dnes je 28.2.2024

Input:

Kdo školí zaměstnance o BOZP

21.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6
Kdo školí zaměstnance o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Zákoník práce neřeší, jakou osobou (dále též "lektorem" nebo "školitelem") zaměstnavatel zajistí provedení školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedává mu k výběru vhodné osoby žádné podmínky, požadavky či jiné regule.

Zaměstnavatel

Pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a má k tomu potřebné znalosti, může provést školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP sám. Tato alternativa bude vhodná především u firem s malým počtem zaměstnanců a pracovišť, kde se nevyskytují rizikové práce ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kmenoví zaměstnanci

Výhodným pro zaměstnavatele je také řešení, aby školení provedl zaměstnanec firmy, pokud je dostatečně odborně způsobilý; přichází v úvahu:

  1. osoba odborně způsobilá k prevenci rizik (ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP),
  2. bezpečnostní technik (pracovník útvaru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nemá ještě odbornou způsobilost uvedenou v předešlém bodě), revizní technik apod.,
  3. vedoucí zaměstnanec (může se jednat například o pracovníka personálního oddělení, nebo o vedoucího zaměstnance provozu, dílny apod.),
  4. firemní právník (ohledně obecných pracovněprávních otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Externí lektor

Zaměstnavatel může zajistit školení o předpisech k zajištění BOZP také lektorem, kterého kontrahuje na provedení jednoho či více školení. Právním titulem k zajištění školení tímto způsobem může být:

  • -> dohoda o provedení práce, nebo
  • -> občanskoprávní smlouva.

Zajištění školení prostřednictvím vzdělávací firmy

Je možné také vyslat zaměstnance ke školení o předpisech k zajištění BOZP k firmě, která má školicí činnost jako předmět své činnosti. Vzdělávací firmy organizují a nabízejí školení ohledně konkrétních rizik práce či ohledně regulace určitých aspektů pracovního prostředí z hlediska BOZP a také ohledně nových právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud zaměstnavatel vyšle své zaměstnance k takovému školení, akceptuje osnovu zpracovanou poskytovatelem školení.

Školící firmy jsou schopné také připravit školení ohledně BOZP tzv. "na klíč" podle

Nahrávám...
Nahrávám...