Facebook

 

Akce

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

16.10.2018, Ing. Miroslava Horká, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kvalifikace zaměstnance oprávněného provádět kontroly regálů

16.10.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: HAPPY END CZ, a.s (www.happyend.cz)
Zaměstnavatel zajišťuje kontrolu regálů externí odbornou společností. Prověrkami BOZP bylo zjištěno, že některé regály mají špatně stanovenou nosnost, uvedený počet buněk neodpovídá skutečnosti, popř. chybí evidenční číslo. Některé nesou ...
více
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

16.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek. Jakožto zásadní mezník současné kampaně Zdravé pracoviště ...
více

Evidence rizikové práce

15.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Prosím o objasnění problematiky evidence rizikové práce. Náš zaměstnanec je např. celkově zařazen do kategorie práce č. 3, a to z důvodu pouze jednoho "rizikového" faktoru, viz níže. Faktor hluku - kategorie 3, faktor vibrace - kategorie 2, ...
více
Pracovní úrazy - nálezy Ústavního soudu

Pracovní úrazy - nálezy Ústavního soudu

15.10.2018, Zdroj: Ústavní soud ČR
Dva nálezy ústavního soudu z nedávné doby, týkající se doškodňování pracovních úrazů. První řeší nárok osoby postižené pracovním úrazem na plnění odškodného nástupnickou organizací, dojde-li ke transformaci původního subjektu, druhý příčinnou souvislost mezi…
více

Rozdělení jeřábů podle druhu obsluhy

14.10.2018, Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
V jaké normě najdu rozdělení jeřábů do tříd podle druhu obsluhy. (Co a který jeřábník může obsluhovat) O, A, AS apod. Rozdělení jeřábů do tříd bylo uvedeno v normě ČSN 27 0143. Uvedená norma byla k 1.7. 1999 zrušena a nahrazena normou ČSN ISO ...
více

Kategorizace prací s chemickými látkami na základě komplexního hodnocení expozice osob

14.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
V příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, je pro zařazení prací do druhé nebo třetí kategorie požadováno komplexní hodnocení expozice osob vybraným druhům chemických látek nebo směsí. ...
více

Kategorizace prací a uvádění H-vět u chemických látek - odpověď zástupce KHS

14.10.2018, MUDr. Ivan Kučera Ph.D., Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jednou z náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci jsou údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek ...
více

Kategorizace prací a uvádění H-vět u chemických látek - odpověď právníka

14.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jednou z náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci jsou údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené ...
více

Kategorizace prací a uvádění H-vět u chemických látek - odpověď poskytovatele PLS

14.10.2018, MUDr. Anna Šplíchalová Ph.D., Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jednou z náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci jsou údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek ...
více
Nejčtenější

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

3.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Motto: zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...
Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, MUDr. Dana Kuklová CSc., MUDr. Dana Šviráková, RNDr. Jiří Urbanec
Ostrava, 31.10.2018 (středa)
 


Konference BOZP IV.
 

Odborný garant: Robert Křepinský
Přednášejí: Robert Křepinský, MUDr. Ivan Kučera Ph.D., MUDr. Dana Kuklová CSc., JUDr. Martin Mikyska, JUDr. Irena Machátová, plk. Ing. Květoslava Skalská
Podtitul: zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP
Praha, 19.11.2018 (pondělí) 
  Konference Povinnosti v podnikové ekologii III. 

Ing. Petr Šulc, Ing. Hana Krejsová, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Václav Kuncl, RNDr. Oldřich Jarolím, Mgr. Martin Marko, Ing. Jiří Nedbal

Praha, 20.11.2018 (úterý)
   


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: