dnes je 19.5.2024

Konfrence BOZP v roce 2024 (20.11.2023) - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., a další legislativní úpravy ochrany zdraví při práci a PL prohlídekZáznamGarance

12.2.2024, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:32:50

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání po novelách z konce roku 2022, povolení k uznávání nemocí z povolání, a další chystané legislativní změny v oblasti…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Výpis ze zdravotnické dokumentaceQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při uznávání nemocí z povoláníArchiv

8.10.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Sarkoidóza a nástup na jinou poziciQ&A

6.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Archiv

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povolení k uznávání nemocí z povoláníArchiv

18.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výklad pojmůArchiv

11.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povoláníArchiv

9.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb., č. 506/2021 Sb. a nařízení vlády č. 451/2022 Sb.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Očkování v souvislosti s pracíArchiv

28.3.2023, Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce”). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Důsledky výstupní a následné prohlídky pro zaměstnavateleArchiv

8.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Výstupní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

7.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzující lékař, který zjistí, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, oznámí tuto skutečnost…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále považovat za ohrožení nemocí z povolání (oduznání ohrožení nemocí z povolání)Archiv

6.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle vyhlášky č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování nemocí z povolání a okruhu osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

6.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 59 odst. 1 písm. b) ZoSZS se osoba ucházející o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

4.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle citovaného ustanovení platí, že jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí. Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání)Archiv

2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to u poskytovatele, kterého mu tento poskytovatel…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilostArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro výpověď dávanou zaměstnanci z tzv. obecných příčin je zásadní, aby šlo o „ dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci”. Kritérium „dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci” je výchozím posudkovým kritériem ve většině sociálních systémů (důchodové…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkouArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně způsobilý s podmínkou” bývá v praxi také velice častý. Podmínky mohou být různé, např. práce s brýlemi, ale i zákaz práce v hluku, horku, prachu apod. Zde pak záleží na konkrétních pracovních podmínkách…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povoláníArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud  poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, vydá posudek, že zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání, má zaměstnavatel opět dvě možnosti, a to je převedení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanceArchiv

3.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 41 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyplývá, že součástí posudkové péče je mimo jiné posuzování:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a 8 zákona č. 373/2011 Sb.Archiv

3.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách provedená zákonem č. 202/2017 Sb. upřesnila v textu ustanovení § 43 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáh, postup v případech, kdy posuzovaná osoba odmítne podrobit se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy uchazeč o zaměstnání po absolvování vstupní prohlídky předloží zaměstnavateli lékařský posudek s posudkovým závěrem „zdravotně způsobilý”, má zaměstnavatel jistotu, že dotyčný je zdravotně způsobilý pro výkon práce a že jej může zařadit na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně nezpůsobilý” může být podle novelizovaného ZoSZS s právní účinností od 1. listopadu 2017 uveden pouze v případě vstupní lékařské prohlídky (§ 43 odst. odst. 4 ZoSZS). V případech ostatních druhů pracovnělékařských…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženyArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákoník práce zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď pro neschopnost dále vykonávat práciQ&A

30.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Návrat po mateřské a vysoký tlakQ&A

30.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Neschopnost vykonávat práci z důvodu obecné nemociQ&A

25.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vrací se odstupné při návratu do práce?Q&A

17.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021

24.4.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021Výskyt profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu populace a pracovních podmínek. Státní zdravotní ústav vydal přehled Hlášení NZP v roce…

Neuznání nemoci z povoláníQ&A

16.3.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povolání

15.12.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povoláníV pondělí 13.12.2021 schválila vláda zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou těžkou fyzickou prací do seznamu nemocí z povolání. Ročně se jedná minimálně o desítky případů, kdy toto onemocnění zásadním způsobem poškodí zdraví…

Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodůQ&A

9.12.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pozbytí zdravotní způsobilosti a výpověď dohodouQ&A

25.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ohrožení poškozením zdraví ve stěhovací služběQ&A

31.8.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď a výstupní prohlídkaQ&A

30.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výrobě

4.4.2021, Zdroj: Česká ergonomická společnost

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výroběTento článek si klade za cíl představit muskuloskeletální potíže objevující se ve výrobním sektoru v komplexním pohledu na danou problematiku. Jsou zde popsány všechny důležité fáze k úspěšně realizované podpoře zdraví na pracovišti. Současně jsou představeny…

Neschopenka a covid-19Q&A

26.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020)- Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021ZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:48

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Spory o (ne)uznání nemoci z povolání v souvislosti s fyzickou zátěžíZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:57

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...