dnes je 30.3.2020

Nejnovější

Renty v době "koronavirové"

28.3.2020, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer

Renty v době Doba „koronavirová“ nastoluje celou řadu otázek, které jsme neměli potřebu řešit v době mírové, předkoronavirové. Náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovních úrazů a nemocí z povolání (tzv. renty) tvoří u celé řady ...

Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P vydala stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

25.3.2020, Zdroj: Společnosti pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně

Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P vydala stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb.Ve stanovisku se uvádí, že (....) Pokud nemoc CoVID-19 vznikla při práci, u níž je hygienicky (epidemiologicky) prokázáno riziko nákazy, uznává a hlásí se jako nemoc z povolání přenosná (kapitola V, položka 1, případně pol. 3 seznamu nemocí z povolání) 1. ...

Úraz dohodáře a odškodněníQ&A

23.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Když je dohoda o provedení práce na 1 rok a při činnost v práci se stane úraz, který trval 3 týdny, má dotyčný právo na neschopenku? Musí zaměstnavatel hlásit úraz na OSSZ? JUDr. Eva Dandová Každý úraz, tedy i úraz utrpěný při výkonu práce na základě dohody o ...

Současná situace ohledně COVID -19 a souvislosti s BOZPZáznamGarance

23.3.2020, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:40:20

On-line relace redakce BOZPprofi k situaci ohledně epidemie koronaviru a onemocnění COVID-19 a jejich souvislostí s BOZP. Záznam on-line relace z 20.3.20220, která se snaží reagovat na nastalou situaci a její aspekty pro oblast BOZP. Část programu relace se ...

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?

23.3.2020, Zdroj: SSI Group

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci zdomu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. Společnost SSI Group, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, připravila…

Abyste byli vidět - bezpečí zaručí signální oděvy LumosTRH

22.3.2020, Zdroj: Otavan Workwear s.r.o.

Abyste byli vidět - bezpečí zaručí signální oděvy LumosReflexní oblečení - nezbytnost při práci nejen v dopravě Při výkonu práce na silnicích, letištích i na železnici musí být zaměstnanec vybaven reflexním oděvem. Pro něj se používá také označení signální či výstražné oblečení, protože jeho hlavním cílem ...

Dezinfekce ochranných prostředků a pracovního prostředíQ&A

22.3.2020, Ing. Jiří Tilhon, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Čím dezinfikovat - etanol, isopropanol nejsou, dezinfekce ke koupi také ne, zásobili jsme se Alpou (60% vol., 70% vol.). Co je ještě varianta? Jak je to s účinností dezinfekce u octa použitého při praní pracovních oděvů? (nyní už pereme i vlastoruční roušky, ...

Vyrážka z rouškyQ&A

22.3.2020, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Našim zaměstnancům jsme rozdali roušky s tím, že je musí v zaměstnání nosit. Jedné zaměstnankyni se pod rouškou udělala vyrážka. Tvrdí, že se jedná o pracovní úraz a požaduje po nás odškodnění. Má na něj nárok? Tomáš Neugebauer Vyrážka, která se vaší ...

Přidělování roušek na pracovištích IIQ&A

22.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od půlnoci 18. 3. 2020 je povinnost nosit roušky mimo domov. Jestliže chodím do práce, je také povinností zaměstnavatele vybavit mě po dobu práce touto rouškou? Jak často musí být rouška měněna? Lze ji prát a musí toto zajistit zaměstnavatel? JUDr. Eva ...

Přidělování roušek na pracovištíchQ&A

22.3.2020, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musíme jako zaměstnavatel vybavit roušky či respirátory všechny zaměstnance, kteří chodí do práce? V areálu naší firmy je veřejná jídelna, jak pro naše zaměstnance, tak také i pro zaměstnance ostatních firem sídlících v areálu a také do jídelny chodí cizí ...

více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

22.4.2020, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

Bezpečný provoz systémů pro skladování

23.4.2020, Praha, František Boška

Seznamte se s terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, a s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

SVHC látky v předmětech

28.4.2020, Praha, Ing. Lenka Lišková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

SVHC látkami se obvykle rozumí látky splňující kritéria látek vzbuzujících mimořádné obavy, zapsané do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k nařízení REACH (SVHC látky ze seznamu). Program semináře je určen především výrobcům předmětů a jejich dodavatelům, kteří by měli plnit podle nařízení REACH řadu evidenčních a komunikačních povinností vůči agentuře ECHA a vůči podnikajícím odběratelům a nepodnikající veřejnosti.

Inovace v BOZP

13.5.2020, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina, Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Inovace nemusí znamenat jen revoluci, která převrátí obor naruby. Někdy může jít o drobnou nebo středně velkou změnu, která ale způsobí, že se věci pohnou k lepšímu. Může to být technické vylepšení, ale třeba také jen změna v uvažování nebo přístupu k určitému problému. Věříme, že sdílení inspirativních řešení má sílu vyprovokovat myšlení a umožnit vzniknout dalším nápadům. Proto pořádáme tuto konferenci zaměřenou na inovace v BOZP.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE