dnes je 11.6.2023

Input:

Kategorizace prací a uvádění H-vět u chemických látek - odpověď poskytovatele PLS

14.10.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jednou z náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci jsou údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.Do jakých podrobností je zapotřebí tyto údaje

Nahrávám...
Nahrávám...