dnes je 21.2.2024

Input:

240/2014 Sb., Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 240/2014 Sb., Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
479/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 3, § 5 a přílohy; ruší § 4
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
§ 2
Výše časového poplatku
(1) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění, nejde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, činí
 
a)
na rok
1 500 Kč,
b)
na 30 dnů
440 Kč,
c)
na 10 dnů
310 Kč.
(2) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění poháněné zemním plynem nebo biometanem činí
 
a)
na rok
750 Kč,
b)
na 30 dnů
220 Kč,
c)
na 10 dnů
155 Kč.
§ 3
Rozlišení a výše sazeb mýtného
(1) Sazby mýtného se člení podle
a) kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání
1. dálnice, nebo
2. silnice I. třídy,
b) kategorie vozidla na sazby pro
1. vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo
2. vozidla kategorie M2 a M3,
c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO IV,
2. třídy EURO V a EEV,
3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nebo
4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem,
d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti
1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,
2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo
3. nejméně 12 tun,
e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy
1. se 2 nápravami,
2. se 3 nápravami,
3. se 4 nápravami, nebo
4. s 5 nebo více nápravami, a
f) období dne na sazby za užívání pozemní komunikace vozidlem v době
1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo
2. od 22.00 do 5.00 hodin.
(2) Sazby mýtného za užívání
a) dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
d) silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Nahrávám...
Nahrávám...