Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější

Provádění preventivních prohlídek v prostorách zaměstnavatele

22.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Aby naši zaměstnanci nemuseli na preventivní prohlídky dojíždět do zdravotnického zařízení, se kterým máme uzavřenou smlouvu o poskytování PLS, chceme v areálu naší společnosti vybudovat ordinaci (ošetřovnu), kde by preventivní prohlídky ...
celý článek

Bezpečná nakládka vagónu s dřívím

22.1.2017, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Řeší nějaký předpis nakládku vagónu, zejména surovým, kůrovcovým dřívím? České Dráhy, ČD Cargo atd. řeší jen, zda vagon převezmou, zda je řádně naložen a zakurtován, ale samotná nakládka, tedy jak je bezpečně nakládat a zajišťovat ...
celý článek
Agentura EU-OSHA přináší nástroj pro vizualizaci dat týkajících se otázek BOZP stárnoucí pracovní síly v Evropě

Agentura EU-OSHA přináší nástroj pro vizualizaci dat týkajících se otázek BOZP stárnoucí pracovní síly v Evropě

22.1.2017, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Projekt "Bezpečnější a zdravější práce v každém věku" zkoumá demografické trendy, problémy a stávající strategie a politiky v souvislosti s problematikou bezpečného a zdravého stárnutí při práci. Závěry tohoto projektu jsou nyní k dispozici on-line. Můžete se s nimi snadno obeznámit pomocí uživatelsky přívětivého, interaktivního nástroje pro vizualizaci dat.
celý článek
SEMINÁŘ ZÚBOZ, z.ú.: Praktické aspekty prevence rizik

SEMINÁŘ ZÚBOZ, z.ú.: Praktické aspekty prevence rizik

20.1.2017, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú. (www.zuboz.cz)
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zve na vzdělávací akci určenou osobám odborně způsobilým v prevenci rizik a ostatním specialistům působícím v oblasti BOZP, risk managementu a ergonomie.
celý článek

Kdy jmenovat poradce ADR

17.1.2017, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: M KONZULT (www.mkonzult.cz)
Jak je to s bezpečnostním poradcem v souvislosti s ADR, kdy ho firma musí mít? Jmenovat bezpečnostní poradce ADR mají za povinnost účastníci přepravy (odesílatelé, dopravci i příjemci), pokud provedou přepravu (odeslání nebo dopravu nebo ...
celý článek

Měření a přeřazení práce kategorie jedna nebo dvě do práce rizikové

15.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Ve vydání e-mailových novin pro BOZP a PO č. 49/16 byla poskytnuta informace ohledně oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví z úřední moci přeřadit práci kategorie první nebo druhé do rizikových prací. Takové zařazení se provádí na základě ...
celý článek
Nové normy - leden 2017

Nové normy - leden 2017

15.1.2017, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - prosinec. 2016
celý článek

Periodické prohlídky řidičů

15.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jsme malá firma a přijali jsme na dobu neurčitou zaměstnance na úvazek 5 hodin denně, jehož náplní práce je řízení motorového vozidla (rozváží cukrářské zboží). Nemůžeme se shodnout, v jaké lhůtě od vstupní pracovnělékařské prohlídky musíme ...
celý článek
Výsledky Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2016

Výsledky Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2016

15.1.2017, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce roku 2016 celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů.
celý článek

Vodní doprava (vnitrozemská i námořní)Garance

13.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejčtenější

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Letecká dopravaGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Písemná smlouva Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

KONFERENCE
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
Praha 28.3.2017 
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček  

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů
12.4.2017 Praha
Mgr. Ondřej PokornýMgr. Ondřej Valenta

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: