dnes je 25.5.2024

Input:

Hodnocení zdravotních rizik ruční manipulace

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.1
Hodnocení zdravotních rizik ruční manipulace

Ing. Antonín Dušátko

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel v rámci hodnocení rizik vázaných na ruční manipulaci je povinen hodnotit též rizika zdravotní (§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.) a to podle stanovených podmínek ochrany zdraví při ruční manipulaci s břemeny (§ 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Tuto povinnost mají též podnikající fyzické osoby působící mimo pracovněprávní vztahy (§ 1 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Stanovené hygienické limity se vztahují též na ruční manipulaci prováděnou žáky středních škol při praktickém vyučování, studenty vyšších odborných škol při praktické přípravě a studenty vysokých škol při praktické výuce a praxi (§ 1 odst. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

V rámci hodnocení zdravotních rizik vázaných na ruční manipulaci je nutno zejména posoudit:

  1. hmotnosti ručně manipulovaných břemen,
  2. celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen,
  3. vynakládaný energetický výdaj,
  4. celkovou svalovou zátěž prováděnou pomocí velkých svalových skupin,
  5. lokální svalovou zátěž prováděnou pomocí malých svalových skupin na rukách,
  6. pracovní podmínky, za kterých je ruční manipulace prováděna.

Hygienické limity

Nadměrná fyzická zátěž spojená s ruční manipulací vede jednak k degenerativnímu – nevratnému poškozování zdraví člověka, jednak k jeho předčasnému vyřazení nejen z pracovního procesu, ale i z normálního života. Nelze ani přehlížet značné ekonomické ztráty (jak na úrovni podnikajících subjektů, tak i z celospolečenského pohledu), jakož i ztráty morální apod. Proto bylo nutno v rámci ruční manipulace jednak vymezit celkové fyzické zátěže, dále pak lokální svalové zátěže, a současně stanovit přípustné hygienické limity.

Celková fyzická zátěž

V rámci ruční manipulace je při posuzování celkové fyzické zátěže nutno sledovat manipulační úkony, prováděné velkými svalovými skupinami, při kterých je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. Přípustné hygienické limity energetického výdaje u dospělé populace podle pohlaví jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy
Směnový průměrný MJ 6,8 4,5
Směnový přípustný MJ 8 5,4
Roční průměrný MJ 1600 1060
Minutový přípustný
34,5575 23,7395

Poznámka:

Obdobné limity pro chlapce a dívky, jakož i přípustné hygienické limity hodnot srdeční frekvence jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - viz též brožuru "Bezpečnost při manipulaci s materiálem a skladování" vydanou nakladatelstvím Verlag Dashöfer v roce 2012.

Při hodnocení zdravotního rizika prováděné ruční manipulace je současně nutno sledovat hmotnosti manipulovaných břemen a dále pak jejich kumulativní hmotnosti. Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit 5 kg.  Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně je 10 000 kg.

Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit 3 kg.

Nahrávám...
Nahrávám...