dnes je 16.6.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

31.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod připomenut základní princip školení na konkrétních pracovištích ta pracoviště zaměstnavatele by měla být vyjmenovaná. Měla by to být ta, která mají svoje specifické požadavky proti pracovištím běžným např.. která mají některé požadované a nutné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

5.1.2024, JUDr, Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též „BOZP”) zaměstnavatelem formou:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výsledky školení BOZPQ&A

12.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZPQ&A

12.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podpis na záznamu o online školeníQ&A

21.9.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky a školení DPP a DPČQ&A

31.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Sloučení zaměstnavatele a školení zaměstnancůQ&A

14.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o školení BOZP a PO, které proběhne onlineQ&A

28.2.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přehled a lhůty povinných školeníQ&A

31.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP po návratu z dovolenéQ&A

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP po návratu z dovolenéQ&A

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací o BOZPZáznamGarance

25.6.2020, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:49:06

Informace nejen pro ty, jež si školení chtějí provádět sami, ale též i pro ty, kteří si jejich provedení chtějí objednat. Nejen o školeních BOZP a PO, ale též o profesních odborných školeních - řidičů motorových vozidel, svářečů, elektrikářů atd., jakož i o…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení vedoucích zaměstnancůQ&A

2.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení řidiče - musí být z konkrétního automobilu?Q&A

25.6.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení cizích zaměstnanců o BOZPQ&A

17.6.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení při opětovném nástupu zaměstnance do práceQ&A

13.2.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení cizích pracovníkůQ&A

10.12.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

30.9.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

Školení vlastními zaměstnanci či zaměstnanci jiné firmy?Q&A

10.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Oprávnění OZO vůči ostatním zaměstnancůmQ&A

6.11.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vstupní instruktáž BOZP a PO pro nové zaměstnanceZáznamGarance

30.9.2017, Ing. Radka Šíchová, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:18:51

Přístupné pro: BOZP profi plus

Vstupní instruktáž požární ochrany pro fyzické osobyZáznamGarance

30.9.2017, Ing. Radka Šíchová, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:14:59

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnanců v BOZP - obecná částZáznamGarance

30.9.2017, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:47:56

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školitel cizinců a státní jazyková zkouškaQ&A

30.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Informace o BOZPGarance

23.3.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oDIR

11.10.2015, Zdroj: EkotoxCZ

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oEkotoxCZ je konzultační společnost zabývající se chemickou a související legislativou s přesahem do ochrany životního prostředí, BOZP, hodnocení nebezpečnosti a rizik a managementu chemických látek a směsí. EkotoxCZ poskytuje svoje služby v širokém spektru…

Požadavek srozumitelnosti poskytovaných informací o BOZPGarance

1.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce ve svém ust. § 106 odst. 1 vyžaduje, že informace o rizicích práce zaměstnance

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Témata do školení zaměstnance o BOZPGarance

1.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy zařadit následující okruhy témat:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právo zaměstnance na informace o bezpečnosti a ochranu zdraví při práciGarance

30.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v paragrafu, který upravuje práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 106 odst. 1 ZP) deklaruje základní právo zaměstnance nejen na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale na informace o…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Charakteristika informací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

29.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osnova školení o předpisech k zajištění BOZPGarance

15.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, kdy jsou prováděnaArchiv

11.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem školení o právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je školení vstupní. Provádí se při nástupu zaměstnance do práce. Znamená to, že zaměstnanec musí být seznámen s právní a ostatními předpisy k zajištění…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, komu jsou určenaGarance

10.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká všech zaměstnanců. Ze zákoníku práce lze však zjistit několik skupin zaměstnanců, kterým jsou určena školení o právních a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Druhy školeníGarance

8.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Co je předmětem školení BOZPGarance

7.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky školení o BOZPGarance

4.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZPArchiv

11.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel dodržuje požadavky na poskytování informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům provádějí orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za přestupek nebo správní delikt na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...