dnes je 26.2.2021

Nejnovější

Zajištění BOZP a PO v malé firmě s maximálně 25 zaměstnanciLIVEGarance

Datum konání 12.3.2021, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Druhy pracovnělékařských prohlídekLIVEGarance

Datum konání 10.3.2021, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel ......... ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zadavatelé staveb - neriskujte, seznamte s požadavky BOZP na vás!LIVEGarance

Datum konání 22.2.2021, Ing. Václav Kápl, Ing. Milan Kondziolka

Pro zadavatele staveb je v současné době značně nepříjemné, že nová legislativa a její novely sebou přinesly i rozšíření správních deliktů. Jinak řečeno, umožňuje uložení pokut kontrolními orgány nikoliv za pouhé jedno porušení, jak tomu bylo do novely…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Desetiletí opatření pro zdravé stárnutí a zdravější pracovní život

21.2.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Desetiletí opatření pro zdravé stárnutí a zdravější pracovní život... Organizace spojených národů vyhlásila období let 2021–2030 Desetiletím zdravého stárnutí , aby poukázala na naléhavou potřebu přijmout globální opatření ke zlepšení životů starších osob. Stárnutí a ubývání pracovní síly je pro Evropu zásadním problémem. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ...

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

21.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištěníOd 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ“), které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného…

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancůmGarance

18.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH ZAMĚSTNANKYŇ, KOJÍCÍCH ZAMĚSTNANKYŇ, ZAMĚSTNANKYŇ - MATEK DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Elektrické laboratorní pece s dospalovací plynovou komorou - je třeba zpracovat revizní knihu pro spotřebič plynuQ&A

18.2.2021, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Elektrické laboratorní pece (objem 20 a 50 litrů) jsou vybaveny plynovou dospalovací komorou (pro termickou likvidaci zplodin hoření organických látek při výpalech). Dospalovací komora má plynový hořák o výkonu 8 kW. Je nutné pro tato zařízení zpracovat revizní knihy a místní provozní řády pro plynové ...

Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipřipravujemeGarance

17.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především s ohledem na hodnocení a prevenci rizik, poskytování osobních ochranný pracovních prostředků, kategorizace práce, evidence pracovních úrazů a…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Řidič tzv. "referent" x Řidič z Povolání - kategorizace prací a LPQ&A

17.2.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o objasnění následujícího. V pracovní smlouvě má klient jako pracovní pozici uvedeno: " technik - řidič do 3,5t", "mechanik- řidič", jako pracovní náplň je uvedena: " pomoc motoristům v případě vzniku dopravní nehody" Jedná se o tzv. "řidiče referenta" či o řidiče z povolání? Dále, mohu jakéhokoliv ...

více článků
Nejčtenější

Od 1.1.2021 čestná prohlášení nenahrazují vstupní prohlídku

6.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2021 čestná prohlášení nenahrazují vstupní prohlídku... Robert Křepinský Na základě usnesení vlády ze dne 7. 12. 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16.10.2020, vyhlášeného pod č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako ...

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeníchPo zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z…

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Ženy a manipulace s břemenyQ&A

1.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

... Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg. JUDr. Anna Janáková Přemísťování zboží, nakládka a vykládka zboží představuje práci s fyzickou zátěží. Požadavky a hygienické limity ...

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020

22.10.2020, Zdroj: Vláda ČR

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020... Usnesení vlády z 16. října 2020 upravuje také režim zajišťování a provádění pracovnělékařských prohlídek. Od 1.1.2021 nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení. Od tohoto dne platilo ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. , a bylo ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nové oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona

25.2.2021, On-line, Ing. Radka Vokurková

Novela chemického zákona přinesla zejména změny v oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh v ČR a v ostatních zemích EU po 1. 1. 2021. Jaká mohou přinášet úskalí a jak se s nimi vypořádat?

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

8.3.2021, On-line, Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu

9.3.2021, On-line, Pavel Doucha, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Všechny účastníky energetického trhu si dovolujeme pozvat na odborný seminář Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

12.3.2021, On-line, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...