dnes je 4.6.2020

Nejnovější

Rouška v kuchyni (stav k 4. červnu 2020)Q&A

4.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dobrý den, vařím v kuchyni na čerpací stanici. Vařím, peču moučníky, připravuji produkty do bistra, myji si nádobí a dodržuji čistotu v kuchyni, kde jsem prakticky sama, jako kuchařka, a pomocná kuchařka. Musím nosit roušku? V jaké rizikové skupině jsem a proč? ...

Školení vedoucích zaměstnancůQ&A

2.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

jak často se provádí školení vedoucích zaměstnanců a v kterém předpisu to je uvedeno? JUDr. Eva Dandová Lituji, ale tuto otázku Vám nikdo nezodpoví. Žádným obecně závazným právním předpisem totiž není stanoven počet školení v oblasti bezpečnosti a ochrany ...

Inspekce práce v červnu obnovuje v plném rozsahu svou činnost

1.6.2020, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Inspekce práce v červnu obnovuje v plném rozsahu svou činnostStátní úřad inspekce práce se po ukončení nouzového stavu a uvolnění opatření souvisejících s pandemií COVID-19 opět vrací k normálnímu provoznímu režimu. Zatímco v době stavu nouze se jednotlivé inspektoráty práce snažily přistupovat k zahajování kontrol…

Lhůta periodické prohlídky u nepedagogického pracovníka ve školstvíQ&A

1.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji ve školství jako nepedagogický pracovník. Vztahuje se na mně periodická lékařská prohlídka každé dva roky? Dovršil jsem 60 let věku. JUDr. Eva Dandová Práce ve školství je podle přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení ...

Zakázané práce a fyzická zátěžGarance

31.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ochrana proti přehřátíTRH

31.5.2020, Zdroj: Otavan Workwear s.r.o.

Ochrana proti přehřátíPro lidský organismus je přirozená teplota 36,5 °C až 37,5 °C. Zvýšená teplota nad 38 °C má za následek hypotermii (přehřátí). Při adaptaci na teplé prostředí dochází ke zvýšenému pocení. Nejsou-li doplněny tekutiny, snižuje se objem krve v těle, což ...

Odborná způsobilost, metody a způsoby zjišťování a hodnocení rizikových faktorůGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZoBOZP připouští, že hodnocení a prevenci rizik provádí sám zaměstnavatel nebo jím zvolená odborně způsobilá osoba ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zařazení prací do kategoriíGarance

28.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel nemá povinnost zařadit do kategorie práce prováděné ve zkušebním provozu, který netrvá déle než jeden rok. Protože ve zkušebním provozu nejsou stanoveny kategorie…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Chemické látky a směsiGarance

28.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní a ostatní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 7 . Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní předpisy související s kategorizací pracíGarance

27.5.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 2 odst. 4, § 37, 38, 39, § 40a, § 79 odst. 2 a odst. 6, § 80 odst. 1 písm. f), § 82 odst. 2 písm.) c) až g), n), o) a odst. 4, § 83a, 83c, § 84 odst. 1 písm. p), s), t, v) a w), 92h odst. 1, §…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekArchiv

16.10.2018, Ing. Miroslava Horká, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

1.2.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha k vnitřnímu předpisu o organizování školení  ZÁZNAM O ŠKOLENÍ  Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)   Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady

9.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpady

16.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s povinnostmi osob ve vztahu k nebezpečnému odpadu a se zásadami přepravy nebezpečného odpadu.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

17.6.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací o BOZP

19.6.2020, On-line, Tomáš Neugebauer

On-line seminář přinese informace nejen pro ty, jež si školení chtějí provádět sami, ale též i pro ty, kteří si jejich provedení chtějí objednat. Hovořeno nebude jen o školeních BOZP a PO, ale též i o profesních odborných školeních - řidičů motorových vozidel, svářečů, elektrikářů atd., jakož i o povinném poskytování dalších informací o BOZP zaměstnancům. Tedy o rizicích při práci, o přijatých opatřeních, o kategorizaci prací atd. Také bude řešena problematika školení zaměstnanců-cizinců, školení formou e-learningu, praktického výcviku.

Odpovědnost ve výstavbě

23.6.2020, Praha, Ing. Jindřich Pater

Seminář bude věnován tématům: • Odpovědnost účastníků výstavby • Požadavky na výstavbu • Výtahy z rozhodujících zákonů k výstavbě • Přestupky FO a právní delikty PO

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE