dnes je 12.8.2022

Nejnovější

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci - srpen 2022

8.8.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci - srpen 2022Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

Nové normy ČSN elektrotechnika - srpen 2022

8.8.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy ČSN elektrotechnika - srpen 2022Nové normy ČSN pro oblast elektrotechniky, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

Úraz jednatele společnostiQ&A

7.8.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V areálu společnosti došlo k úrazu jejího jednatele. 1) Je tento úraz pracovní, když jednatel není v žádném pracovně-právním vztahu a dle dostupných výkladů se na něj neaplikuje Zákoník práce? 2) Je nutno tento úraz nahlásit na OIP? 3) V jakém rozsahu je nutno tento úraz vyšetřit, mají se s ohledem ...

Závaznost technických norem a vymahatelnost jejich požadavků v souvislosti s revizemmi elektrických spotřebičůQ&A

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na ČSN EN 33 1600 ed. 2 a ČSN EN 50678 se neodvolává vyšší právní předpis, nejsou tedy brány jako závazné. Jaká tedy zajistit vymahatelnost jejich požadavků? Uměla bych si představit, že vytvořím MPBP pro provoz a kontroly drobných elektických spotřebičů a stanovím dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ...

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2Q&A

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jestliže tedy běžné elektrické spotřebiče nejsou VTZ -dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., musí být kontrolovány min 1x ročně - tj. "nějaká" kontrola musí být provedena. Z čeho (konkrétně - např. citace v nějakém předpisu) vyplývá ZAVAZNOST ČSN EN 33 1600 ed. 2? Jsou závazné intervaly revizí v ČSN EN ...

Nechte si změřit svou kulturu bezpečnosti - přihlaste se do Safety Culture Award 2022 - 2023

4.8.2022, Zdroj: Fakulta bezpečnostního Inženýrství - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Nechte si změřit svou kulturu bezpečnosti - přihlaste se do Safety Culture Award 2022 - 2023Po delší přestávce se podařilo znovu uspořádat soutěž Safety Culture Award, a proto máte opět možnost bezplatného a anonymního hodnocení Kultury bezpečnosti Vaší firmy!

Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení (dle § 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.Q&A

4.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Z elektrických VTZ u nás dle nové úpravy máme jen běžnou elektroinstalaci v budovách a hromosvody. Máme pro ně zpracovány plány revizí (ty budeme aktualizovat). Musíme mít zpracován dokument Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení dle § 2 písm. d) NV č 190/2022 Sb. ...

Úraz studenta na letní brigáděQ&A

4.8.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, jak postupovat v případě úrazu studenta během letních prázdnin a na jaké odškodnění má nárok? Student (17 let) si dohodl v jedné firmě brigádu. Není zcela zřejmé, zda má vůbec smlouvu, ale údajně "něco" podepisoval, ale vlastní dokument nemá k dispozici. Výše odměny není nyní rovněž ...

Úraz dítěte na tábořeQ&A

4.8.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na konci července jsme předali syna vedoucímu na táboře. Spát se mělo v chatkách na palandách. Na palandách nebyly zábrany ani schůdky a syn spadl. Zlomil si ruku tak ošklivě, že jej ještě v noci operovali, dávali šroub a nahazovali zpátky kloub. Kdo tomuto měl zabránit? Provozovatel kempu, který nemá ...

EUC PLS poskytuje své pracovnělékařské služby od července v nové klinice na Praze 4TRH

4.8.2022, Zdroj: EUC PLS

EUC PLS poskytuje své pracovnělékařské služby od července v nové klinice na Praze 4EUC PLS je poskytovatel pracovnělékařských služeb, který zajišťuje svým klientům v rámci celé ČR pracovnělékařské služby v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., v…

více článků
Nejčtenější

Příklad osnovy vstupního školení BOZPGarance

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5 zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příloha č. 1 - Osnova školení BOZPGarance

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchGarance

4.1.2022, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

5.1.2022, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též „BOZP”) zaměstnavatelem formou:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konference VTZ 2022

30.8.2022, Praha, Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec

1.7.2022 nabyl účinnosti loni vydaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. 22.6.2022 byly vládou projednány a schváleny prováděcí předpisy k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím. Konference seznámí s novou úpravou a změnami, které do oblasti VTZ přináší.

Nakládání se stavebními odpady a možnosti jejich využití podle nové legislativy v praxi

2.9.2022, On-line, Ing. Petr Šulc

Jak mění nakládání se stavebními odpady nová odpadová legislativa? S novými právními předpisy se vynořila celá řada nových otázek, problémů, ale i příležitostí pro využívání produktů jejich recyklace.

Specialista na odpadové hospodářství

7.9. – 27.9.2022 (7.9.2022, 14.9.2022, 21.9.2022, 27.9.2022), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Zákon č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcí nařízení vlády pro elektrická zařízení

12.9.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. a s novým Nařízením vlády ve vztahu k elektrickým zařízením.

Chcete být v souladu? Aneb hodnocení souladu dle ISO 14001

20.9.2022, On-line, Ing. Monika Becková

Určeno pro firmy, které aplikují ISO 14001 a uvítaly by příklady v oblasti compliance.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...