dnes je 8.12.2023

Input:

Dočasní pracovníci v centru pozornosti nové kampaně Výboru vrchních inspektorů práce

25.9.2017, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) zahajuje informační a kontrolní kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců agentur práce a přeshraničních pracovníků. Kampaň s názvem „Bezpečná a zdravá práce pro dočasná pracovní místa“ bude probíhat od října 2017 do května 2019.

V posledním desetiletí se v Evropě rychle rozšířilo zaměstnávání v agenturách práce. Zaměstnanci agentur práce mohou být zvláště zranitelní. Studie prokázaly, že u nich dochází k pracovním úrazům častěji než u jiných skupin zaměstnanců.

V agenturách práce i u společností, které

Nahrávám...
Nahrávám...