dnes je 24.9.2023

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

9.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

mezi:…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Je SodaStream VTZ tlakové?

30.10.2022, Ing. Milan Kondziolka, Zdroj: PreventCom s.r.o

Je SodaStream VTZ tlakové?Snad již definitivní odpověď na dotaz, který dal zabrat lektorům na srpnové konferenci VTZ i řadě dalších odborníků. Autor dotazu pátral, dokud nedostal uspokojivou odpověď.

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Dotazy k nařízení vlády č. 192/2022 Sb. - VTZ tlakováZáznamGarance

12.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:27:14

Zodpovídání dotazů z konference VTZ 2022 (30.8.2022) k úpravě zajištění bezpečnosti vyhrazených tlakových zařízení dané nařízením vlády č. 192/2022 Sb.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Nová úprava pro tlaková VTZZáznamGarance

11.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:32:52

Přednáška z Konference VTZ 2022 konané 30.8.2022, věnovaná především ustanovením nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) Bezpečnost VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

11.9.2022, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:42:47

Úvodní přednáška konfernece VTZ 2022 konané 30.8.222 shrnující hlavní změny, které nová úprava přináší.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference VTZ 2022 (30.8.2022) - Nová úprava pro plynová VTZZáznamGarance

11.9.2022, Ing. Olga Vaňková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:42:51

Přednáška z Konference VTZ 2022 konané 30.8.2022, věnovaná především ustanovením nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nová právní úprava bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Zákon č. 250/2021 Sb.ZáznamGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:19

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiZáznamGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:18

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Kontrola ovzdušíQ&A

31.7.2022, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zajištění bezpečnosti VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

21.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:46:28

Seminář je zaměřen na legislativu vyhrazených technických zařízení VTZ a novou právní úpravu platnou od 1.7.2022. V průběhu semináře získáte přehled o současně platné legislativě, navazujících předpisech a přechodu mezi - starou a novou legislativou v oblasti…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Konference BOZP VII. - 22.11.2021 - VTZ tlakováZáznamGarance

9.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:47

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP VII. - 22.11.2021 - Dotazy k bloku VTZZáznamGarance

9.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:46

Shrnutí úvodního bloku Konference BOZP konané 21.11.2021. Úvodní blok byl věnován nové úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a přinesl komentáře k tehdy známým zněním návrhů prováděcích předpisů pro jednotlivé typy…

Přístupné pro: BOZP profi plus

Označení tlakového hrnceQ&A

14.6.2020, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Parkování auta v kotelně?Q&A

10.12.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zdravotní způsobilost a obsluha plynových zařízení podle vyhlášky č. 21/79 Sb.

12.8.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Naši pracovníci manipulují s tlakovými lahvemi - převážejí je a "zapojují skrze redukční ventil k rozvodům plynu v laboratoři". V letošním roce proběhlo školení revizním technikem plynového zařízení (opakované). Tento školitel nevyžadoval od účastníků žádné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Legislativní servis Inspekčního orgánu Mostecké montážníTRH

5.1.2018, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

Legislativní servis Inspekčního orgánu Mostecké montážníInspekční organ Mostecké montážní provozuje zcela exkluzivní individuální legislativní servis, který může být ušit na míru každému odběrateli.

Revizní technici v působnosti státní báňské správyGarance

3.3.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zejména ust. § 8a, § 22 odst. 8, § 49 odst. 1 písm. f), § 44a odst. 2 písm.…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Témata do osnovy školení týkající se odborné způsobilosti revizního technika VTZGarance

3.3.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnává-li zaměstnavatel revizní techniky vyhrazených technických zařízení, doporučujeme do osnovy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zařadit…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Revizní technik tlakových zařízeníGarance

25.2.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod do problematiky revizní technikGarance

24.2.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výroběArchiv

20.1.2016, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Teplota potrubí pro rozvod teplaQ&A

22.3.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Technická dokumentace stavebního bytového družstvaGarance

2.3.2015, Ing. Andrea Manová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozdělení VTZ a obecné podmínky jejich výroby, provozu a kontrolGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními (dále též „VTZ”) jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Z těchto důvodů jsou tato zařízení vyhrazena zvláštnímu dozoru státu, který zajišťují organizace státního odborného dozoru zřízené…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Školení zaměstnancůGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP doporučujeme do osnovy ohledně VTZ zařadit následující okruhy témat:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená tlaková zařízeníGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Určená a vybraná technická zařízeníGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená technická zařízení - související legislativaGarance

12.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Rozúčtování teplaGarance

13.3.2013, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Specifikace nebezpečí a z nich plynoucích rizikArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdrojem popálení obsluhy jsou nejčastěji parní, popř. horkovodní kotle. Ve spalovací komoře těchto kotlů dosahují plyny vysokých teplot v závislosti na druhu a kvalitě používaných paliv. Nebezpečné jsou zejména výrony žhavých spalin z průhledítek a různých…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynuArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlakové nádoba k dopravě plynů (TNP) jsou uzaviratelné kovové nádoby, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí přetlak plynů nebo par, a které se po naplnění odpojí od zdroje plnění a přemístí na jiné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Údržba a opravy vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci běžné údržby je možno vyměňovat vadnou výstroj a čistit vnější i vnitřní stěny zařízení. Tyto činnosti může provádět provozovatel svými kvalifikovanými…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená tlaková zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená tlaková zařízení (dále TZ) přinášejí při svém provozu zvýšené riziko vzniku úrazů, havárií a materiálních škod. Vzhledem tomu se jejich výroba, zkoušení, provoz a opravy řídí zvláštními předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Parní a horkovodní kotleArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů dodavatelským způsobem smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce České republiky (TIČR),…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tlakové nádoby stabilníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky tlakových nádob dodavatelským způsobem smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce České republiky…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz tlakových nádob na přepravu plynůGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provoz tlakových nádob na přepravu plynů je řešen ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Uvedená norma neplatí např. pro:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená tlaková zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.Garance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz tlakových nádob stabilníchGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky na tlakové nádoby stabilní jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb. § 173, z níž uvádíme

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provoz kotlůGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část požadavků na kotle a kotelny je uvedena ve vyhl. č. 48/1982 Sb., § 168–172. Z nich uvádíme

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nebezpečí od tlakových zařízenÍGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvýznamnějším nebezpečím při provozu tlakových zařízení je značná energie, akumulovaná ve stlačeném plynu či páře, která je schopna v případě porušení celistvosti pláště nádoby nebo kotle se v krátkém čase uvolnit. Stlačený plyn nebo pára může tlakovou vlnou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Tlaková zařízeníGarance

20.1.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

První dovezené parní stroje se v Čechách a na Moravě začaly používat v textilním průmyslu na počátku devatenáctého století (v Brně v r. 1814). V padesátých létech byly již značně…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Společné povinnosti u VTZGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

VTZ jsou rizikovými zařízeními a některé povinnosti v souvislosti s jejich výrobou a provozem jsou shodné.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vyhrazená tlaková zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice vyhrazených tlakových zařízení a povinnosti v souvislosti s jejich provozem obsahuje vyhláška č. 18/1979 Sb., z níž dále uvádíme výňatky.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Dozor a sankce nad vyhrazenými technickými zařízenímiGarance

30.11.2002, 14.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedených bezpečnostních předpisů ve vztahu k VTZ provádějí oblastní inspektoráty práce (OIP) podle zák. č. 251/2005 Sb., v působnosti báňské správy báňské úřady podle zák. č. 61/1988…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...