dnes je 5.4.2020

Nejnovější

Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními a možnosti uznat onemocnění COVID - 19 za nemoc z povolání (se zaměřením na zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách)

3.4.2020, Barbora Vančurová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními a možnosti uznat onemocnění COVID - 19 za nemoc z povolání (se zaměřením na zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách)Jedním z velkých témat dnešní "koronavirové" doby z hlediska zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) zaměstnanců při práci ze strany zaměstnavatelů (zejména u zaměstnanců v tzv. první linii) je - včasné a řádné - vybavování zaměstnanců osobními…

AKTUALITA: Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkovánímGarance

2.4.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní stav před vydáním zákona č. 116/2020 Sb. neobsahoval žádný právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újmu na zdraví v důsledku povinného očkování, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy s výjimkou případů, kdy újma byla důsledkem…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (částky 1/2020 až 143/2020)Garance

2.4.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2 /2020 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Na MPSV byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID -19)

1.4.2020, Zdroj: Česká obchodní inspekce

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID -19)Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž uvádění na trh podléhá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto výrobky musí za běžných okolností projít celým…

Teplá voda na pracovištiQ&A

1.4.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak máme postupovat, pokud nám na dílně už dlouho neteče teplá voda? Majitel s tím nic nedělá a ani nehodlá. JUDr. Eva Dandová Tady by Vám nejlépe pomohla odborová organizace, protože hlavním posláním odborové organizace je dohlížet na to, jak zaměstnavatel ...

NEOGARD-LIGHT(R) ANTISTATTRH

31.3.2020, Zdroj: Otavan Workwear s.r.o.

NEOGARD-LIGHT(R) ANTISTATV kolekci kvalitní pracovní obuvi NEOGARD-LIGHT® ANTISTAT od výrobce Technoavia naleznete výrobky určené pro pány i dámy, od polobotek po vysokou obuv.

Neposílejte zaměstnance na úřady práce, je tu alternativa. Hospodářská komora spouští celostátní projekt Zachraň práci!

31.3.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Neposílejte zaměstnance na úřady práce, je tu alternativa. Hospodářská komora spouští celostátní projekt Zachraň práci!Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci! Umožní jim místo propouštění zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři dnes začali přijímat na ...

Zajištění hygieny ve společných prostoráchQ&A

31.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak by měl správně majitel nemovitosti udržovat nebytové prostory, které pronajímá, po stránce úklidu? Společné prostory - chodby, toalety. V této době, kdy by se mělo dbát na zvýšenou hygienu, neumývá chodby desinfekčním prostředkem, a úklid provádí jednou ...

COVID-19 a příplatek za práci ve stíženém prostředíQ&A

31.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někteří zaměstnanci chtějí příplatek za práci ve ztíženém prostředí. Můžete uvést příklady, které profese a činnosti ano a které ne? Případně se zdůvodněním. JUDr. Eva Dandová Podle § 117 zákoníku práce platí, že za dobu práce ve ztíženém pracovním ...

Narůstá počet pacientů s COVID-19, kteří nemají žádné příznaky kromě dočasného snížení nebo vymizení čichu

31.3.2020, Zdroj: FN Motol

Narůstá počet pacientů s COVID-19, kteří nemají žádné příznaky kromě dočasného snížení nebo vymizení čichuV sousedním Německu byla anosmie (dočasné vymizení čichu) příznakem u dvou třetin pacientů, kteří byli Covid-19 pozitivní. Jako hlavní příznak při lehkém průběhu koronavirové infekce ji udávalo také přibližně 30 % jihokorejských Covid-19 pozitivních pacientů.

více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

HlukGarance

29.7.2016, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní a ostatní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 . Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v  ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nejnavštěvovanější semináře