dnes je 20.7.2019
Nejnovější

BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných školGarance

14.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ouvisející právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 29 . Vyhláška č. 10/2005 Sb. , o vyšším odborném vzdělávání. Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZ při praktickém vyučování žáků středních školGarance

13.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 29 . Vyhláška č. 13/2005 Sb. , o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. nařízení vlády č. ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové normy - červenec 2019

13.7.2019, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy - červenec 2019Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červenec 2019.

Tři produkty GARANT oceněny za vysoce kvalitní design. Hoffmann Group získala German Design Award 2019TRH

12.7.2019, Zdroj: Hoffmann Group

Tři produkty GARANT oceněny za vysoce kvalitní design. Hoffmann Group získala German Design Award 2019Hoffmann Group opět získala German Design Award. Jako „vítěz“ v kategorii „Workshop and Tools“ (dílna a nářadí) byl oceněn dílenský vozík GARANT ToolCar z nové řady GridLine a magnetický měřicí stativ GARANT. Kromě toho bylo formou ...

BOZP zaměstnanců dočasně přidělených k jinému zaměstnavateliGarance

11.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce - § 43a, § 101 až § 108 . Zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mimořádná lékařská prohlídkaQ&A

11.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci byla po dlouhodobé nemoci ukončena jeho registrujícím lékařem neschopenka. Jedná se o servisního technika v kategorii 2 (hluk, pracovní poloha, ruční manipulace s břemeny, chlad). Zaměstnavatel ho ve lhůtě do 5ti dnů poslal na mimořádnou lékařskou ...

Odvolání proti nevydání zdravotního průkazuQ&A

11.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Uvažoval jsem, že půjdu na letní brigádu prodávat do stánku občerstvení. Než jsem si domluvil konkrétní brigádu (resp. než jsem šel hledat zaměstnavatele), šel jsem si obstarat zdravotní průkaz ke svému lékaři. Lékař mi ale po provedeném vyšetření odmítl vydat ...

Návrh zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízeníGarance

10.7.2019, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále též „VTZ”) byla do našeho právního řádu zavedena zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a podrobnosti byly stanoveny ve vyhláškách vydaných k provedení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP zaměstnanců agentury práceGarance

9.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce - ust. § 307a až § 309, § 101 až § 106 . Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti - ust. § 58 a následující. Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ust. § 582 . Zákon č. 373/ ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP domáckých zaměstnancůGarance

7.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ust. § 2 a § 3,§ 32, § 101 až § 108, § 317 a ust. § 365 .. Zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 59 . Vyhláška Ministerstva ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

27.8.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

1.10.2019, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Bezpečný provoz systémů pro skladování

3.10.2019, Praha, František Boška

Seznamte se s terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, a s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

3.10.2019, Praha, Bc. Zdeněk Šenk

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

14.10.2019, Ústí nad Labem, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová CSc., JUDr. Martin Mikyska

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po roce a půl účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE