Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější
Nastavení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců u vyjmenovaných pracovních pozic a pracovních činností  (příloha 2 část II. vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

Nastavení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců u vyjmenovaných pracovních pozic a pracovních činností (příloha 2 část II. vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

18.2.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Vyhláška č. 79/2013 Sb. nabyla účinnosti 3. dubna 2013, tzn. před 5 roky. Přesto se ještě v roce 2018 objevují případy, kdy nejsou hlavní zásady uvedené vyhlášky správně aplikovány v praxi. Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (při praxi ve firmách),…
více

Objemová sypná hmotnost želených pilin

16.2.2018, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Marně se sháním po možném rozpětí specifické hmotnosti železných pilin (prachu). Samozřejmě vím, že záleží na velikosti částic a tvaru způsobujícím jejich "načechrání". Za specifickou hmotnost, jak uvádí tazatel, libovolné sypké hmoty, je ...
více
Nové normy - únor 2018

Nové normy - únor 2018

12.2.2018, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ únor 2018. ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů kat.č. 504179 ČSN ...
více
XVIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Sepetná 2018

XVIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Sepetná 2018

12.2.2018, Zdroj: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (http://www.spbi.cz/?id_document=8227)
Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018, jejíž XVIII. ročník pořádá Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a FBI VŠB - TU Ostrava ve spolupráci s Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, z.s.,…
více
Praktické aspekty prevence rizik 2018

Praktické aspekty prevence rizik 2018

12.2.2018, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú. (www.zuboz.cz)
Dne 8. února 2018 se v Inovačním centru společnosti 3M na pražském Chodově konal první z letošní dvojice tradičních seminářů Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. s názvem Praktické aspekty prevence rizik. Příspěvky na velmi relevantní…
více

Značení dočasných schodišť

9.2.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Je povinné aplikovat požadavek nařízení vlády č. 101/2015 Sb., který stanovuje označení prvního a posledního schodu i na dočasná schodiště, která jsou užívána při výstavbě samotného objektu? Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v příloze čl. ...
více
Novela zákoníku práce upraví výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Novela zákoníku práce upraví výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

7.2.2018, Zdroj: Vláda ČR (www.vlada.cz)
Vláda ve středu 7.2.2018 schválila změnu zákoníku práce, která upravuje výpočet náhrady za ztrátu výdělku zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, kdy tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání.
více

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkouGarance

6.2.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně způsobilý s podmínkou” bývá v praxi také velice častý. Podmínky mohou být různé, např. práce s brýlemi, ale i zákaz práce v hluku, horku, prachu apod. Zde pak záleží na konkrétních pracovních podmínkách…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženyGarance

6.2.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákoník práce zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povoláníGarance

6.2.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud  poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, vydá posudek, že zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání, má zaměstnavatel opět dvě možnosti, a to je převedení…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejčtenější

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebArchiv

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebArchiv

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPGarance

5.1.2017, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příklad osnovy vstupního školení BOZP (§ 37 odst. 5 zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Informace o právech a povinnostech zaměstnance ( § 106 ZP ):  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Úprava pracovnělékařských služeb po novele z roku 2017
MUDr. Anežka Sixtová
21.2.2018 (Středa)
6.3.2018 (Úterý)


Provozovaná zařízení
Martin Šturma
5.3.2018


Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Robert Křepinský
6.4.2018 (Pátek)


Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
Martin Šturma
9.4.2018 (Pondělí)


Práce revizních techniků - nač si dát pozor
Martin Šturma
14.5.2018 (Pondělí)


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: