Facebook

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Zkoušky na alkohol u agenturních zaměstnanců

20.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Pracuji v oblasti bezpečnosti ve velkém hotelu. Až jedna třetina zaměstnanců je dodána vnější agenturou. Zajímala by mě tedy následující otázka z tématu „Alkohol na pracovišti“. Jak je právně ošetřena kontrola na alkohol a jiné ...
více

Zdravotní nezpůsobilost & dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti

19.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Není nám jasné, kdy se v lékařském posudku má vyjádřit, že posuzovaná osoba není zdravotně způsobilá, a kdy se má vyjádřit, že posuzovaná osoba dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Je to někde stanoveno nebo existuje nějaká metodika? ...
více

Povinnost mít na pracovišti antidotum

19.10.2017, MUDr. Anna Šplíchalová Ph.D., Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Má zaměstnavatel povinnost mít antidotum na pracovišti, na kterém se nakládá s kyanidem draselným. Jakým předpisem nebo zákonem je toto upraveno? Odpověď na vaši otázku vychází z obecných právních předpisů. Ve spolupráci s ...
více

Bezpečné používání chemických látek

19.10.2017, RNDr. Oldřich Jarolím, Česká inspekce životního prostředí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inspektoři ČIŽP se v rámci celoevropského kontrolního projektu REACH-EN-FORCE 5 (REF5) zaměří na bezpečné používání chemických látek. Kontroly budou soustředěny na rozšířené bezpečnostní listy, expoziční scénáře a opatření k omezení rizik.
více

Pracovnělékařské služby u agenturních zaměstnanců v nové úpravě

16.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Slyšeli jsme, že budeme moci posílat naše agenturní zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb zaměstnavatele/ uživatele. Můžete nám sdělit, od kdy to bude možné a za jakých podmínek? ...
více

Státní služba a pracovnělékařské služby

16.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Když procházíme text zákona č. 373/2011 Sb., po novele, která nabývá právní účinnosti v listopadu letošního roku, zjišťujeme, že jak z posudkové služby (§ 41 písm. d), tak z pracovnělékařských služeb (§ 53 odst. 1) byl vypuštěn „výkon ...
více
Evropský týden 2017: skvělá příležitost na podporu bezpečnějších a zdravějších pracovišť pro všechny bez rozdílu věku!

Evropský týden 2017: skvělá příležitost na podporu bezpečnějších a zdravějších pracovišť pro všechny bez rozdílu věku!

14.10.2017, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2017 se v celé Evropě koná řada osvětových akcí a událostí na podporu udržitelné práce a zdravého stárnutí.
více
Nové normy - říjen 2017

Nové normy - říjen 2017

14.10.2017, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - říjen 2017.
více
Světový den duševního zdraví upozorňuje na duševní problémy na pracovišti, v Česku je problematika opomíjená

Světový den duševního zdraví upozorňuje na duševní problémy na pracovišti, v Česku je problematika opomíjená

10.10.2017, Zdroj: Národní ústav duševního zdraví (www.nudz.cz)
Na 10. října každoročně připadá Světový den duševního zdraví. Jeho tématem pro letošní rok je duševní zdraví na pracovišti - tato problematika je přitom v České republice výrazně opomíjená.
více

Opatření proti hluku a částečná ztráta sluchu

9.10.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Chtěla bych se zeptat, kdy se musí měřit hluk na pracovišti. Strojů v naší firmě přibývá a hluku také. Jsou to stroje na výrobu krabic. Ohluchla jsem na jedno ucho. Nespojuji to s prací, ale s jedním uchem bude horší dělat v hluku. Moc děkuji ...
více
Nejčtenější

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

11.11.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb 
20.11.2017, Praha

MUDr. Anežka Sixtová, MUDr. Jana Šalandová, Robert Křepinský, MUDr. Ivan Kučera

V době konání kulatého stolu bude necelý měsíc účinná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje poskytování pracovnělékařských služeb. Očekává se, že v té době bude platná také nová prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která nahradí vyhlášku č. 79/2013 Sb. Kulatý stůl přinese diskusi na téma změn, které nová úprava přinese pro praxi v pracovnělékařských službách.


Konference BOZP v roce 2018
21.11.2017, Praha

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Třetí ročník konference - pokračování úspěšné akce z loňska a předloňska. 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: