dnes je 6.12.2023

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištích

14.3.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jak bránit šíření respiračních infekcí, včetně COVID-19 na pracovištíchPřeklad materiálu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci sloužící jako vodítko pro zaměstnavatele v nezdravotnických oborech k opatřením na ochranu před šířením nového coronaviru a onemocnění COVID-19, doplněné o některé důležité kontakty…

Vybavení bytových domů přenosnými hasicími přístroji

8.2.2015, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: BOZPprofi

Vybavení bytových domů přenosnými hasicími přístrojiPři preventivních požárních prohlídkách státní dozor opakovaně zjišťuje, že objekty panelových bytových domů mnohdy nejsou dostatečně vybaveny přenosnými hasicími přístroji v potřebném množství a…

Školení zaměstnanceGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce jsou i otázky související se vznikem a zdoláváním mimořádných událostí, s poskytováním první pomoci, evakuací zaměstnanců, spolupráce se…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Specifické požadavky podzákonných předpisů pro případ mimořádných událostíGarance

15.10.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 6 ukládá zaměstnavateli, aby přijal opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, a stanoví k tomu obecný rámec. Podzákonné právní předpisy obsahují řadu konkrétních požadavků, které by měl zaměstnavatel (podle druhu…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Aspekty opatření pro případ zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 102 zákoníku práce je základem péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci prevence rizik; prevencí rizik se přitom rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Opatření zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Škoda vzniklá v souvislosti s mimořádnou událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...