dnes je 1.12.2020

Nejnovější

Mimořádná prohlídka u nemoci delší než 8 týdnů u řidiče referentaQ&A

1.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí se provést mimořádná lékařská prohlídka po nemoci delší než 8 týdnů v případě zaměstnance zařazeného do kat. 1 ale zároveň řidiče referenta? JUDr. Eva Dandová Podle § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ...

V. ročník konference PPE letos v on-line kabátěTRH

1.12.2020, Ing. Kristýna Lanová, Zdroj: ENVIprofi

V. ročník konference PPE letos v on-line kabátěV úterý 24. listopadu 2020 se uskutečnil již 5. ročník konference Povinnosti vpodnikové ekologii, který tentokrát proběhl bez osobního setkání a chlebíčků ve foyer, ale svou návštěvností se vyrovnal loňskému ročníku. Konferenci pořádala redakce odborného…

Nové publikace VÚBP vydané v roce 2020

30.11.2020, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nové publikace VÚBP vydané v roce 2020Nové publikace VÚBP vydané v roce 2020. Výzkumný ústav bezpečnosti práce letos vydal dvě důležité brožury. První se věnuje hygieně rukou a druhá odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi. Obě naleznete volně ke stažení v článku.

Výkladové stanovisko k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době nouzového stavu

30.11.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výkladové stanovisko k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době nouzového stavu... Vzhledem k nouzovému stavu (vyhlášenému usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaném ...

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výrobě

30.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek si klade za cíl představit muskuloskeletální potíže objevující se ve výrobním sektoru v komplexním pohledu na danou problematiku. Jsou zde popsány všechny důležité fáze k úspěšně realizované podpoře zdraví na pracovišti. Současně jsou představeny…

EU-OSHA: Je naléhavě nutné vyvinout úsilí k zastavení pandemie násilí na ženách

29.11.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA: Je naléhavě nutné vyvinout úsilí k zastavení pandemie násilí na ženách... Ústředním tématem Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu, je naléhavá výzva k akci. Význam tohoto každoročně připomínaného data, pokud jde o mobilizaci celosvětového úsilí o odstranění genderově podmíněného násilí, se v důsledku znepokojivého dopadu pandemie výrazně ...

Ovlivňuje neuskutečněná vstupní prohlídka platnost pracovního poměru?Q&A

29.11.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Rád bych se zeptal na platnost pracovní smlouvy v případě neabsolvování vstupní lékařské prohlídky. Do zaměstnání jsem nastoupil v březnu 2019 a ke vstupní prohlídce nedošlo. Nebyl jsem k ní ani vyslán. Dočetl jsem se, že v případě, kdy neproběhne vstupní prohlídka, bere se zaměstnanec jako nezpůsobilý ...

Koordinátor BOZP na staveništi a OZO BOZPQ&A

29.11.2020, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracuji v jedné vodohospodářské firmě která má 300 zaměstnanců. Zadáváme ročně několik stavebních zakázek s nutností angažovat KOO na staveništi, jak v přípravě tak k realizaci díla. Jak má probíhat spolupráce OZO BOZP a KOO na staveništi, když investiční náměstek mne jako OZO BOZP a OZO PO ze stavenišť ...

Krácení odškodnění pracovního úrazuQ&A

23.11.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

... Dobrý den, ráda bych se dotázala: Je někde stanoveno kolika procenty musí být odškodněn pracovní úraz? Je někde stanoveno, že se pracovní úraz nemůže pokrátit na odškodnění? Irena JUDr. Eva Dandová Předně je třeba si uvědomit, že ustanovení o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bylo ...

OiRA pomáhá firmám předcházet rizikům v době pandemie COVID-19

23.11.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

OiRA pomáhá firmám předcházet rizikům v době  pandemie COVID-19Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento nástroj je určen především OSVČ a malým a středním firmám. Nově jim může také…

více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Bezpečnostní značení a signály

17.1.2013, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní značení a signályKaždý zaměstnavatel je povinen podle zákona 262/2006 Sb. zákoník práce (dále ZP) zajistit při práci bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a fyzických osob zdržujících se s jeho vědomím na jeho pracovištích (exkurze, dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci jiných…

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020

22.10.2020, Zdroj: Vláda ČR

... Usnesení vlády z 16. října 2020 upravuje také režim zajišťování a provádění pracovnělékařských prohlídek. Pro kategorii I. a II. lze vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením. Čestným prohlášením lze nahradit také Zdravotní průkaz. Platnost čestných prohlášení i průkazů 90 dní od data ukončení ...

Je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance rouškami, je-li někdo z nich testován pozitivně na COVID a někteří jsou v karanténě?Q&A

10.8.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaměstnavatel v souvislosti s prokázaným pozitivním laboratorním výsledkem u jednoho zaměstnance na COVID-19 vydal příkaz o povinnosti nošení roušek všem zaměstnancům ve společných prostorách zaměstnavatele. Společně s KHS jsme vytipovali 10 zaměstnanců, kteří byli více, než 15 až 20 minut s COVID pozitivním ...

Ženy a manipulace s břemenyQ&A

1.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

... Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg. JUDr. Anna Janáková Přemísťování zboží, nakládka a vykládka zboží představuje práci s fyzickou zátěží. Požadavky a hygienické limity ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů

9.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela odpadových zákonů přináší celou řadu změn. Jaká jsou jejich pozitiva a jaká negativa?

Aktuální změny bezpečnostního listu

9.12.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Podrobný rozbor aktuálních změn Přílohy II nařízení REACH zavedených nařízením 2020/878. Využití SW CASEC nejen pro tvorbu bezpečnostních listů, ale i pro management chemických látek a směsí ve firmě. Tvorba výstupů požadovaných národní legislativou v BOZP, PO a ochraně životního prostředí a také evropskými nařízeními v souvislosti s chemickými látkami.

Nakládání s vodami v průmyslu

16.12.2020, On-line, Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

12.1. – 26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

Zásadní změny v odpadovém zákoně

12.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Poslanecká sněmovna schválila nový odpadový zákon, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny tyto změny Vám představíme na tomto webináři.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...