dnes je 18.4.2024

Nejnovější

Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur

16.4.2024, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agenturV uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených…

ESG krok za krokemZáznamGarance

16.4.2024, Mgr. Dan Heuer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:45

Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy. Jaké nové povinnosti dopadnou na všechny velké a nepřímo i malé a střední podniky? Jak, kdy a co mají české firmy reportovat? Na semináři vás…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nové normy BOZP a PO - duben 2024

16.4.2024, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP a PO - duben 2024Seznam nových norem týkajících se BOZP a PO, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2024.

Odškodnění pracovního úrazuQ&A

15.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěla bych se zeptat, jestli se pracovní úraz odškodňuje i za dny po skončení pracovního poměru, pokud trvala pracovní neschopnost. Konkrétně: paní se zranila 1. 10. 2023. Měla u nás uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2023. Pracovní neschopnost následkem pracovního úrazu trvala až do ...

Práce v kabelových šachtáchQ&A

15.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, jak je možné zajistit bezpečnost práce v kabelových šachtách o hloubce i třeba 6 m? Problémem je, že se kabely v šachtách musí občas vyměnit, případně natáhnout nové nebo další. Možnost lávek není zcela ideální, a to z důvodu, že lávky nakonec vadí při protahování kabelů, či výměně ...

Právní odpovědnost zaměstnavatele v oblasti BOZPZáznamGarance

15.4.2024, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:12:12

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Na zaměstnavatele tak doléhá celá řada povinností, vyplývající nejen z pracovněprávní odpovědnosti ale také z…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

... Dobrý den, jak máme určit nebo podle čeho spočítat uzemnění kterým budou stroje z výroby připojeny do ekvipotencionální svorky umístěné u paty budovy? Ing. Karel Dvořáček Z Vašeho dotazu nevyplývá zcela jednoznačně, zda se jedná o ochranné uzemnění nebo pracovní uzemnění, respektive Vaše uzemnění plní ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti obsluh regálových zakladačůGarance

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma – Igor Lüftner Základní povinnosti obsluh regálových zakladačů jsou: převzít si od provozovatele zdvihací zařízení v bezpečném a způsobilém stavu; před zahájením prací zkontrolovat technický stav zdvihacího zařízení a veškeré případné příslušenství; nezasahovat do zdvihacích zařízení neodborným ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lhůty kontrol stavebních výtahůGarance

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení – stavebního výtahu, se ověřuje vizuálními prohlídkami a funkčními zkouškami, kontrolami a ročními zkouškami v souladu s NV č. 193/2022 Sb. a technickými podmínkami výrobců v…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz stavebních výtahů pro přepravu osob a nákladuGarance

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební výtahy mohou být ovládány zevnitř klece (plošiny), z úrovně země nebo ze stanic.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Zařazení prací do kategoriíGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel nemá povinnost zařadit do kategorie práce prováděné ve zkušebním provozu, který netrvá déle než jeden rok. Protože ve zkušebním provozu nejsou stanoveny kategorie…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jan Lonsmín Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců – seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovní úrazy a OOPPGarance

24.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každoročně vznikají tisíce pracovních úrazů, kde je příčinou:

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podnikový energetik

24.4.2024, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou. Pro pochopení souvislostí je zapotřebí rozšířit kompetence energetických manažerů z původních technických do ekonomicko-strategických.

Výpočet uhlíkové stopy

15.5.2024, Praha, Mgr. Dan Heuer

Kurz, na kterém se naučíte měřit uhlíkovou stopu firmy a v digitální kalkulačce ji sami stanovíte. Získáte teoretický základ, ale také praktickou zkušenost. Díky přístupu do digitální kalkulačky si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak zadávat data a vytvořit zprávu s výsledkem. Kurz je ideální pro ESG manažery, podnikové ekology a každého, kdo je zodpovědný za stanovení uhlíkové stopy firmy, návrh dekarbonizační strategie a stanovení SBTi cílů.

Nakládání s odpady ve městech a obcích

15.5.2024, On-line, Ing. Petr Šulc

Na obsahu online semináře pracujeme.

Ergonomie aneb jak na to

17.5.2024, Praha, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Přednáška přináší nástin možného zkoumání a hodnocení uspořádání pracovišť, komunikací, osvětlení, zrakových podmínek, mikroklimatických podmínek, tepla a chladu, výměny vzduchu, podmínek práce ve smyslu rozhraní pracoviště a pracovních poloh, a psychosociálních faktorů.

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení

22.5.2024, Praha, Martin Šturma

Po více než 50 letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň po 40 letech dochází k přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické kvalifikaci.

Facebook
DOPORUČUJEME
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...