dnes je 2.12.2023

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!

13.5.2021, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!Vláda 10. 5. na své schůzi schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně…

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

6.3.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osobOdboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob.

Jak předcházet křížové kontaminaciTRH

6.12.2020, Zdroj: Ansell

Jak předcházet křížové kontaminaciRiziko křížové kontaminace je jedním znejvětších problémů vrámci potravinářských dodavatelských řetězců. Nezabránění přenosu potenciálně smrtících bakterií, virů, nebo toxických látek může mít katastrofické důsledky. Proto je minimalizace pravděpodobnosti…

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukciGarance

8.6.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 7.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kontrolovaná pásma - práce s biologickými činiteli a cytostatikyQ&A

7.6.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Chemické látky a směsiGarance

28.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává

6.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrváváAzbest zná lidstvo už od starověku. K jeho masovému průmyslovému využití ale došlo až ve 2. polovině 20. století. Pro své výhody jako žáruvzdornost, odolnost vůči chemikáliím, výborné elektroizolační vlastnosti či pevnost býval nejčastěji používán ve…

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále…ZáznamGarance

13.12.2018, Mgr. Pavel Fošum, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:45:41

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

18.9.2018, Daniela Kubíčková, Zdroj: BOZPprofi

Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

Otázky a odpovědi: zjistěte, zda nakládáte s nebezpečnými látkami v souladu s legislativními požadavky

12.8.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Otázky a odpovědi: zjistěte, zda nakládáte s nebezpečnými látkami v souladu s legislativními požadavkyEU vydala a zavedla řadu ustanovení na ochranu pracovníků před škodlivými účinky nebezpečných látek. Ale jak to funguje v praxi? A jak se ujistíte, že máte k dispozici všechno, co má ochránit pracovníky ve vaší…

Nové video ke kampani EU-OSHA - Nebezpečné látky jsou běžnější, než si myslíte

13.5.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nové video ke kampani EU-OSHA - Nebezpečné látky jsou běžnější, než si myslíteV rámci nedávno zahájené kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou bylo zveřejněno nové animované video.

Azbest při práciQ&A

29.4.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

OlovoGarance

15.4.2015, MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jak skladovat žíraviny

1.3.2015, Zdroj: Environment, Health & Safety Department - University of Wisconsin

Jak skladovat žíravinyJe dobře známo, že kyseliny a zásady nejsou navzájem kompatibilní, a že budou reagovat, pokud se dostanou do vzájemného styku. To se může stát například tehdy, když nádoba s kyselinou a nádoba se zásadou najednou spadnou z police a rozlijí se na stejném místě.…

Kde skladovat žíraviny

1.3.2015, Zdroj: Environment, Health & Safety Department - University of Wisconsin

Kde skladovat žíravinyS žíravinami se pojí několik nebezpečí. Obecně jsou žíraviny toxické a mohou to být také výbušniny. Koncentrovanější směsi kyselin a vody a některé samostatné kyseliny jsou silnými oxidanty: například kyselina dusičná, chloristá či chromová. Kyseliny mohou…

Světový den boje proti rakovině: Nová zpráva EU-OSHA zdůrazňuje způsoby, jak zlepšit prevenci rakoviny z povolání

8.2.2015, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Světový den boje proti rakovině: Nová zpráva EU-OSHA zdůrazňuje způsoby, jak zlepšit prevenci rakoviny z povoláníCílem zprávy o rakovině z povolání Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), která vyšla v mezinárodní den boje proti rakovině (4.2.2015) je řešení těchto otázek zhodnocením stávajících metod…

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...