dnes je 28.1.2020

Nejnovější

Chybějící prohlídka a výpověďQ&A

28.1.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Mam dotaz týkající se absence vstupní prohlídky. Do firmy jsem nastoupila 1. 11. 2019 s tím, že nástup byl 3 dny po pohovoru, takže nebyl čas na vstupní prohlídku. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli, že prohlídku absolvuji před první noční službou. Jsou to už ...

Ceny za správnou praxi za období 2018-2019: Česká společnost chrání státní zaměstnance před expozicí nelegálním narkotikům

26.1.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Ceny za správnou praxi za období 2018-2019: Česká společnost chrání státní zaměstnance před expozicí nelegálním narkotikůmČeská farmaceutická společnost VAKOS XT a.s. se stala jedním z vítězů loňských Cen za správnou praxi. Uznání ji bylo uděleno za opatření na ochranu zaměstnanců policie a záchranných služeb před expozicí nelegálním narkotikům. Podle pracovníků vystavených ...

Poslanci v 1. čtení podpořili novelu zákoníku práce. Upravuje například sdílené pracovní místo

26.1.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanci v 1. čtení podpořili novelu zákoníku práce. Upravuje například sdílené pracovní místoPoslanci na svém zasedání v pátek 24. ledna podpořili v 1. čtení návrh novely zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho součástí je ukotvení sdíleného pracovního místa, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který…

JALAS VIP COLLECTIONTRH

23.1.2020, Zdroj: Ejendals AB

JALAS VIP COLLECTIONJALAS ® vyrábí technicky nejpokročilejší bezpečnostní a pracovní obuv na trhu. Vysoká kvalita, pohodlí a ergonomické zpracování kombinované s maximem bezpečnostních prvků jsou jejími charakteristickými rysy už od roku 1916. Bezpečnostní obuv musí jít ...

Vyhrožování sebevraždouQ&A

21.1.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Setkali jsme se s následující událostí: do kanceláře zaměstnance vstoupila osoba (klient organizace), zaměstnance odstrčila, vylezla na vnější parapet okna nad frekventovaným chodníkem a vyhrožovala skokem, pokud nebudou splněny její požadavky. Jak má ...

Připravenost na ozbrojený útokQ&A

21.1.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se zeptal na správný postup, pokud dojde k ozbrojenému útoku, jako došlo nedávno ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jak by se mělo postupovat v objektu, kde k útoku došlo a jak ve veřejnosti přístupných objektech v okolí (úřady, pošty, školy, obchody, apod. ...

Užití kyslíku v rámci první pomociQ&A

20.1.2020, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: BOZPprofi

Existuje nějaký toxický nebo nebezpečný plyn, kdy při jehož nadýchání nemohu použít jako první pomoc inhalaci kyslíku, protože by se tím mohl stav zhoršit? MUDr. Vít Mareček Obecně lze konstatovat, že není známa škodlivost užití medicinálního kyslíku v rámci ...

Nové normy Leden 2020

17.1.2020, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy Leden 2020Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, vydané ve věstníku ÚNMZ Leden 2020. VYDANÉ ČSN ČSN EN 15254-4 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce; kat.č. 509119 ...

Ruční manipulaceGarance

16.1.2020, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ruční manipulací s břemenem se dle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.”) rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 23. září 2019 do 31. prosince 2019 (částky 105/2019 až 154/2019)Garance

15.1.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31.3.2020, Praha, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

SVHC látky v předmětech

28.4.2020, Praha, Ing. Lenka Lišková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

SVHC látkami se obvykle rozumí látky splňující kritéria látek vzbuzujících mimořádné obavy, zapsané do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k nařízení REACH (SVHC látky ze seznamu). Program semináře je určen především výrobcům předmětů a jejich dodavatelům, kteří by měli plnit podle nařízení REACH řadu evidenčních a komunikačních povinností vůči agentuře ECHA a vůči podnikajícím odběratelům a nepodnikající veřejnosti.

Inovace v BOZP

13.5.2020, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina, Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Záměrem konference je seznámit s nastupujícími trendy při zajišťování BOZP a s podobou oboru v blízké budoucnosti. Na konferenci budou přiblíženy a v některých případech i předvedeny technologie, přístupy a řešení reagující na probíhající digitalizaci a automatizaci většiny výrobních odvětví. Cílem je prezentovat nejen tzv. "state of the art" technologie, ale i řešení, která jsou dostupnější, což ale neznamená, že by byla méně inspirativní. Část dne bude věnována také moderním přístupům k managementu bezpečnosti, které reagují na tyto změny i na další nové poznatky.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE