dnes je 29.9.2023

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce

24.10.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práceČtěte další pokračování ze seriálu článků na téma BOZP ve virtuální realitě.

Výsledky školení BOZPQ&A

12.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink

3.10.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Virtuální realita jako nástroj pro školení a tréninkDruhé desetiletí 21. století se neodmyslitelně nese v duchu digitalizace a optimalizace pracovních procesů. Před několika lety se objevila naprosto zásadní inovace, která splňuje i ty nejpřísnější požadavky zaměstnavatelů – virtuální realita…

Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi

25.9.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxiV současnosti jsou termíny virtuální a rozšířená realita (dále jen VR a AR) v široké společnosti velmi známé. Během 4. průmyslové revoluce vznikly různé nástroje, které dokázaly zlepšit situaci ve firmách. V různých průmyslových odvětvích se začaly prosazovat…

Záznam o školení BOZP a PO, které proběhne onlineQ&A

28.2.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení vedoucích zaměstnancůQ&A

2.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o školení BOZP a POQ&A

26.11.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

30.9.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZPArchiv

11.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel dodržuje požadavky na poskytování informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům provádějí orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za přestupek nebo správní delikt na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Forma poskytované instruktáže o BOZP a dokumentaceArchiv

10.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádné formální požadavky na poskytování instruktáže nejsou stanoveny a je věcí zaměstnavatele, jestli nějakou formou zvolí. Je dále věcí instruktora, aby zvolil takový způsob, kterým by zaměstnanci byli schopni informace přijmout a zahrnout jejich požadavky do…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

7.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Elektronická evidence školeníQ&A

26.4.2015, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Filosofie a přístup k výuce bezpečnosti práceGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny zákony a prováděcí právní předpisy a  také výuka v oblasti bezpečnosti práce mají jeden základní smysl a účel: ochránit život a zdraví lidí a také majetek společnosti. Život a zdraví zde stojí jednoznačně na prvním místě. Je nepředstavitelným hazardem,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vybavení přednáškové místnosti a pomůckyGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uspořádání stolů a místnosti záleží na volbě metody výuky a velikosti skupiny. Pro interaktivní styl výuky upřednostňujeme skupiny do 15 osob, a pak je vhodné sestavení stolů do tvarů (a) „T“, nebo obrácené „U“. Takové uspořádání dovoluje oční kontakt mezi…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Co se očekává od lektora a účastníkůGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Hlavní metody výukyGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Filosofie výuky k bezpečnosti a kaskádový způsob šířeníGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zásady prezentování: prvky dramatizace, vizualizace, interakceGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro vlastní prezentaci lze shrnout do několika následujících tematických celků:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod a zahájeníGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod a zahájení mají zabírat maximálně 10 % celkového času. Platí to zejména pro kratší prezentace a vystoupení. Máme-li na prezentaci 30 minut, neměl by tedy být úvod delší než 3 minuty. Začínáme vždy pozdravem a uvítáním…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příprava prezentace: obsah a strukturaGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školitelé, jejich osobnost a kvalifikaceGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním předpokladem pro všechny druhy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně je jejich realizace pomocí lektorů – školitelů. Většina z nich bude pocházet z vnitřních zdrojů. Jmenovitě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Cvičení, případové studie a skupinové hryGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento styl interaktivní výuky je velmi účinný, protože je založen na hře a vlastním zážitku. Má však svá omezení a podmínky, při jejichž absenci nelze efektivně realizovat. Několik základních pravidel na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plánování a realizace výukyGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Interaktivní přednáška a prezentace v učebněGarance

5.8.2013, PhDr. Vladimír Janák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Komu se poskytuje instruktáž o BOZPArchiv

30.11.2002, 7.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně se informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (instruktáž) poskytují zaměstnancům, jimž je právo na informace o rizicích práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením garantováno zákoníkem práce (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...