dnes je 17.5.2021

Nejnovější

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PRACOVNÍ STRES

17.5.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - PRACOVNÍ STRESStresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované jako stresory. Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle…

Kotvení regálu hmoždinkamiQ&A

16.5.2021, František Boška, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je možné paletový regál kotvit hmoždinkami? František Boška Odpověď na Vaši otázku není jednoznačná. Ale nejdříve obecná pravidla. Podle normy EN ČSN 15635 odst. 6.3. písmeno a) musí být zajištěn a ukotven každý regál, který je obsluhován pomocí manipulační techniky. U regálů obsluhovaných ručně se ...

Chronické muskuloskeletální poruchy: nalezení vhodných řešení pro setrvání v práci

16.5.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Chronické muskuloskeletální poruchy: nalezení vhodných řešení pro setrvání v práciSe zvyšujícím se věkem obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vzrůstá i pravděpodobnost, že pracovníci se budou potýkat s chronickými muskuloskeletálními poruchami. I osoby s chronickými onemocněními však mohou setrvat v práci, pokud jim poskytneme…

Jak na prevenci úrazů a trvalých následků

16.5.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Jak na prevenci úrazů a trvalých následkůJak na prevenci úrazů a trvalých následků ve fotbalu nahlíží zprostředkovatelé pojištění sportovních rizik, a co profesionálním fotbalistům doporučují?

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance "zdraví bezpečná"

16.5.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k „digitální společnosti“ (tzv. Průmysl 4.0), kdy již trvale dochází k rozšiřujícímu se trendu…

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR

16.5.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČRPodcast je jeden z výstupů projektu "Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP", ve kterém výzkumný tým institucí Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky odbornou i…

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!

13.5.2021, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!Vláda 10. 5. na své schůzi schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně…

Okamžitě odolné podlahové značení i v minus 20!TRH

11.5.2021, Zdroj: HMJ Group

Okamžitě odolné podlahové značení i v minus 20!Zima až praští! Chvílemi až mrazivých minus 20 se vám dostane pod kůži ani nemrknete. Ale zadání znělo jasně: "Potřebujeme nové podlahové značení, ale nemůžeme mrazírnu zastavovat. Zároveň potřebujeme ihned navážet zboží." V ten moment přichází řešení:…

Řidič referent i s vozidlem nad 3,5 t a řidičským průkazem skupiny C?Q&A

11.5.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve firmě máme cca 20 automechaniků nákladních automobilů, kteří při provozních zkouškách opravovaných vozů vyjíždějí na běžné pozemní komunikace. Tito pracovníci mají ŘP sk. C a vyšší. Při podrobném zkoumání ve vztahu k tzv. profesním průkazům – tyto nejsou nutné, neboť tato činnost není v náplni ...

Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ

11.5.2021, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČNejvyšší správní soud 11.5.2021 svým rozsudkem zrušil opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (původně účinné od 28. 3. 2021), protože toto opatření vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění.…

více článků
Nejčtenější

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

5.2.2021, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůArchiv

4.1.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................ K realizaci  § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Příklad osnovy vstupního školení BOZP (§ 37 odst. 5 zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Informace o právech a povinnostech zaměstnance ( § 106 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce):  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti)

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancůmGarance

4.3.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s odpady - obce

26.5.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady

11.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady dle zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech, spolupráce s původci odpadů, spolupráce s kolektivními systémy, spolupráce s AOS, vedení evidencí, roční hlášení, plnění cílů v tříděném sběru odpadů, nový rozsah hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence – údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Obchodování s odpady - možnosti a nové povinnosti pro původce odpadů

17.6.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank, Ing. Robert Antoš

Pojem "obchodování s odpady" je definován v § 11 odstavci 1 a písmenu p nového zákona o odpadech. Ale právě toto písmeno p značí symbolicky pouhý počátek všeho. Zákon pojem obchodníka sice zavádí, ale jeho seznam činností a návazností do systému nakládání s odpady již tak zřejmý ze čtení zákona není. Na tomto on-line semináři vám vysvětlíme, jak široká tato problematika je, co všechno obnáší. Vysvětlíme, co všechno musí dobrý obchodník s odpady znát, aby uspěl ve svém poslání. Představíme vše, co by měl vědět každý původce odpadu, aby byl jeho vztah s obchodníkem rovnocenný a v souladu s novou legislativou.

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...