dnes je 19.7.2024

Vyhláška č. 146/2024 Sb., a její požadavky na bezpečné elektrické rozvody a ochranu před bleskem

26.6.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 146/2024 Sb., a její požadavky na bezpečné elektrické rozvody a ochranu před bleskemVyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, platná od 12. června 2024, účinná od 1. července 2024 navazuje na Nový stavební zákon, tj., zákon č. 283/2021 Sb., a rozvádí základní požadavky tohoto zákona kromě jiného na stavby. Zde je nutno zmínit, že…

Vyšlo nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

25.6.2024, Zdroj: ODok.cz

Vyšlo nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízeníZměny proběhly v požadovaném vzdělání revizních techniků plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, úprava výkonu prací zakázaných běžně mladistvým v rámci výkonu praktického vyučování v elektrotechnice a zpřesnění terminologie a upřesnění negativního výčtu…

Bezpečná vzdálenost před rozváděči.

6.6.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce v kabelových šachtáchQ&A

15.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Oprávnění provádět kontrolu kompresoruQ&A

6.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Běžná inspekce jeřábuQ&A

5.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

9.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladuArchiv

8.2.2024, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

VETZ ano/ne?Q&A

17.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: BOZP profi plus

Provoz vyhrazených elektrických zařízení u malých provozovatelůArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní a průvodní dokumentaceArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

ObsluhyArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluhy THP nemusejí být školeny jako osoba poučená dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. Stačí obecné školení BOZP. Elektrické spotřebiče a nářadí nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle zákona č. 250/2021…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod - definice elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osoby poučené a osoby seznámené v elektrotechnice

31.7.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby poučené a osoby seznámené v elektrotechniceZákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů spolu s nařízením vlády č. 194/20220 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na…

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace pro jednotlivé pracovní pozice musí odpovídat požadavkům NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost…

Provozní a průvodní dokumentaceArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat.…

Osoby poučené (§ 4 NV č. 194/2022 Sb.)Archiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni pracovníci, kteří obsluhují elektrická zařízení, musejí být minimálně osobami poučenými.

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadíArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním provozním dokumentem pro spotřebiče, neboť je podkladem pro jejich kontroly, opakované zkoušky, údržbu, opravy…

Definice vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nesprávném provozování elektrických zařízení dochází ke vzniku vysokého rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Je proto značně důležité pro provozovatele elektrických zařízení dodržovat požadavky právních předpisů a technických norem, podle…

Elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán údržby musí být tvořen s ohledem na stáří zařízení, četnost jeho používání, průvodní dokumentaci výrobce zařízení, nebezpečí, které jeho provoz vytváří, působení vnějších vlivů, kvalifikaci osob, které jej používají atd. Plán je obvykle tvořen pro roční,…

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchArchiv

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

ČSN 12464-1 - hodnota URGQ&A

21.4.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Periodické zkoušky TNPArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v pokynech výrobce a v právních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Obsluhy kotlů - topiči dle NV č. 192/2022 Sb.Archiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových a rekonstruovaných kotlů do provozuArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako TNS i kotle jsou vyrobeny buď dle českých norem ČSN 07 0620Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů, ČSN 07 0622Výroba parních a horkovodních kotlů a ČSN 07 0623Technická dokumentace kotlů, nebo dle souboru evropských norem ČSN EN…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revize, zkoušky a údržba kotlůArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozuArchiv

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 11 NV č. 192/2022 Sb., každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit prvním zkouškám postupem dle ČSN 07 8305 čl. 232. Osoba, která řídila a vyhodnotila první a periodickou zkoušku tlakové nádoby na plyny, nevyhotoví revizní zprávu, ale v případě úspěšnosti…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...