dnes je 16.4.2021

Nejnovější

Zakázané práce a fyzická zátěžGarance

14.4.2021, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Anna Šplíchalová Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pikantnosti BOZP I (ochranné nápoje)ZáznamGarance

14.4.2021, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:12:04

Na průměrnou firmu v ČR se vztahuje více než 11 500 stránek právních předpisů upravujících BOZP. Řada znich není zrovna vtělením srozumitelnosti. Třeba takové poskytování ochranných nápojů. Umíte dát svým lidem napít? A umíte to v souladu s představou tvůrců…

Nabídka školení a služeb Lloyd's Register 2021TRH

14.4.2021, Zdroj: Lloyd's Register

Nabídka školení a služeb Lloyd's Register 2021Společnost Lloyd's Register (LR) je předním nezávislým poskytovatelem služeb akreditované certifikace napříč širokým spektrem standardů, schémat a auditů na míru. Své služby poskytuje společnostem po celém světě, působícím ve všech hlavních odvětvích.

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021

13.4.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, následně byl usnesením vlády č. 314 nouzový stav prodloužen do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hodin.

Xsens Biomechanics Challenge

13.4.2021, Zdroj: Xsens

Xsens Biomechanics Challenge... Společnost Xsens připravila 3. týdenní celosvětovou vědeckou výzvu s možností výhry fantastické ceny. Co je to Xsens Biomechanics Challenge? Xsens Biomechanics Challenge je intenzivní celosvětová 3týdenní akce pořádaná společností Xsens zaměřená na rozvoj a ověření vašich znalostí a dovedností ...

Vnucené tempoGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za práce ve vnuceném tempu, kdy je člověk podřízen rytmu stroje, lze považovat veškeré práce spjaté s pásovou výrobou. V kategorizaci prací (vyhláška č. 432/2003 Sb.) je vnucené tempo uvedeno ve výčtu prací spojených s psychickou zátěží a přesné vymezení pojmu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

MonotonieGarance

12.4.2021, PhDr. Zdeňka Židková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monotónní práce zůstávají i v době pokročilé automatizace a robotizace významným faktorem pracovního stresu. V současné legislativě je proto zakotvena povinnost preventivních opatření. V § 5 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o BOZP je zaměstnavateli uložena…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

JudikaturaGarance

12.4.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Zdroj: Verlag Dashöfer

... N/A ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odpovědnost za zajištění BOZP v případech, kdy na pracovišti vykonávají práce zaměstnanci více zaměstnavatelůGarance

12.4.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D. Autor je asistentem předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze Princip zajištění koordinovaného postupu zaměstnavatelů v případě, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, byl do pracovního práva (dnes § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce) zakomponován ...

Judikatura v BOZP a POGarance

12.4.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D. Autor je asistentem předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze Na základě ohlasů našich čtenářů jsme se rozhodli zavést do naší příručky Školení bezpečnosti práce a požární ochrany kapitolu, která se bude věnovat soudní judikatuře, která pojednává o oblasti BOZP a PO. Historický ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020

22.10.2020, Zdroj: Vláda ČR

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020... Usnesení vlády z 16. října 2020 upravuje také režim zajišťování a provádění pracovnělékařských prohlídek. Od 1.1.2021 nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení. Od tohoto dne platilo ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. , a bylo ...

Povinnost zaměstnavatele zajistit respirátory pro své zaměstnanceQ&A

25.2.2021, Tomáš Neugebauer, Zdroj: BOZPprofi

... Za zaměstnavatele se na Vás obracím s dotazem v souvislosti s povinností (zatím neplatí) nosit respirátory v zaměstnání. Je zaměstnavatel, konkrétně veřejná vysoká škola, povinen zajistit pro své zaměstnance na své náklady tyto prostředky? Někteří zaměstnanci respirátory po zaměstnavateli požadují. ...

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeníchPo zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z…

Zaměstnavatelem nařízené testování, karanténa a mzdaQ&A

9.11.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnancům PCR stěry á 1 týden? Pracuji pro zdravotnické zařízení typu poliklinika (nejedná se o domov důchodců ani zařízení sociálních služeb), která má cca 10 zaměstnanců. Stěry by se neprováděly na pracovišti, nýbrž na odběrových centrech, kde je vysoké riziko nakažení ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...