dnes je 25.7.2021

Nejnovější

Co se může bezpečnost práce naučit od LEANu?připravujemeGarance

21.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:53:20

Základní principy štíhlé výroby společně vytvářejí myšlení a praktický způsob výroby produktů, kde neustálé odstraňování odpadu odhaluje více hodnoty produktu a obohacuje zákaznickou zkušenost. Aby organizace mohly být úspěšné, musí vymyslet způsob, jak zvýšit…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Jak správně podat výpověďQ&A

19.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... jakým způsobem mám podat výpověď ze zdravotních důvodu. Nastoupil jsem jako řidič kamionu. Do současného zaměstnání jsem nastupoval po úrazu a domluvil jsem se s majitelem firmy, že budu jezdit Německo, kde se vše nakládá a skládá elektrickým paleťákem, ale jelikož nemá majitel dostatek lidí, tak mě ...

Prohlídky a školení u DPČ a DPPQ&A

19.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Platí stále, že zaměstnanci na DPP, DPČ nemusí mít doklad o provedené lékařské prohlídce, pokud nevykonávají práce v riziku, nebo pokud se nemusí podrobit lékařské prohlídce dle jiného právního předpisu - např. dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.? Dále prosím o informaci, zda se musí i zaměstnanci na DPČ, DPP ...

EU-OSHA: Hýbejte se v práci: krátký průvodce, jak zůstat fyzicky aktivní a předcházet muskuloskeletálním poruchám

19.7.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA: Hýbejte se v práci: krátký průvodce, jak zůstat fyzicky aktivní a předcházet muskuloskeletálním poruchámPři práci je třeba méně sedět a více se pohybovat. Náš nový informační list vysvětluje, jak se fyzická aktivita může stát součástí jakékoli pracovní pozice.

Zakázané práce a fyzická zátěžGarance

15.7.2021, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Anna Šplíchalová Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZ příslušníků bezpečnostních sborůGarance

14.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Související právní předpisy zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zejména ustanovení § 15, § 79 § 86 až § 94, § 100 až § 111, § 197 až § 200 . zákon č. 273/2008 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 555/1992 Sb. ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nový stavební zákon schválen - poslanci přehlasovali senátory

14.7.2021, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nový stavební zákon schválen - poslanci přehlasovali senátory... Sněmovna 13.7.2021 přehlasovala veto senátu a schválila nový stavební zákon Sněmovna 13.7.2021 přehlasovala veto senátu a schválila nový stavební zákon. Nový zákon má napomoci vyřešit pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích, zajistit tak konkurenceschopnost naší země vůči okolním ...

Forma a způsob udělení pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 191 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) zákoníku práce z roku 1965Garance

13.7.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je stále aktuálním tématem a spory o náhradu újmy na zdraví v pracovněprávních vztazích v řad případů končí u civilních soudů. V této souvislosti přinášíme informaci o sice již starším…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnancůGarance

13.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci školení BOZP zaměstnanců lze zaměstnavatelům doporučit zařadit následující okruhy, týkající se zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Očkování v souvislosti s pracíGarance

13.7.2021, Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce”). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jan Lonsmín Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel ......... ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

4.2.2021, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.2.2021, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Miroslava Horská Příloha č. 2 Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích  - Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat. - Charakteristika prostředí, strojů a zařízení na tomto pracovišti včetně jejich průvodní technické dokumentace, včetně stanovených ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Čištění, kontrola a revize spalinové cestyArchiv

6.2.2021, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý Spalinová cesta Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle zákona o PO. Spalinovou cestou se pro účely zákona o PO rozumí dutina určená k odvodu spalin ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Oznamování nebezpečných směsí do jednotlivých zemí EU

28.7.2021, On-line, Ing. Radka Vokurková

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí a vyvážíte směsi do zemí EU? Od ledna máte povinnosti oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Jak se liší oznamování v jednotlivých zemích EU? Vše se dozvíte na tomto webináři.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obce

11.8.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší problematiku omezování odstraňování odpadů a upravuje i podmínky energetického využívání výmětů z třídicích linek (z třídění KO).

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - původci odpadů

7.9.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Se všemi novými povinnostmi pro původce odpadů se seznámíte na tomto semináři.

Inovace v BOZP 2

21.9.2021, Praha nebo on-line,

V dnešní době již asi neexistuje druh činnosti, do kterého by nepromlouvala digitalizace. Hovoří se o digitální transformaci jako procesu, jehož cílem je digitalizace a automatizace všech agend a úkonů, které zdigitalizovat lze. S tím jak společnosti s použitím ERP, CRM a HRM systémů digitalizují své účetnictví, personalistiku, marketing a administrativní procesy, zjišťují, že je třeba, aby podobně zdigitalizovaly také své EHS a QM .

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

22.9.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...