dnes je 22.2.2024

Nejnovější

12. mezinárodní konference Working on Safety (WOS) 2024 - výzva k zasílání abstraktů

15.2.2024, Zdroj: WOS NET 24

12. mezinárodní konference Working on Safety (WOS) 2024 - výzva k zasílání abstraktůVýzkumní pracovníci a odborníci z praxe působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou nyní zasílat abstrakty na mezinárodní konferenci Working on Safety (WOS) 2024, která se bude konat v září konat v německých…

Elektrická zařízení - oprávnění organizaceQ&A

14.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Elektrická zařízení – oprávnění organizace Dobrý den, rád bych se zeptal, zda musí mít organizace oprávnění ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, pokud zaměstnává elektrikáře pouze pro vlastní potřebu, např. jako údržbáře ...

Home office - práce zaměstnance na dálku

12.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Home office (práce z domova/práce na dálku) lze charakterizovat jako dohodnutý výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele, např. v místě zaměstnancova bydliště nebo na jiném dohodnutém místě. Zaměstnanec pracující v režimu home office si rozvrhuje výkon ...

Platnost školení provedeného v zahraničíQ&A

2.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dobrý den, chci se zeptat, jestli je školení provedené ve Finsku platné i v České republice. Jedná se o školení Elektrická bezpečnost SFS6002 od společnosti Kiwa. Přesný název je Školení o elektrické bezpečnostní kartě a řídí se nejnovější normou SFS 6002 (4. vydání, SFS 6002:2015 + A1:2018). Ing ...

Pracovní úraz zaměstnance v technických službáchQ&A

2.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dobrý den, když si řidič technických služeb při seskakování z multikáry něco udělal s kotníkem a je na neschopence, jedná se o pracovní úraz? Dobrý den, ano to je jasný pracovní úraz, neboť se stal v pracovní době při výkonu práce a asi na pracovišti. Je zde plněna naplněna definice pojmu „pracovní ...

Pracovní úrazy v ohřívárně

2.2.2024, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úraz zaměstnance v ohřívárně má souvislost s nepříznivými mikroklimatickými podmínkami při práci v chladném prostředí. Proto budou nejprve uvedeny základní právní ustanovení, dopadající na problematiku zátěže zaměstnanců…

Jedná se o vyhrazené elektrické zařízení? Je potřeba zkouška odborné způsobilosti?Q&A

24.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mám středoškolské, elektrotechnické vzdělání s maturitou a pracuji jako informační technolog. Když obsluhuji tuto technologii, připojenou přes zásuvky a zástrčky 220 V, potřebuji, dle Nařízení vlády č.194/2022 Sb. zkoušku odborné způsobilosti, např. dle §4 "osoba poučená"? Tento druh připojení k síti ...

Nová výtvarná soutěž přibližuje dětem a mládeži téma digitálních technologií v oblasti BOZP

18.1.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Dne 8. ledna 2024 odstartovala výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů ve věku 6–16…

více článků
Nejčtenější

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

30.1.2001, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti, nebo zda se jedná o…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................(konkretizovat) K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. , vydávám tento ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zařazení prací do kategoriíGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel nemá povinnost zařadit do kategorie práce prováděné ve zkušebním provozu, který netrvá déle než jeden rok. Protože ve zkušebním provozu nejsou stanoveny kategorie…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

26.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuGarance

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Ohlašování emisí škodlivin do ovzduší a do IRZ v roce 2024

28.2.2024, Praha, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Připravte se v dostatečném předstihu na ohlašování emisí škodlivin do ovzduší a do IRZ. Na tomto webináři vás provedeme základními povinnostmi v ohlašování, představíme ISPOP a Centrální registr životního prostředí, zpracování Souhrnné provozní evidence a zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší.

Novinky v pracovnělékařských službách

1.3.2024, On-line, Robert Křepinský

Na on-line semináři se seznámíte se současnou úpravou pracovnělékařských služeb po loňské novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., i změnami chystanými v pracovnělékařské péči pro letošní rok.

Plánované omezení PFAS látek ve výrobcích

12.3.2024, On-line, Ing. Lenka Jirátová Lišková

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány. Mají výborné užitné vlastnosti. Obsahují jednu z nejsilnějších vazeb v organické chemii vazbu mezi uhlíkem a fluorem, což je důvodem jejich perzistence v ŽP. To je jeden z důvodů, proč se v EU připravuje jedno z nejrozsáhlejších omezení výroby, uvádění na trh a používání výrobků obsahujících PFAS látky. Návrh obsahuje přechodná období pro některé skupiny výrobků (např. chladiva, textilie používané v OOP). Pro řadu výrobků výjimky v návrhu stanoveny nejsou a omezení by se na ně mělo vztahovat 18 měsíců od vstupu připravovaného omezení v platnost. Více si řekneme na webináři.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

19.3.2024, Praha, Mgr. Pavel Chlíbek

Cílem semináře je představit nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který byl přijat současně s novelou stavebního zákona. Jejich společným cílem je zjednodušení a zrychlení povolování stavebních záměrů v důsledku procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Preventista BOZP

19.3.2024, Praha, doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Facebook
DOPORUČUJEME

ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...