dnes je 4.8.2020

Nejnovější

VM Footwear s.r.oDIR

3.8.2020, Zdroj: VM Footwear

VM Footwear s.r.oSpolečnost se zabývá vývojem, výrobou a dovozem pracovní, bezpečnostní a outdoorové obuvi s následnou distribucí do všech zemí Evropské unie.

Lednička jako součást povinného vybaveníQ&A

31.7.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracuji v obchodě a rád bych se zeptal, jestli patří lednice do povinného vybavení zázemí pro zaměstnance. JUDr. Eva Dandová Žádné povinné vybavení pracoviště není a ani nemůže být žádným obecně závazným předpisem stanoveno, zejména proto že nelze postihnout typové rozdíly mezi jednotlivými pracovištěmi ...

Sklon rampQ&A

31.7.2020, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký je maximální úhel sklonu u šikmých ramp, které jsou součástí technologického zařízení? Ing. Miloslav Kočí Pro bezpečný provoz a používání strojů technických zařízení, přístrojů a nářadí platí nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Tento obecný právní předpis se vztahuje i na „technologická zařízení ...

JALAS EXALTER 2 pro Váš správný krokTRH

31.7.2020, Zdroj: Ejendals AB

JALAS EXALTER 2 pro Váš správný krokNěkteré věci přežijí téměř cokoli. Protože jsou dokonale přizpůsobené pro pracovní prostředí, protože jsou inteligentní, atraktivní, nebo jednoduše, protože jsou nejlepší. Exalter se přizpůsobil a vyvinul. Exalter2 je ještě lepší než jeho předchůdce. Exalter2…

Směr šrafováníQ&A

31.7.2020, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Uvádí se někde, kam má směřovat šrafování, ať už okapových lišt, tak podhledů, hran atp..? Ing. Miloslav Kočí Otázku bezpečnostního značení řeší nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a dále technické normy ČSN ISO 3864 Bezpečnostní ...

Následek kanadského žertíku jako pracovní úrazQ&A

31.7.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kolegové si dělají různé naschvály a legrácky, které bohužel jednou nedopadly zcela dobře. Jeden zaměstnanec hodil druhému zaměstnanci do sprchy pyrotechniku. Rána byla bohužel tak velká, že zaměstnanec prozatím částečně neslyší. Prosím o informaci, zda i toto je možné vnímat jako úraz pracovní a zda ...

Kontrolované pásmo dle novelizovaného nařízení vlády č. 361/2007 SbQ&A

31.7.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musím zřídit kontrolní pásmo, pokud v analytické laboratoři (na kterou se vztahuje částečná výjimka dle §18 odst 7) používám perchloretylen pro dočištění laboratorního nádobí (tedy nikoliv jako reagent) po dobu 6 hodin za směnu (nelze vztáhnout výjimku dle § 18 odst 2)? děkuji. Ing. Radka Vokurková ...

Šrafování vratQ&A

31.7.2020, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

... Jak mají být označené rohy u vrat černožlutou páskou? Jedná se mi kam má směřovat značení u levého sloupku a kam u pravého sloupku, jestli nahoru nebo dolů? Nebo to je jedno? Ing. Miloslav Kočí Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ...

Opomíjená povinnost zadavatele stavby, která jej může stát nejen peníze

30.7.2020, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opomíjená povinnost zadavatele stavby, která jej může stát nejen peníze... Ing. Milan Kondziolka Nedávno se mi dostal k vyjádření Plán BOZP, který si náš klient nechal zpracovat pro výměnu oken a zateplení fasády u administrativní budovy. Klient je znalý jak svých povinností, tak i toho, že jsem taky koordinátorem BOZP a Plán BOZP mi dal k posouzení, protože se mu zkrátka ...

Konference kvality 2020

29.7.2020, Zdroj: QMprofi

Konference kvality 2020... Nový přístup k ověřeným metodám. Zveme Vás již na čtvrtý ročník úspěšné konference kvality. Letošní ročník bude ve znamení nového přístupu k ověřeným metodám a to hlavně v oblasti auditování managementu jakosti, analyzování rizik, řízení projektů atd. Všechna připravovaná témata korespondují s aktuálními ...

více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Posouzení úrazu a odpovědnostQ&A

29.7.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaměstnanec si vařil kávu (pro sebe) a když horkou vodu naléval do hrníčku, tak se náhle utrhlo ucho rychlovarné konvice, kterou pořídil zaměstnavatel. Jedná se i v tomto případě o stravování a tudíž nelze úraz uznat jako úraz pracovní? Jedinou možností jak toto uznat jako úraz pracovní je, kdyby ...

Ženy a manipulace s břemeny

1.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

... Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg. JUDr. Anna Janáková Přemísťování zboží, nakládka a vykládka zboží představuje práci s fyzickou zátěží. Požadavky a hygienické limity ...

Příkaz B

13.3.2013, Zdroj: PRO 8, s. r. o.

Příkaz BPříkaz B je písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeníchPo zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Nový zákon o odpadech

8.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

8.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Zákon o výrobcích s ukončenou životností – základní změny zákona a věnuje se problematice elektrozařízení a baterií.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE