dnes je 11.6.2023

Nejnovější

Podpis zaměstnance na formuláři záznamu o úrazuQ&A

6.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracuji jako operátorka ve výrobě. Uklouzla jsem na mastné podlaze, upadla jsem a poranila si kotník. Byla jsem na druhý den na chirurgii a mám sádrovou dlahu a vystavenou neschopenku. Zaměstnavatel mi předal Záznam o úraze s tím, že mám v bodě "E" doplnit svoje vyjádření k úrazu a žádal můj podpis. ...

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ III. - Riziko zavalení ve výkopu

6.6.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ III. - Riziko zavalení ve výkopuStavebnictví se dlouhodobě řadí mezi obory s vysokým počtem pracovních úrazů jak závažných, tak i smrtelných. Zvýšená pracovní úrazovost se také vyskytuje u zemních prací (práce v nezajištěných…

Sarkoidóza a nástup na jinou poziciQ&A

6.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Rád bych se poradil, jak mám postupovat a jestli mám nárok na nějaké odškodnění. Před cca 4 měsíci lékaři zjistili, že mám onemocnění plic zvané sarkoidóza. Má pracovní pozice je operátor CNC a na pracovišti se obrábí především hliník. Včera jsem navštívil nemocnici na Bulovce, kde mě mají v péči, a ...

Deset firem bylo v pondělí v Opavě oceněno titulem "Bezpečný podnik"

6.6.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Deset firem bylo v pondělí v Opavě oceněno titulem Zástupcům deseti společností bylo včera v slavnostním sále historické budovy Kulturního domu Petra Bezruče v Opavě předáno osvědčení "Bezpečný podnik". To je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně…

Nové technologie zajišťující větší bezpečnost a lepší ochranu zdraví pracovníků: potenciál inteligentních digitálních systémů pro BOZP

6.6.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nové technologie zajišťující větší bezpečnost a lepší ochranu zdraví pracovníků: potenciál inteligentních digitálních systémů pro BOZPInteligentní digitální systémy vstoupily do našich životů s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se budou technologie, jako jsou umělá inteligence, nositelná zařízení a…

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungují

29.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungujíPro nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která je zaměřena na digitální technologie na pracovišti, vytvořila a již spustila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zcela nové internetové…

Odmítnutí výkonu práce - výskyt parazitůQ&A

29.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěla bych se zeptat, zda jako pracovník mám možnost odmítnout výkon práce tam, kde je výskyt blech či štěnic. Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce zaměstnanec má oprávnění výkon práce odmítnout v případě, kdy toto závažným způsobem ohrožuje zdraví či život zaměstnance nebo jiných osob. Ale otázkou je ...

Úraz při návratu z dvoudenní pracovní cesty s návštěvou seminářeQ&A

29.5.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracím se na Vás s dotazem, zdali úraz, který se stal naší zaměstnankyni je nebo není úrazem pracovním. Zaměstnavatel vyslal zdravotní sestřičku na dvoudenní odborný seminář. Při cestě vlakem zpět domů, sestřička na vlakovém nádraží zakopla tak nešťastně, že si při pádu přisedla nohu a způsobila si ...

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

29.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákonaOblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti…

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceTRH

28.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

SPEAREVO - ve znamení slova evoluceV porovnání s předchozím modelem SPEAR se u SPEAREVO změnil jak tvar, tak vlastnosti.

více článků
Nejčtenější

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pedagogické zásady a jejich uplatnění v lektorské praxi.Archiv

26.10.2015, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve skutečnosti se zde budeme zabývat hlavně tradičními didaktickými zásadami.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

StohováníArchiv

16.1.2020, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stohování je jeden z nejčastěji používaných způsobů skladování, při kterém jsou manipulační jednotky (palety, výrobky, předměty, prvky apod.) ukládány na sebe do vrstev, tedy do do stohů (hranic apod.). Stoh je následně definován jako prostorový útvar…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Snižování emisí v průmyslu

19.6.2023, On-line, Ing. Michal Gregor

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o legislativě, které vznikla a vzniká na půdě Evropského parlamentu, jako je například klimatický zákon, Fit for 55, Green Deal aj. a jaké budou mít dopad na podniky nejenom v České republice. Dále si ukážeme i možnosti snižování emisí z pohledu strategie snižování CO2 a uhlíkové stopy a představíme si i několik technologií na snižování znečištění emisí TZL a VOC.

Nové třídy nebezpečnosti podle CLP

25.7.2023, On-line, Ing. Radka Vokurková

Specialista na odpadové hospodářství

5.9. – 26.9.2023 (5.9.2023, 12.9.2023, 19.9.2023, 26.9.2023), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Nové třídy nebezpečnosti chemických látek podle CLP

13.9.2023, Praha, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečností vnikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek. Zároveň tento krok vyplynul ze strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a naplnění potřeby Zelené dohody (Green Deal). Jedná se o přidání těchto vlastností látkám nebezpečným pro a) lidské zdraví: endokrinní disruptory (ED HH), b) životní prostředí: endokrinní disruptory (ED ENV), perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB), perzistentní, mobilní a toxické (PMT), velmi perzistentní a velmi mobilní (vPvM).

Provoz strojních zařízení - praktický pohled

14.9.2023, Praha, Martin Šturma

Na semináři Vám přineseme praktický pohled na provozovaná strojní zařízení, možnosti jejich úprav či výroby vlastních strojů.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...