Facebook

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější
Výsledky Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2016

Výsledky Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2016

15.1.2017, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce roku 2016 celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů.
celý článek
Nové normy - leden 2017

Nové normy - leden 2017

15.1.2017, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - prosinec. 2016
celý článek

Měření a přeřazení práce kategorie jedna nebo dvě do práce rizikové

15.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Ve vydání e-mailových novin pro BOZP a PO č. 49/16 byla poskytnuta informace ohledně oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví z úřední moci přeřadit práci kategorie první nebo druhé do rizikových prací. Takové zařazení se provádí na základě ...
celý článek

Periodické prohlídky řidičů

15.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jsme malá firma a přijali jsme na dobu neurčitou zaměstnance na úvazek 5 hodin denně, jehož náplní práce je řízení motorového vozidla (rozváží cukrářské zboží). Nemůžeme se shodnout, v jaké lhůtě od vstupní pracovnělékařské prohlídky musíme ...
celý článek

Zaměstnanec v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úkoly zaměstnance Při provozování letecké dopravy (tj. zejména při nakládání, překládání a vykládání nákladu, práce při obsluze, údržbě a opravách letadel, jejich plnění pohonnými hmotami, provádění motorových zkoušek, vlečení letadel, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro zaměstnance, kteří pracují v letecké dopravě, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz tato   kapitola  ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména následující: Okruhy do osnovy ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Informace k instruktáži o BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnancům letecké dopravy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP: Informace poskytované při instruktáži BOZP pro zaměstnance   P.č.   Informace o BOZP   (1)   Seznámení s místním ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozování dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslovéGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předpisy související se zajištěním BOZP pro drážní dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Zákon č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znění pozdějších ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nebezpečí v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečí plynoucí z drážní dopravy (mimo některých, která jsou uvedena u dopravy silniční) jsou zejména následující: nebezpečí vzniku nehody. Způsobené např. najetím na překážku na kolejích - pády např. stromů či kamenů, zavalení kolejí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejčtenější

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP ( ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008 . Nyní postupně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Písemná smlouva Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Významná novela zákoníku práce má číslo 205/2015 Sb.Archiv

19.8.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb. , kterým se: -> mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, -> zrušuje zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců, a -...
celý článek
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

KONFERENCE
Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
Praha 28.3.2017 
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček  

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů
12.4.2017 Praha
Mgr. Ondřej PokornýMgr. Ondřej Valenta

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: