dnes je 6.12.2023

Světová zdravotnická organizaceGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization = WHO) je specializovanou agenturou Organizace spojených národů pro zdraví. Byla založena dne 7. dubna 1948. Cílem Světové zdravotnické organizace, jak je prohlášeno v její zakládací listině, je…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Evropská unieGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy (Smlouvy o Evropské unii) jako paralelní celek bez právní subjektivity k Evropským společenstvím. Byla pouze základem politické integrace a nástrojem pro spolupráci v některých oblastech. Až…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rada EvropyGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rada Evropy je mezivládní organizace evropských států, založená v roce 1949.  Od Rady Evropy je třeba odlišit Evropskou radu, která se podle Lisabonské smlouvy stala jedním z orgánů Evropské unie. Základní posláním Evropské rady je dávat Evropské Unii nezbytné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mezinárodní organizace práceGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace práce (Internatioanl Labour Organization = ILO) byla založena v roce 1919 jako stálá agentura Společenství národů, jejímž cílem byla podpora světového míru na základě sociální spravedlnosti. Tehdejší Československá republika patřila…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Mezinárodní závazkyGarance

30.1.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika se svým členstvím v mezinárodních organizacích, které mají souvislost s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, přihlásila k hledání společně formulované politiky a společně přijatých pravidel či cílů, které nacházejí výraz v dokumentech…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...