dnes je 8.8.2020

Nejnovější

Bezpečně do prvního zaměstnání. Školy - hlaste se do 30. září do kampaně

7.8.2020, Zdroj: VÚBP, v.v.i.

Bezpečně do prvního zaměstnání. Školy - hlaste se do 30. září do kampaněJak připravit žáky posledních ročníků vybraných stavebních oborů na požadavky praxe v oblasti BOZP? Jak zajímavou formou předat poznatky, zkušenosti a informace o BOZP? Jste-li škola nebo jiný subjekt, který vysílá žáky vstříc prvním pracovním zkušenostem,…

Praktické zkušenosti s nátěrovou UV technologií SolidLuxTRH

7.8.2020, Zdroj: HMJ Group

Praktické zkušenosti s nátěrovou UV technologií SolidLuxJednou ze společností, které již ve svém provoze aplikovaly tuto novinku, je LINEA Nivnice. Aplikace bezpečnostního značení ve zbrusu novém skladu probíhala bez přerušení provozu.

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený .................................. K provedení § 37 ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Příloha č. 1 Příkladové okruhy pro vstupní školení  1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru.  2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí.  3. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP - jejich práva na informace ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmotGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Leden 2020 - žádná úprava Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................ K realizaci skladování a k naplnění ustanovení  § 5  zákona č. 309/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, přílohy ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředkůGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................   K ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výroběGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Leden 2020 . úpravy zeleně VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE   KE STANOVENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO PRÁCI V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................ K realizaci prací ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojůGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská , Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská  Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený............................................  K provedení § 104 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce a ve shodě s § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , ve znění  ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Opomíjená povinnost zadavatele stavby, která jej může stát nejen peníze

4.8.2020, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opomíjená povinnost zadavatele stavby, která jej může stát nejen peníze... Ing. Milan Kondziolka Nedávno se mi dostal k vyjádření Plán BOZP, který si náš klient nechal zpracovat pro výměnu oken a zateplení fasády u administrativní budovy. Klient je znalý jak svých povinností, tak i toho, že jsem taky koordinátorem BOZP a Plán BOZP mi dal k posouzení, protože se mu zkrátka ...

Lednička jako součást povinného vybaveníQ&A

3.8.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracuji v obchodě a rád bych se zeptal, jestli patří lednice do povinného vybavení zázemí pro zaměstnance. JUDr. Eva Dandová Žádné povinné vybavení pracoviště není a ani nemůže být žádným obecně závazným předpisem stanoveno, zejména proto že nelze postihnout typové rozdíly mezi jednotlivými pracovištěmi ...

více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Kdo hradí periodickou prohlídkuQ&A

23.6.2020, Zdroj: JUDr. Eva Dandová

... Dobrý den, našim zaměstnavatelem jsme byli vyzváni, abychom šli s papíry na periodickou BOZP prohlídku k lékaři. Která se platí, co jsem tak slyšela, 200 až 700 Kč. Moje otázka je, zda má zaměstnavatel dle zákona povinnost ji zaplatit, popřípadě jaké tam jsou výjimky. Jelikož ten náš se ohraňuje, že ...

Ženy a manipulace s břemeny

1.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

... Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg. JUDr. Anna Janáková Přemísťování zboží, nakládka a vykládka zboží představuje práci s fyzickou zátěží. Požadavky a hygienické limity ...

Příkaz B

13.3.2013, Zdroj: PRO 8, s. r. o.

Příkaz BPříkaz B je písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeníchPo zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Nový zákon o odpadech

8.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

8.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Zákon o výrobcích s ukončenou životností – základní změny zákona a věnuje se problematice elektrozařízení a baterií.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE