dnes je 19.2.2020

Nejnovější

Práce ve svahuQ&A

18.2.2020, Ing. Václav Kápl, Zdroj: BOZPprofi

Rád bych se zeptal ohledně prací na svazích, (např. ozeleňování, drobné zemní práce, ale též údržba zeleně apod.). Jak správně postupovat? Nalezl jsem pouze, že dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., není nutné opatření pro práci ve výškách mimo jiné u rovin, ...

Konference o budoucnosti práce upozornila na důležitost BOZP

17.2.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Konference o budoucnosti práce upozornila na důležitost BOZPDne 12. února se výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Christa Sedlatscheková zúčastnila mezinárodní konference s názvem Budoucnost práce: výzvy a příležitosti v oblasti BOZP. Dr. Sedlatscheková se zapojí do panelové diskuse na téma Od výzkumu k politice ...

Nárok na přestávky dříve než po 6 hodináchQ&A

14.2.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Jaké pozice mají nárok na pravidelnou přestávku dříve než po 6 hod? Vztahuje se nějaká výjimka i na zaměstnance call centra? JUDr. Eva Dandová V praxi musíme důsledně rozlišovat přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky. Bezpečnostní přestávky jsou ...

Konference BOZP v roce 2020 (18.11.2019) - Úvodní příspěvkyZáznamGarance

12.2.2020, Mgr. Pavel Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:14:19

Pátý ročník konference pro všechny, kterých se profesně dotýká bezpečnost a ochrana zdraví při práci se konal 18.11.2019 v Hotelu Olympik Tristar v Praze. Zaměřeno na aktuální legislativu i dlouhodobě významná témata.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Další novinky v BOZP za uplynulé a pro nadcházející obdobíZáznamGarance

12.2.2020, Robert Křepinský, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:16:42

Přehled nejdůležitějších legislativních novinek z oblasti BOZP za rok 2018 a 2019 a pro nadcházející období.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.ZáznamGarance

12.2.2020, Mgr. Pavel Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:25:09

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nemoci z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., aneb proč novelizujeme českou legislativuZáznamGarance

12.2.2020, MUDr. Michael Vít Ph.D., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:23:40

Chystaná novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zapracovává nové evropské směrnice týkající se expozičních limitů chemických látek pro pracovní prostředí a upravuje také limity pro lokální svalovou a celkovou fyzickou zátěž. Jaké byly ...

Přístupné pro: BOZP profi plus

Historie legislativy týkající se nemocí z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., aneb proč novelizujeme českou legislativuZáznamGarance

12.2.2020, MUDr. Miroslava Hornychová CSc., Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:31:22

Chystaná novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zapracovává nové evropské směrnice týkající se expozičních limitů chemických látek pro pracovní prostředí a upravuje také limity pro lokální svalovou a celkovou fyzickou zátěž. Jaké byly pro tuto úpravu důvody,…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Návrh zákona o bezpečnsoti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (stav k 15.11.2019)ZáznamGarance

12.2.2020, Mgr. Radek Roušar, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:04:51

Přednáška o stavu návrhu zákona o zjištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení k 15.11.2019. Obsahuje historický vývoj návrhu zákona, kdo se na přípravě podílí, v jakém stádiu se návrh nachází a jaká stádia má již za sebou, vize dalšího průběhu…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Praktické aspekty prevence rizik 2020

11.2.2020, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú.

Praktické aspekty prevence rizik 2020Odborná vzdělávací akce primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Vítáni jsou i studenti nebo osoby, které se na budoucí kariéru ...

více článků
Nejčtenější

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4. (Svařování)Garance

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V další části tohoto oddílu se budeme věnovat problematice svařování. Právní požadavky Tematika svařování je zahrnuta v níže uvedených právních požadavcích: vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31.3.2020, Praha, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

22.4.2020, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

Bezpečný provoz systémů pro skladování

23.4.2020, Praha, František Boška

Seznamte se s terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, a s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE