dnes je 3.12.2023

Nejnovější

Limity pro teplotu na pracovišti pro zimu 2023/2024Q&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s teplotou na pracovišti? Podle novely z loňského roku mělo snížení hygienických limitů pro práce třídy I a II platit ještě tuto zimu. V současné novele je to změněno, ale ne úplně. V tabulce č. 2 jsou opravené hodnoty uvedeny s *, s poznámkou, že časová použitelnost limitu je od 1.7.2024 & ...

Titulem "Podnik podporující zdraví" bylo letos oceněno 24 společností

28.11.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Titulem 31.10.2023 se v prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předání ocenění Podnik podporující zdraví 2023. Jde již o devatenáctý ročník soutěže, kterou vyhlašuje hlavní hygienik České republiky. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní…

Napův nejnovější film se týká hoření

28.11.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Napův nejnovější film se týká hořeníNový film o NAPOvi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik.

Změna času bezpečnostních přestávek u fyzické zátěžeQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

... Proč se změnila délka bezpečnostních při manipulaci s břemeny v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přestávek z 5 až 10 minut na minimálně 10 minut v novele z 18. října 2023, účinné od 1.1.2024? Je to dost velký zásah do pracovní doby a nyní, na konci roku, když jsou připraveny výrobní plány na příští ...

Limit pro manipulaci s břemenyQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s hygienickým limitem pro manipulaci s břemeny? V § 29 odst. 11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., se píše, že: "tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně". Znamená to, že nesmí být navýšen limit, nebo že nesmí být překročena celková manipulace za ...

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZPZáznamGarance

27.11.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:19:25

Cílem webináře bude seznámit jeho posluchače s nejčastějšími porušeními právních a ostatních předpisů při zajištění BOZP podle praktických poznatků soudního znalce.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Výpis ze zdravotnické dokumentaceQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Smluvní lékař (pracovněprávní péče) vyžaduje výpis z lékařské dokumentace zaměstnance od obvodního lékaře. Tento výpis je zpoplatněn. Hradí zaměstnavatel tento výdaj zaměstnanci? Je to náklad dle § 101 odst. 6 zákoníku práce? JUDr. Eva Dandová Ano, samozřejmě. Lékař PLS, pokud není registrujícím lékařem ...

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

13.11.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí... Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2023 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ zaměřil na otázky zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. V průběhu roku bylo představeno šest plakátů: Plakáty ...

Označení požárních dveříQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dle vyhlášky č. 202/1999 Sb., § 1 odst. 3 musí být požární dveře snadno identifikovatelné. Jakým způsobem? JUDr. Eva Dandová V § 1 odst. 3 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří je odkaz na § 8 odst. 7 zákona ...

Nové normy - listopad 2023

13.11.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - listopad 2023Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, vydané ve věstníku ÚNMZ - listopad 2023.

více článků
Nejčtenější

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

26.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnostní značky a značení, tabulkyArchiv

16.5.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní značky a značení poskytují informace nebo instrukce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci prostřednictvím značky. Bezpečnostní značky a značení se týkají určitého předmětu činnosti nebo situace.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku

4.12.2023, On-line, Mgr. Pavel Chlíbek

Cílem webináře je představit účastníkům nový institut v oblasti povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, jehož základním přínosem je sloučení správních úkonů potřebných pro povolení záměru, především podle stavebního zákona, z hlediska životního prostředí do jediného závazného stanoviska. V rámci webináře bude představen nový zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, související změny ve složkových zákonech z oblasti životního prostředí a také vazby na nový stavební zákon.

Preventista BOZP

13.12.2023, Praha, doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

19.3.2024, Praha, Mgr. Pavel Chlíbek

Cílem semináře je představit nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který byl přijat současně s novelou stavebního zákona. Jejich společným cílem je zjednodušení a zrychlení povolování stavebních záměrů v důsledku procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Specialista na odpadové hospodářství

8.4. – 16.4.2024 (8.4.2024, 9.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Konference BOZP

18.11.2024, Praha,

Již X. ročník populárního setkání pro všechny zainteresované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posluchači si od renomovaných odborníků vyslechnou přednášky na aktuální témata, novinky z uplynulého roku i informace o událostech očekávaných pro příští období. Tradičně je akce doplněna velkou výstavou dodavatelů řešení a služeb pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...