dnes je 18.5.2024

Input:

Analýza rizik při administrativních činnostech

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9.1
Analýza rizik při administrativních činnostech

Jaroslav Bek

Způsobem uvedeným v kapitole Identifikace a prevence rizik analyzujeme rizika při administrativních činnostech.

Přehled rizikových činností, ohrožení:

 • chůze po podlahách

 • chůze po schodech

 • jízda eskalátorem

 • používání schůdků, žebříků

 • používání kancelářského nábytku, zařízení, kancelářských pomůcek

 • pohyb v pracovních prostorech v kancelářích

 • používání elektrických spotřebičů, přístrojů

 • práce s počítači

 • elektrická instalace

 • používání výtahů

 • používání sociálních zařízení, kuchyňky

 • teplota

 • osvětlení

 • hluk

Odhad úrovně rizika provedeme podle tab. 1.

 
mírně škodlivé 1 škodlivé 2 extrémně škodlivé 3
vysoce nepravděpodobné zanedbatelné riziko a přijatelné riziko a mírné riziko a
nepravděpodobné přijatelné riziko b mírné riziko b značné riziko b
pravděpodobné mírné riziko c značné riziko c nepřijatelné riziko c

Stanovení rizikovosti vychází z konkrétních činností:

Chůze po podlahách:

a) klopýtnutí 1c

b) uklouznutí 1c

c) naražení do stěn, hran, dveří 1c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při chůzi po podlahách:

 • nošení vhodné obuvi

 • zabránit rozlití tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení

 • opatrnost při vstupu do místnosti

 • průběžná kontrola neporušenosti podlahové krytiny

 • odstranění překážek – díry, výmoly, odlepené linoleum, koberec, zakryté pohyblivé el. přívody

Chůze po schodech:

a) klopýtnutí 1c

b) uklouznutí 1c

c) pád 2c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při chůzi po schodech:

 • nošení vhodné obuvi

 • přidržovat se zábradlí

 • po schodech neběhat

 • průběžná kontrola neporušenosti schodišťových stupňů (protiskluzové hrany)

 • rozlišení prvního a posledního schodišťového stupně

Jízda eskalátorem:

a) klopýtnutí 1c

b) uklouznutí 1c

c) pád 2c

d) vtažení (zachycení) mezi pohyblivé části 1b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při jízdě eskalátorem:

 • nošení vhodné obuvi

 • dbát zvýšené pozornosti při nastupování a sestupování

 • při jízdě vždy stát ve směru jízdy a držet se za pohyblivé madlo

 • při jízdě vždy dodržovat zákaz chůze či běhání

Používání schůdků, žebříků:

a) pád z výšky 1c

b) přimáčknutí, naražení 1c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při používání schůdků, žebříků:

 • zákaz používání židlí k výstupu

 • vizuální kontrola pevnosti a stability žebříku, schůdků

 • zabránit nebezpečí podklouznutí žebříku

 • opatrnost při vyjímání věcí z regálů, skříněk

Kancelářský nábytek, zařízení, kancelářské pomůcky:

a) ostré hrany, rohy 1b

b) zásuvky u stolů, skříněk, klíče 1b

c) stabilita skříněk, regálů 1b

d) stěhování 1c

e) práce se sešívačkou, rozešívání tiskopisů 1a

f) nože, perořízky 1b

g) pády předmětů 1b

h) popálení, opaření 2b

i) úraz elektrickým proudem 1b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik u kancelářského nábytku, zařízení, kancelářských pomůcek:

 • odstranění ostrých hran, zaoblení vystupujících rohů

 • rozestavění nábytku – minimální průchozí uličky 600 mm

 • důsledné zavírání dveří skříní, zasouvání zásuvek stolů, skříněk

 • odstranění překážek na zemi (pohyblivé elektrické přívody přilepit k zemi, skrýt, odstranit)

 • zajištění stability skříněk, regálů, židlí

 • nesedat na stoly

 • nepřetěžování regálů

 • dodržování zásad manipulace s materiálem, dodržování hmotnostních limitů (ženy do 20 kg, muži do 50 kg)

 • při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky

 • při použití žiletek pro retušování používat žiletky upevněné v krytém držáku

 • dodržování pořádku na stolech, ve i na skříních

 • zvýšená opatrnost při používání varných konvic

 • zabránit rozlití vody, tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení

 • neobsluhovat elektrické přístroje s mokrýma rukama

Pracovní prostory v kanceláři, okna:

a) naražení při pohybu osob 1a

b) naražení při pohybu kolečkové židle 1a

c) pády, klopýtnutí 1b

d) bolesti páteře při dlouhodobém sezení 2b

e) pád z parapetu okna 2c

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik v kanceláři:

 • důsledné zavírání dveří skříní, zasouvání zásuvek stolů, skříněk

 • odstranění překážek na zemi (pohyblivé elektrické přívody přilepit k zemi, skrýt, odstranit)

 • ergonomické rozestavění nábytku (světlo zleva, výška stolů, umístění počítače)

 • výměna židlí za výškově nastavitelné, se sklopným opěradlem zad

 • změna pracovní polohy – střídání sezení a pohybem

 • při zalévání květin nevystupovat na židle

 • nevyklánět se z oken

Elektrické spotřebiče, přístroje:

a) úraz elektrickým proudem 1b

b) riziko vzniku požáru 2b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při práci s elektrickými přístroji:

 • zákaz používání přístrojů, které neodpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

 • před obsluhou elektrického přístroje se seznámit s návodem k obsluze

 • důsledná

Nahrávám...
Nahrávám...