dnes je 25.6.2021

Nejnovější

ESČ pořádá: Aktiv revizních techniků

16.6.2021, Zdroj: Elektrotechnický svaz český

ESČ pořádá: Aktiv revizních technikůART je odborná konference pořádaná Elektrotechnickým svazem českým, z.s. každý rok . Na konferenci přednesou špičkový odborníci elektrotechnické oblasti informace o nových zákonech, normách ale přinesou i poznatky z praxe a představí novinky v oboru. Kromě…

Seminář EU-OSHA: Onemocnění COVID-19, jeho specifikace, vakcinace a aspekty v pracovněprávní legislativě

16.6.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seminář EU-OSHA: Onemocnění COVID-19, jeho specifikace, vakcinace a aspekty v pracovněprávní legislativěOn-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem „Zdravé…

Náklady na vstupní prohlídku přenesené na zaměstnanceQ&A

15.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Po vstupní prohlídce (včetně výpisu ze zdravotní dokumentace), a uhrazení ze strany uchazeče o zaměstnání, došlo k nástupu do zaměstnání s podpisem smlouvy od-do se zkušební dobou na 3 měsíce. Během zkušební doby cca 14 dní od popisu smlouvy dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (bez nutnosti uvedení ...

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO STRESU

14.6.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO STRESUŘízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu na pracovišti zahrnuje stejné základní principy a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na pracovišti.

Sloučení zaměstnavatele a školení zaměstnancůQ&A

14.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákoník práce řeší přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ale nemohu z toho vydedukovat, zda při sloučení má zaměstnavatel, který v podstatě přijal nové zaměstnance ze slučované organizace, provést u těchto zaměstnanců vstupní lékařskou prohlídku a vstupní školení BOZP a PO. Zaměstnanci ...

Nové normy BOZP a PO - červen 2021

13.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP a PO - červen 2021Nové normy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a související oblasti, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ - červen 2021.

Ochrana dýchacích cest, únikové prostředky a detekce alkoholupřipravujemeGarance

9.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Seminář představí řešení firmy Dräger ve třech oblastech: ochraně dýchacích cest, únikových prostředcích a detekci alkoholu. Každou oblast uvede v krátkém vstupu nezávislý odborník. Ten obecně vyloží nejdůležitější aspekty dané problematiky, zástupce…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Zvýšení bezpečnosti práce dostalo od Senátu zelenou (návrh nového zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení dnes prošel Senátem)

9.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvýšení bezpečnosti práce dostalo od Senátu zelenou (návrh nového zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení dnes prošel Senátem)Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům, dnes podpořili senátoři. „Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou…

Poranění při antigenním odběruQ&A

8.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... U jednoho z našich pracovníků došlo při antigenním výtěru k poranění nosní dutiny. Důsledkem bylo silné krvácení, otok, týdenní pracovní neschopnost, zvažovala se hospitalizace. Odběr prováděl personál PLP. Pracovník postoupil test na základě pokynu zaměstnavatele. Jednalo se o druhý test v týdnu (tj ...

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - ochrana dýchacích cest, s účinností od 8. 6. 2021

8.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - ochrana dýchacích cest, s účinností od 8. 6. 2021Vláda na dnešním jednání schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která od 8. června sjednocují pravidla pro OTN, rozvolňují roušky ve školách a v zaměstnaní, navyšují počet osob na veřejných a soukromých akcích a mění termín druhé dávky u…

více článků
Nejčtenější

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

5.2.2021, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jan Lonsmín Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Příklad osnovy vstupního školení BOZP (§ 37 odst. 5 zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Informace o právech a povinnostech zaměstnance ( § 106 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce):  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odborná způsobilost topičů kotlůGarance

4.3.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloslav Kočí Související právní předpisy a dokumenty: Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d., § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4 Vyhláška Č eského úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb. , k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti)

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP, prověrky BOZP

29.6.2021, On-line, Robert Křepinský

Webinář seznámí posluchače se základními právy zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP, s tím souvisejícími povinnostmi zaměstnavatele a blíže se zaměří na organizaci a obsahovou náplň prověrek BOZP podle ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku práce.

Co se může bezpečnost práce naučit od LEANu?

20.7.2021, On-line, Tomáš Průžek, IEn.

Základní principy štíhlé výroby společně vytvářejí myšlení a praktický způsob výroby produktů, kde neustálé odstraňování odpadu odhaluje více hodnoty produktu a obohacuje zákaznickou zkušenost. Aby organizace mohly být úspěšné, musí vymyslet způsob, jak zvýšit produkci a zároveň snížit náklady a udržet zaměstnance v bezpečí před nesčetnými riziky na pracovišti. Ať už pracujete v závodě, továrně nebo kanceláři a využíváte štíhlé principy, musíte to udělat se závazkem k bezpečnosti.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - původci odpadů

20.7.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Se všemi novými povinnostmi pro původce odpadů se seznámíte na tomto semináři.

Oznamování nebezpečných směsí do jednotlivých zemí EU

28.7.2021, On-line, Ing. Radka Vokurková

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí a vyvážíte směsi do zemí EU? Od ledna máte povinnosti oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Jak se liší oznamování v jednotlivých zemích EU? Vše se dozvíte na tomto webináři.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obce

11.8.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší problematiku omezování odstraňování odpadů a upravuje i podmínky energetického využívání výmětů z třídicích linek (z třídění KO).

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...