dnes je 19.5.2022

Nejnovější

Vrací se odstupné při návratu do práce?Q&A

17.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Asi před 4 lety jsem měl pracovní úraz a následně mi byla ukončena způsobilost k práci, následně dána výpověď a odstupné 12 násobku mzdy. Posudkový závěr zněl dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilosti k práci... Můžu se zeptat na platnost posudku a zda je možné znovu začít pracovat, pokud by se zdravotní ...

Malování pracovištěQ&A

16.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je v některých předpisech stanovena lhůta pro malování a údržbu pracoviště a zejména sanitárních zařízení? V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem už nenašel pokyny pro údržbu těchto…

Problematika pozemních komunikací v postupech podle stavebního zákonapřipravujemeGarance

16.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Pozemní komunikace jsou předmětem právní úpravy především zákona o pozemních komunikacích. I v postupech podle stavebního zákona však zaujímají společně s otázkou dopravního napojení staveb poměrně významné místo, a to jak v rámci procesní úpravy tak i v části…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Dnešní školáci, zítřejší pracovníci: muskuloskeletální zdraví v dlouhodobém výhledu

16.5.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dnešní školáci, zítřejší pracovníci: muskuloskeletální zdraví v dlouhodobém výhleduMuskuloskeletální poruchy jsou často vnímány jako problém dospělých, ve skutečnosti však těmito onemocněními trpí také přibližně třetina dětí a mladých lidí.

Posouzení úrazu ve škole a metodický pokynQ&A

16.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o vysvětlení definice školního úrazu z Metodického pokynu:... "při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb". Úraz, který řeším, se stal 17-letému studentovi střední školy. Zakopl 2 metry za plotem školy, když o polední přestávce přecházel z budovy ...

Posouzení úrazu ve škole a metodický pokynQ&A

16.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o vysvětlení definice školního úrazu z Metodického pokynu:... "při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb". Úraz, který řeším, se stal 17-letému studentovi střední školy. Zakopl 2 metry za plotem školy, když o polední přestávce přecházel z budovy ...

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022

13.5.2022, Zdroj: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022Po dvou ročnících konaných kvůli covidové pandemii výjimečně v listopadu (navíc ten předloňský jen on-line), se konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve svém XXII. ročníku do Horského hotelu Sepetná vrátila opět v obvyklém termínu na konci dubna.…

Praktické aspekty prevence rizik - léto 2022

12.5.2022, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú.

Praktické aspekty prevence rizik - léto 2022Odborná vzdělávací akce primárně určená pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Vítání jsou ale také studenti, nebo osoby, které se na budoucí…

Vstupní lékařské prohlídky u dohodQ&A

11.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr na vstupní lékařské prohlídky? Jedná se o zaměstnance v kategorii I, pracují v gastronomii (číšník, kuchař, pomocné práce v gastronomii - činnosti epidemiologicky závažné) nebo mají kategorii I (administrativa), ale řídí osobní automobil ...

Údržba OOPPQ&A

11.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí se zaměstnavatel (základní škola) postarat o údržbu a čištění osobních ochranných pracovních prostředků sám, tedy je nechat vyčistit v čistírně, nebo může zakoupit prací prostředek zaměstnanci, který si je vypere doma? JUDr. Eva Dandová Na zaměstnance základní školy se vztahují všechna ustanovení ...

více článků
Nejčtenější

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.1.2022, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená elektrická zařízení - úvod a základní definiceGarance

25.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika, rozdělení a typologie vyhrazených elektrických zařízení. Skupiny nevyhrazených elektrických zařízení. Základní pojmy provozu elektrických zařízení a závaznost technických norem.

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůArchiv

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

27.5.2022, On-line, Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s orgánem státního zdravotního dozoru.

Zákon č. 250/2021 Sb.

1.6.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Specialista na odpadové hospodářství

1.6. – 22.6.2022 (1.6.2022, 8.6.2022, 15.6.2022, 22.6.2022), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Nařízení vlády připravované k zákonu č. 250/2021 Sb.

8.6.2022, Praha, Martin Šturma

K zákonu č. 250/2021 Sb. jsou připravovány nové Nařízení vlády, které by měly s účinností od 07/2022 nahradit stávající vyhlášky pro jednotlivá VTZ.

Integrovaný registr znečišťování od A do Z

21.6.2022, On-line, Ing. Lukáš Žaludek

Integrovaný registr znečišťování - úvod do IRZ, vznik ohlašovací povinnosti. Webinář vám objasní a shrne požadavky na ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Cílem tohoto webináře je popsat všechny aspekty z oblasti legislativní, definovat ohlašovací povinnosti, ohlašované údaje a popsat proces ohlašování do IRZ. Budou také uvedeny přímo příklady z praxe. Webinář je vhodný pro provozovatele zařízení (resp. ohlašovatelům) k objasnění a shrnutí požadavků na ohlašování. Nicméně je vhodným zdrojem informací o problematice IRZ i pro ty, kterých se IRZ zatím nedotýká.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...