dnes je 15.7.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výroběArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při používání psa při práciArchiv

6.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odpovědnost za provoz VTZArchiv

28.2.2023, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kontroly stávajících zařízení podle nové úpravyQ&A

22.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště

1.11.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracovištěVirtuální realita (VR) je v dnešní době hojně využívána napříč průmyslovými podniky. Jedním z procesů, ke kterým se virtuální realita nejvíce využívá, je návrh pracoviště a jeho ověření z hlediska správného rozvržení prvků (layoutu) či z hlediska…

Rotační stroje a epilepsieQ&A

3.8.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prevence muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví

16.1.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prevence muskuloskeletálních poruch ve stavebnictvíPřemísťování břemen, nepřirozené polohy a vibrace při práci se strojním zařízením – to vše si na těle vybírá svou daň. Není tedy žádným překvapením, že stavební dělníci čelí zvýšenému riziku vzniku muskuloskeletálních…

Kontrola žebříkůQ&A

11.6.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kvalifikace pro kontroly nouzového osvětleníQ&A

28.5.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Práce zaměstnance ve výšce a lékařská prohlídka zaměstnance

17.3.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Práce zaměstnance ve výšce a lékařská prohlídka zaměstnancePředmětem článku je specifikovat případy/varianty, kdy musí zaměstnavatel vyslat zaměstnance na lékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zajištění lékařské prohlídky je v těchto případech uloženo zaměstnavateli právním předpisem. V druhé…

Objemová sypná hmotnost želených pilinQ&A

3.3.2018, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úraz po pádu zaměstnanceQ&A

21.6.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podzimní úklid listí

2.10.2016, Zdroj: Medicinenet

Podzimní úklid listíNa podzim je nutné uklidit popadané listí. Zejména těm, kteří nejsou zvyklí na pravidelnou fyzickou aktivitu a pravidelné cvičení, může hrabání listí přivodit bolest nebo poškození zad, ramen a…

Srovnání ekologické stopy polymerových a kovových zábranTRH

28.8.2016, Zdroj: 3C Systems s.r.o.

Srovnání ekologické stopy polymerových a kovových zábranBývaly doby, kdy firmy neměly na výběr, jaký typ zábran ve svých prostorách nainstalují. Pokud manažer rozhodl, že je potřeba zábrana - řekněme k ochraně zařízení, k oddělení dopravy a osob, nebo pro zřízení vodicího koridoru, obvykle to znamenalo cestu do…

Práce ve výškáchQ&A

3.6.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení řidiče multikáryQ&A

1.3.2016, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Chemická legislativa z hlediska požadavků BOZPZáznamGarance

24.2.2016, Ing. Marta Zabloudilová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:19

Přednáška z konference BOZP v roce 2016 konané 25.11.2015 v Praze. Chemická legislativa REACH je svojí implementací nejdynamičtějším zdrojem informací o chemických látkách kdy v procesu registrace a hodnocení generuje nejnovější poznatky o nebezpečných…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Novela zákona č. 309/2006 Sb. - odborná způsobilost, plán BOZP a další změnyZáznamGarance

24.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:27:36

Přednáška z konference BOZP v roce 2016 konané 25.11.2016 v Praze. Připravovaná novela tzv. zákona o bezpečnosti práce a některých s ním souvisejících předpisů se dotkne především úpravy dvou oblastí – koordinace bezpečnosti práce na staveništích a…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Mlhovky patří do mlhy!

14.11.2015, Zdroj: iBESIP

Mlhovky patří do mlhy!Mlha, to je v tomto období naprosto běžný jev. Zvláště po ránu jí projíždíme velmi často. Na řadě silnici, pak na chvíli vjedeme do mlhy, abychom po chvíli opět projížděli krajinou prosluněnou ranním sluncem. A kolik potkáváme řidičů, kteří svítí mlha-nemlha…

Synergismus

19.10.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

SynergismusCo znamená pojem "synergismus" když hovoříme o účincích chemických látek a jiných zátěžových faktorů na organismus? Slovo synergismus pochází z řeckého "synergos", což znamená pracovat společně. To odkazuje k interakci mezi dvěma nebo více "věcmi", kdy je…

Oxid uhelnatý - základní přehled vlastností z hlediska BOZP

7.9.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Oxid uhelnatý - základní přehled vlastností z hlediska BOZPOxid uhelnatý z hlediska účinku na zdraví při expozici na a požárně bezpečnostní charakteristika tohoto plynu. Postup při první pomoci.

Co je dobré vědět o kysličníku uhličitém

31.8.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Co je dobré vědět o kysličníku uhličitémKysličník uhličitý je bezbarvý plyn bez zápachu. Nehoří, ale při zahřátí může explodovat. Riziko může představovat zejména v uzavřených a stísněných prostorách. Může se hromadit v nebezpečných množstvích v níže položených místech uzavřených prostor. Vysoké…

První pomoc při zasažení žíravinami

18.8.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

První pomoc při zasažení žíravinamiJak dlouho by měly být pokožka nebo oči oplachovány vodou v případě chemické expozice? Za jakých okolností by měl být podáván kyslík, jako opatření první pomoci? Mělo by být vyvoláno po požití chemické látky zvracení? Jak zjistit, které antidotum neutralizuje…

Žíraviny

18.8.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

ŽíravinyŽíraviny jsou látky, které mohou zničit nebo nevratně poškodit tělesné tkáně, které s nimi přijdou do styku. Žíraviny dokáží poškodit nebo poničit také kovy. Poškození způsobí, jakmile se dotknou kůže, očí, dýchacích cest, trávicího ústrojí, nebo…

Základní pravidla bezpečné práce s hořlavými a vysoce hořlavými kapalinami

11.8.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Základní pravidla bezpečné práce s hořlavými a vysoce hořlavými kapalinamiZákladní postupy bezpečného nakládání a předcházení nebezpečí od hořlavých a vysoce hořlavých kapalin.

Vylučování chemických látek z těla

2.8.2014, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Vylučování chemických látek z tělaNěkteré chemické látky, které se vyskytují na pracovištích, se z těla vylučují v nezměněné formě. Jiné se rozkládají. Rozkladné produkty mohou být toxičtější či méně toxické než původní chemická látka, která do těla vstoupila. Ostatní chemikálie se dočasně…

Zvýšení nosnosti palety při nerovnoměrném rozložení břemeneQ&A

14.4.2014, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Určení priorit výzkumu přispívá k cílům strategie Evropa 2020

29.3.2014, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Určení priorit výzkumu přispívá k cílům strategie Evropa 2020Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) určila klíčové prioritní oblasti pro výzkum na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které pomohou Evropě dosáhnout jejích cílů stanovených pro rok 2020. Stanovené priority se…

Osamocená práce s farmakyQ&A

20.10.2013, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Základy legislativní úpravy BOZP v ČRZáznamGarance

20.9.2013, Zdroj: Videocampus BOZP, Délka videa: 00:00:44

Přístupné pro: BOZP profi plus

Bezpečnost při práci s elektrickým ručním nářadímZáznamGarance

19.9.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:00:44

Přístupné pro: BOZP profi plus

Bezpečná práce stavební výtahyZáznamGarance

19.9.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:00:44

Přístupné pro: BOZP profi plus

Bezpečná práce s vozíky ve skladových a distribučních systémechZáznamGarance

19.9.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:00:44

Řidič - obsluha manipulačního vozíku nese odpovědnost za značné hodnoty - zejména za svůj život a životy svých spolupracovníků, ale také za hodnoty materiální v podobě vozíku samotného, dále pak manipulovaného materiálu a zařízení skladu nebo prostor kde se s…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Příklad seznamu oblastí kontroly v kancelářských budovách

18.8.2013, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Příklad seznamu oblastí kontroly v kancelářských budováchKontrolní list poslouží jako vodítko pro zjišťování úrovně bezpečnosti některých aspektů pracovišť v kancelářských budovách a v prostorách s lehčími typy výroby. Dokument má orientační charakter – nejpřesnější kontrolní list pro vaše pracoviště je…

Stabilita výkopů

4.8.2013, Zdroj: Health and Safety Executive (HSE UK)

Stabilita výkopůPředpisy požadují, aby se předcházelo ohrožení pracovníků ve výkopech a osob pohybujících se v jejich blízkosti. Aby toto bylo dodrženo, je třeba dbát bezpečnosti nejen při provádění samotných výkopových prací, ale také je nutné, aby někdo kompetentní každý…

Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb.Q&A

24.6.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Povinnost uchovávat místní provozní předpis ke strojiQ&A

10.6.2013, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Předcházení nejběžnějším zdravotním a bezpečnostním rizikům v kancelářském prostředí

26.5.2013, Zdroj: safety.com

Předcházení nejběžnějším zdravotním a bezpečnostním rizikům v kancelářském prostředíPracovníci každé kanceláře jsou vystaveni různým nebezpečím. Druh nebezpečí, kterému mohou být kancelářští pracovníci vystaveni závisí na typu prací, které jsou v té které kanceláři vykonávány. Existuje ale několik obecných ohrožení, která se vyskytují v téměř…

Řízení vnitropodnikové dopravy

16.5.2013, Zdroj: Health and Safety Executive (HSE UK)

Řízení vnitropodnikové dopravyRekapitulace hlavních zásad plánování přepravních koridorů a prostor pro skladování stohovatelných kontejnerů.

Stohovatelnost jednopodlahových paletQ&A

16.5.2013, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Měření hluku a určení hladiny hluku

1.5.2013, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Měření hluku a určení hladiny hlukuJak se pracuje s hodnotami hluku naměřenými u jednotlivých zařízení? Jak je sčítat, abychom získali informaci o výsledné hladině hluku? Jednoduchá tabulka pro určení celkové hladiny hluku a návod jak ji…

Profesní uskupení Společná vize pořádá seminář Novely prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

28.4.2013, Zdroj: Společná vize

Profesní uskupení Společná vize pořádá seminář Novely prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonuSeminář je zaměřen na stavební zákon č. 183/2006 Sb., a to část stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace staveb, ohlašování staveb, kolaudace a odstraňování…

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...