dnes je 30.11.2023

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též „BOZP”) zaměstnavatelem formou:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Výsledky školení BOZPQ&A

12.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZPQ&A

12.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podpis na záznamu o online školeníQ&A

21.9.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky a školení DPP a DPČQ&A

31.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Sloučení zaměstnavatele a školení zaměstnancůQ&A

14.6.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o školení BOZP a PO, které proběhne onlineQ&A

28.2.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Přehled a lhůty povinných školeníQ&A

31.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP po návratu z dovolenéQ&A

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP po návratu z dovolenéQ&A

27.12.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací o BOZPZáznamGarance

25.6.2020, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 01:49:06

Informace nejen pro ty, jež si školení chtějí provádět sami, ale též i pro ty, kteří si jejich provedení chtějí objednat. Nejen o školeních BOZP a PO, ale též o profesních odborných školeních - řidičů motorových vozidel, svářečů, elektrikářů atd., jakož i o…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení vedoucích zaměstnancůQ&A

2.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení řidiče - musí být z konkrétního automobilu?Q&A

25.6.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení cizích zaměstnanců o BOZPQ&A

17.6.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení při opětovném nástupu zaměstnance do práceQ&A

13.2.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení cizích pracovníkůQ&A

10.12.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

30.9.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi

Řádné školení zaměstnanců o BOZP

Školení vlastními zaměstnanci či zaměstnanci jiné firmy?Q&A

10.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo může školit z BOZP a PO?Q&A

9.7.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Oprávnění OZO vůči ostatním zaměstnancůmQ&A

6.11.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vstupní instruktáž požární ochrany pro fyzické osobyZáznamGarance

30.9.2017, Ing. Radka Šíchová, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:14:59

Přístupné pro: BOZP profi plus

Vstupní instruktáž BOZP a PO pro nové zaměstnanceZáznamGarance

30.9.2017, Ing. Radka Šíchová, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:18:51

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školení zaměstnanců v BOZP - obecná částZáznamGarance

30.9.2017, Zdroj: BOZPprofi, Délka videa: 00:47:56

Přístupné pro: BOZP profi plus

Školitel cizinců a státní jazyková zkouškaQ&A

30.7.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Informace o BOZPGarance

23.3.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oDIR

11.10.2015, Zdroj: EkotoxCZ

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.oEkotoxCZ je konzultační společnost zabývající se chemickou a související legislativou s přesahem do ochrany životního prostředí, BOZP, hodnocení nebezpečnosti a rizik a managementu chemických látek a směsí. EkotoxCZ poskytuje svoje služby v širokém spektru…

Požadavek srozumitelnosti poskytovaných informací o BOZPGarance

1.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce ve svém ust. § 106 odst. 1 vyžaduje, že informace o rizicích práce zaměstnance

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Témata do školení zaměstnance o BOZPGarance

1.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy zařadit následující okruhy témat:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Právo zaměstnance na informace o bezpečnosti a ochranu zdraví při práciGarance

30.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v paragrafu, který upravuje práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 106 odst. 1 ZP) deklaruje základní právo zaměstnance nejen na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale na informace o…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Charakteristika informací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

29.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osnova školení o předpisech k zajištění BOZPGarance

15.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, kdy jsou prováděnaArchiv

11.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem školení o právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je školení vstupní. Provádí se při nástupu zaměstnance do práce. Znamená to, že zaměstnanec musí být seznámen s právní a ostatními předpisy k zajištění…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, komu jsou určenaGarance

10.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká všech zaměstnanců. Ze zákoníku práce lze však zjistit několik skupin zaměstnanců, kterým jsou určena školení o právních a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Druhy školeníGarance

8.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Co je předmětem školení BOZPGarance

7.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky školení o BOZPGarance

4.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...