dnes je 8.12.2022

Zásuvky v kuchyňské desceQ&A

5.12.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace obsluhy elektrického zařízeníQ&A

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Dopady nových legislativních předpisů na elektrotechnickou praxiZáznamGarance

12.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:50:52

Přednáška z Konference VTZ 2022 konané 30.8.2022, věnovaná především ustanovením nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Dotazy k nařízením vlády č. 190/2022 Sb. - VTZ elektrická a 194/2022 Sb. - kvalifikace v elektrotechniceZáznamGarance

12.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:40:49

Zodpovídání dotazů z konference VTZ 2022 (30.8.2022) k úpravě zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických zařízení dané nařízením vlády č, 190/2022 Sb., a kvalifikace v elektrotechnice dané nařízením vlády č. 194/2022…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) Bezpečnost VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

11.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:42:47

Úvodní přednáška konfernece VTZ 2022 konané 30.8.222 shrnující hlavní změny, které nová úprava přináší.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nová právní úprava bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Zákon č. 250/2021 Sb.ZáznamGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:19

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechniceZáznamGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:26:47

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nařížení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiZáznamGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:13

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2Q&A

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kdo je odpovědným provozovatelem VTZ u nájemních vztahů?

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zajištění bezpečnosti VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

21.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:46:28

Seminář je zaměřen na legislativu vyhrazených technických zařízení VTZ a novou právní úpravu platnou od 1.7.2022. V průběhu semináře získáte přehled o současně platné legislativě, navazujících předpisech a přechodu mezi - starou a novou legislativou v oblasti…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.Q&A

20.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičůmQ&A

12.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nové vyhlášky Českého báňského úadu v souvislosti s novou úpravou bezpečnosti VTZ

4.6.2022, Zdroj: Sbírka zákonů

Nové vyhlášky Českého báňského úadu v souvislosti s novou úpravou bezpečnosti VTZV částce 62 z 25.5.2022 vyšly 2 vyhlášky Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s…

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Konference BOZP VII. - 22.11.2021 - Dotazy k bloku VTZZáznamGarance

9.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:46

Shrnutí úvodního bloku Konference BOZP konané 21.11.2021. Úvodní blok byl věnován nové úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a přinesl komentáře k tehdy známým zněním návrhů prováděcích předpisů pro jednotlivé typy…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP VII. - 22.11.2021 - VTZ elektrická a zdvihacíZáznamGarance

9.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:38:28

Jaké změny k úpravě bezpečnosti elektrických a zdvihacích zařízení přinášejí návrhy prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb.?

Přístupné pro: BOZP profi plus

Je pro myčky dílů povinný kromě revizí i pravidelný servis

25.11.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se elektrických spotřebičů skupiny C (přenosných) kromě revizí i nějaký povinný servis nebo údržba zařízení kompetentní nebo certifikovanou osobou?

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Pravidelné kontroly nouzového osvětlení

22.10.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revizní zpráva elektrospotřebiče (ČSN 33 1600)Q&A

30.8.2019, Igor Lüftner, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená elektrická zařízení - úvod a základní definiceArchiv

25.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika, rozdělení a typologie vyhrazených elektrických zařízení. Skupiny nevyhrazených elektrických zařízení. Základní pojmy provozu elektrických zařízení a závaznost technických norem.

Dokumentace k elektrickým spotřebičůArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním dokumentem v oblasti spotřebičů, neboť je podkladem pro jejich pravidelné kontroly, revize, údržbu, opravy…

Péče o elektrická zařízení vysokého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení a odpovědných osob, stupně jejich odpovědnosti a způsob stanovení a součinnost s revizním technikem.

Provozní dokumentace elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice provozní dokumentace podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Požadavky na provozní dokumentaci vyhrazených zařízení a význam jejího řádného vedení.

Výchozí revizeArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po skončení montážních prací na nových nebo rekonstruovaných vyhrazených EZ je před uvedením do provozu zhotovitel povinen zpracovat výchozí revizní zprávy.

Systémy ochrany před bleskemArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, údržba a pravidelné revize systémů a zařízení ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozuArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veškerá nová a rekonstruovaná vyhrazená technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen tehdy, byla-li na ně provedena výchozí revize ve smyslu ČSN.

Elektrická zařízení - kompetentní osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrovně kvalifikace kompetentních osob a jejích úprava podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Elektrická zařízení - revizní techniciArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizní technici jsou osoby znalé s příslušnou způsobilostí. Vypracovávají pro organizaci revizní zprávy na základě objednávky nebo mandátní smlouvy, při které je možno touto smlouvou určit odpovědnost vůči dozorovým…

Péče o elektrická zařízení nízkého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu zodpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1.…

Zařazování, specifikace a odstraňování závadArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - specialistéArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy specialistů a jejich činnosti tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrických zařízení zabezpečuje jeho řádný a bezpečný stav a zachycuje počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Obsluhy elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pronajatá a pronajímaná zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly a údržba technických zařízení u pronajatých objektů, el. zařízení, strojů atd. je řešena v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou. V této smlouvě nebo v její nedílné příloze musí být detailně stanoveno, za co a v jakém rozsahu zodpovídá nájemce a…

Elektrická zařízení - pověřené osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověřené osoby (vedoucí útvarů) sledují lhůty kontrol el. zařízení podle kategorií na svém úseku, vedou a uchovávají provozní dokumentaci, řeší zjištěné závady, neprovozují zařízení neprověřená, s bezpečnostními závadami nebo prošlými lhůtami kontrol. Lhůty a…

Elektrické spotřebičeArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, údržba a pravidelné revize a opravy elektrických spotřebičů.

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...