dnes je 26.2.2024

Input:

Bezpenčnostní přestávky u monotónní práce

24.10.2016, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Mají zaměstnanci, kteří pracují celou směnu tak, že stojí bez hnutí u výrobní linky a odebírají výrobky, právo na bezpečnostní přestávky?

Odpověď:

Předně platí, že zaměstnavatel musí vždy nejdříve provést tzv. prevenci rizik, tj. vyhledat rizika a přijmout opatření, aby byla rizika minimalizována.

Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, musí být podle výsledků hodnocení zdravotního

Nahrávám...
Nahrávám...