dnes je 12.8.2022

Návrat po mateřské a vysoký tlakQ&A

30.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrací se odstupné při návratu do práce?Q&A

17.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021

24.4.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání v České republice v roce 2021Výskyt profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu populace a pracovních podmínek. Státní zdravotní ústav vydal přehled Hlášení NZP v roce…

Neuznání nemoci z povoláníQ&A

16.3.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povolání

15.12.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Těžké poškození bederní páteře bude v seznamu nemocí z povoláníV pondělí 13.12.2021 schválila vláda zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou těžkou fyzickou prací do seznamu nemocí z povolání. Ročně se jedná minimálně o desítky případů, kdy toto onemocnění zásadním způsobem poškodí zdraví…

Očkování v souvislosti s pracíArchiv

13.7.2021, Mgr. Michal Barák, LL.M., MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V podmínkách české legislativy je očkování v souvislosti s prací upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce”). V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci totiž ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výpověď a výstupní prohlídkaQ&A

30.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výrobě

4.4.2021, Zdroj: Česká ergonomická společnost

Fyzioterapie a prevence nemocí z povolání přímo ve výroběTento článek si klade za cíl představit muskuloskeletální potíže objevující se ve výrobním sektoru v komplexním pohledu na danou problematiku. Jsou zde popsány všechny důležité fáze k úspěšně realizované podpoře zdraví na pracovišti. Současně jsou představeny…

Neschopenka a covid-19Q&A

26.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

14.1.2021, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Spory o (ne)uznání nemoci z povolání v souvislosti s fyzickou zátěžíZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:57

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020)- Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021ZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:48

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - COVID-19 jako nemoc z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:48

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Fyzická zátěž a nemoci z povoláníZáznamGarance

14.1.2021, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:39

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahyZáznamGarance

14.1.2021, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:11

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnancůZáznamGarance

14.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:49

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nemoc z povolání a překážky v práciQ&A

5.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Témata do osnovy školení zaměstnanců ohledně náhrady škody z titulu pracovních úrazůArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení osnovy pro školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení (obecné části) zařadit následující okruhy témat, týkající se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předpoklady povinnosti zaměstnavatele nahradit škoduArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny označuje vyhláška č. 125/1993 Sb. jako “škodnou událost“ (ust. § 2 odst. 1). Znamená v podstatě skutečnost, která škodu způsobí, resp. skutečnost, s kterou příslušný…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody způsobené poškozením zdraví při práciArchiv

28.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

3/6.8.1. Související právní předpisy a úvod k povinnosti zaměstnavatele nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu3/6.8.2. Předpoklady povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Změna poměrů v souvislosti s poškozením zdravíArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nakonec pamatuje i na situace, kdy se poškození na zdraví v průběhu doby změní tak, že náhrada škody si vyžádá nový výpočet odškodnění, které již bylo sjednáno a je poskytováno. V praxi může jít o případy, kdy se později změní zdravotní stav…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při projednávání náhrady škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je postavena – jak bylo zdůrazněno výše – na objektivním principu. Tento princip je výhodný pro postižené zaměstnance, neboť ti totiž prokazují pouze skutečnost, že jim…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozsah a způsob náhrady škody v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povoláníArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu práv, která může postižený zaměstnanec v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uplatnit vůči odpovědnému zaměstnavateli, v jakém rozsahu za škodu odpovídá. Jedná se o náhradu za:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obecně k náhradě škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z principu objektivní povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem vyplývá, že zaměstnavatele nese povinnost za výsledek, i když škodu nezavinil. Zaměstnavatel odpovídá tedy i v případech, jestliže k úrazu došlo zaviněním…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zproštění se zaměstnavatele povinnosti k náhradě škodyArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce nerozlišuje příčinu vzniku škodní události, tedy pracovního úrazu. Je nerozhodné, zda např. zaměstnanec trpí určitou chorobou, která vyvolá úrazový děj, jehož následkem je pracovní úraz. V praxi jsou časté případy nemocných cukrovkou nebo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozsah a druhy náhrady škody v případě smrti zaměstnanceArchiv

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato náhrada vychází ze stejných principů jako náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením postiženého zaměstnance, jak je uvedeno výše. Neliší se ani co do důkazu ani co do rozsahu. Pozůstalí musí prokázat výši vzniklých nákladů spojených…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznostiLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Pokračování úspěšného semináře, tentokrát ON-LINE. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost, její úskalí a COVID-19ZáznamGarance

24.7.2020, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:26:19

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose: registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Přezkumy lékařských posudkůZáznamGarance

24.7.2020, Ing. Lenka Zdražilová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:27

Pohled státní správy (zástupkyně zdravotního odboru Krajského úřadu Královéhradekého kraje) na problematiku pracovnělékařských posudků, jejich přezkumy a nejčastější nedostatky v…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně dozoru nad pracovnělékařskými službamiArchiv

18.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců zařadit následující okruhy témat týkající se dozoru nad pracovnělékařskými službami:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lékařské posudky významné pro pracovněprávní vztahy (29.6.2020 Hradec Králové)ZáznamGarance

18.7.2020, JUDr. Martin Mikyska, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:16:21

Pohled advokáta na problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudky (nejen pracovnělékařských) zejména s ohledem na odškodňování následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Závěrečná přednáška semináře BOZP, pracovlělékařské služby a…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Dozor nad plněním povinností poskytovatele PLSArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinkou zdravotnické reformy, která vstoupila do českého právního řádu především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je, že poskytovatelé zdravotních služeb (tedy i poskytovatelé…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Stížnosti na postup poskytovatele pracovnělékařských služebArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prošetřování a vyřizování stížností způsobem zákonem stanoveným lze považovat v širším slova smyslu také za formu určitého dozoru nad řádným poskytováním pracovnělékařských služeb a činností souvisejícími se zdravotními…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Inspekce práce a pracovnělékařské službyArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor nad plněním povinností zaměstnavatelů ohledně PLSArchiv

13.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k dozoru nad zajišťováním pracovnělékařských služebArchiv

13.7.2020, JUDr. Zdena Krýsová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Covid-19: posuzování karantény

11.7.2020, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Covid-19: posuzování karantényVsouvislosti sonemocněním novým typem koronaviru covid-19 dochází u odborné i laické veřejnosti knejasnostem voblasti určení, zda toto onemocnění při práci (případně spojené sesmrtí) lze považovat za pracovní úraz či nemoc…

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...