky a směsi

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci
Olovo
Prach
Azbest

Neionizující záření

Neionizující záření - Související předpisy a obecná charakteristika
Neionizující záření - chybné diagnózy a jejich historie
Účinky a zdravotní rizika neionizujícího záření
Posuzování situací expozice neionizujícímu záření
Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření
Specifika práce s lasery
Opatření ke snížení rizika expozice neionizujícímu záření
Neionizující záření a kategorizace prací
Školení zaměstnanců o BOZP v souvislosti s neionizujícím zářením
Státní dozor nad dodržováním právních požadavků ohledně neionizujícího záření
Přehled literatury použité v kapitolách o neionizujícím záření
Biologické činitele
Psychická zátěž
Zraková zátěž

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE